Twitter Ads-beleid

Het Twitter Ads-beleid is voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2017.
Dit artikel of de artikelen waarnaar in dit artikel wordt verwezen, kunnen zijn gewijzigd.
Raadpleeg ons Updatelog Twitter Ads-beleid voor een lijst met belangrijke updates die op of na 15 november 2013 zijn uitgevoerd. 

Je kunt beschikbare vertalingen van dit artikel weergeven door een taal te selecteren rechtsonder op deze pagina. Vertalingen worden voor het gemak aangeboden en zijn niet bedoeld als wijziging van de inhoud van ons beleid. De Engelse versie prevaleert en deze dient te worden gevolgd indien een vertaling en de Engelse versie strijdig zijn.

Twitter Ads-beleid

Dit beleid is van toepassing op de betaalde advertentieproducten van Twitter, te weten Tweets, trends en accounts. 

 Klik hier voor meer informatie over de betaalde advertentieproducten van Twitter.

 Klik hier voor meer informatie over het overige beleid van Twitter.

Adverteerders op Twitter zijn zelf verantwoordelijk voor hun Twitter Ads. Hiermee bedoelen we het naleven van alle toepasselijke wetten en voorschriften, het maken van eerlijke advertenties en het adverteren op een veilige en respectvolle wijze. In dit artikel beschrijven we ons advertentiebeleid. Onze beleidsregels eisen van jou dat je je houdt aan de wet, maar zijn geen juridische adviezen. Onze beleidsregels zijn onderverdeeld in zes beginselen:

1. Neem de veiligheid van gebruikers in acht.

Adverteerders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het product, de dienst of boodschap die door de advertentie wordt gepromoot. Hiertoe behoort ook verantwoordelijkheid voor links in advertenties, en voor transacties en verkopen die door middel van Twitter Ads worden gepromoot. De volgende regels om het vertrouwen van gebruikers in stand te houden, gelden voor alle adverteerders:

 • Advertenties voor illegale goederen en diensten zijn verboden.
 • Advertenties voor producten of diensten die mogelijk onveilig of misleidend zijn, zijn verboden.
 • Advertenties met misleidende claims, zoals aanbiedingen om 'snel rijk te worden', zijn verboden.
 • Advertenties die niet passen bij de manier waarop Twitter of Twitter Ads momenteel werkt, zijn verboden. Advertenties die gebruikers aanmoedigen om hun inloggegevens te delen of spam te verzenden, zijn bijvoorbeeld verboden.
 • Alle adverteerders moeten eerlijk en transparant zijn over de producten of diensten die ze aanbieden. Verstrek uitgebreide informatie en relevante vrijwaringen over de producten die je levert. Zorg ervoor dat gebruikers een duidelijk beeld krijgen van de producten of diensten die ze eventueel aanschaffen, en van eventueel toepasselijke facturerings- of deelnamevereisten.

Enkele categorieën waarvoor specifieke Twitter Ads-beleidsregels gelden die op deze regels zijn gebaseerd, worden hieronder vermeld. Raadpleeg de beleidspagina´s waarnaar wordt verwezen voor meer informatie over de wijze waarop beleidsregels van toepassing zijn.

Twitter verbiedt het promoten van producten of diensten in de volgende categorieën:

Twitter hanteert beperkingen voor het promoten van producten of diensten in de volgende categorieën:

Opmerking: beperkingen kunnen gebaseerd zijn op de specifieke producten of diensten die worden uitgelicht, en op het land waarop de campagne is gericht.

TIP Sommige bedrijfstakken en beroepsverenigingen hanteren een zelfregulerende gedragscode voor advertenties en marketing. Adverteerders op Twitter die lid zijn van deze handelsassociaties moeten, naast de beleidsregels van Twitter, deze gedragscodes raadplegen voor richtlijnen voor passende advertentiepraktijken.

2. Promoot eerlijke content en target de doelgroep op een verantwoordelijke manier.

Verboden content voor minderjarigen 

De volgende producten en diensten mogen op Twitter niet bewust worden verhandeld of aangeprezen aan minderjarigen. Denk eraan dat het voor items met een sterretje in zijn geheel verboden is om er op Twitter voor te adverteren:

 • Alcoholische dranken en bijbehorende accessoires
 •  Wapens, munitie of wapentraining/-bevoegdheid
 • Projectielenwerpers, BB guns of luchtdrukpistolen/-wapens*
 • Vuurwerk*
 • Spuitverf of etscrème waarmee eigendommen kunnen worden beschadigd
 • Tabakproducten of -accessoires, inclusief elektronische sigaretten*
 • Gereguleerde stoffen of accessoires*
 • Drugaccessoires*
 • Substanties/materialen die Salvia divinorum or Salvinorine A bevatten*
 • Voedingssupplementen
 • Bruin worden onder een UV-zonnebank
 • Gokproducten en -diensten, inclusief loterijen
 • Lichaamsreclame zoals tatoeages, piercing of permanente cosmetica
 • Seksuele producten en diensten of content bedoeld voor volwassenen

Adverteerders zijn verantwoordelijk voor de authenticiteit van de gepromote content

Wees eerlijk over de content van advertenties en de wijze waarop de doelgroep wordt gekozen. Kies geen targetingcriteria waardoor gevoelige informatie over gebruikers bekend zou kunnen worden. Onderwerp gebruikers niet aan advertenties die niet relevant zijn voor je merk of product. Twitter Ads moeten voldoen aan de onderstaande beleidsregels en voorschriften:

 • Auteursrechtelijk materiaal en Twitter Ads
 • Beleid betreffende vervalste goederen
 • Beleid betreffende handelsmerken voor Twitter Ads
 • Gevoelige categorieën
 • Gebruik van openbare persoonlijke informatie in Ads
  • Je advertentie mag geen kennis bevestigen of impliceren van persoonlijke informatie zoals namen, behalve wanneer deze informatie openbaar toegankelijk is en met voorafgaande goedkeuring van Twitter.
  • Neem contact op met Twitter als je geïnteresseerd bent in deze optie.
 • Gebruikersgegevens verzamelen
  • Als gegevens van gebruikers worden verzameld, moet in het Privacybeleid worden uitgelegd welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Het Privacybeleid moet worden geplaatst op dezelfde pagina als waarop deze informatie wordt verzameld.
  • Als je Lead Generation Cards van Twitter gebruikt, moet je in de card zelf een link naar het Privacybeleid opnemen. Voeg deze link toe met Kaartenbeheer.
  • Voor pagina's waarop gebruikers om vertrouwelijke en privégegevens wordt gevraagd, moet een beveiligde verwerkingsserver worden gebruikt (https://). Enkele voorbeelden van vertrouwelijke en privégegevens: creditcardnummers, bankrekeninggegevens en burgerservicenummers.
 • Gebruikerscontent opnemen in advertenties
  • Neem geen content van andere personen op in Twitter Ads zonder daarvoor eerst toestemming vragen. Maak je eigen Tweets of vraag om toestemming van de schrijvers van Tweets en Retweets die je gebruikt.
 • Trefwoorden voor targeting selecteren
  • Populaire onderwerpen zijn gespreksonderwerpen waarover op een gegeven moment veel op Twitter wordt gesproken. Gebruik populaire onderwerpen niet als targettrefwoorden, tenzij je Tweets relevant zijn voor het betreffende gesprek.
  • Er gelden beperkingen voor targeting van gevoelige nieuwsberichten, zoals politieke opstanden, rampen en overlijdensberichten.

TIP Wees voorbereid op het aanbrengen van veranderingen in de targeting als de context van een trefwoord verandert als gevolg van een plotselinge gebeurtenis. Maak jezelf vertrouwd met de stappen voor het toevoegen, verwijderen en uitsluiten van trefwoorden in campagnes. Klik hier voor meer informatie.

3. Verspreid geen spam, schadelijke codes of andere ontwrichtende content.

Ongevraagde content is vervelend voor gebruikers. Hou Twitter boeiend.

 • Spam
  • Stuur gebruikers geen spam. Het specifieke gedrag dat als spam wordt beschouwd, wordt beschreven in de Twitter-regels.
 • Phishing en malware
  • Leid gebruikers niet naar phishinglinks, malware of andere schadelijke codes of websites die wijzigingen aanbrengen op het apparaat van de gebruiker zonder voorafgaande melding of instemming van de gebruiker.

TIP Wees alert op reacties van gebruikers die aangeven dat ze jouw benadering irritant of spamachtig vinden als je advertentiecampagne gebruikmaakt van @antwoorden of privéberichten voor interactie met grote aantallen gebruikers. Accounts van adverteerders die zijn geblokkeerd of die als spam zijn gerapporteerd, lopen het risico dat ze worden opgeschort. Raadpleeg ook onze Automatiseringsrichtlijnen voor een overzicht van de soorten programmatische automatisering die verboden zijn.

4. Hanteer strenge redactionele normen bij het maken van de content van je Twitter Ads.

Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de redactionele kwaliteit van hun Twitter Ads. Je account en de Twitter Ads-kopij moeten voldoen aan de volgende redactionele richtlijnen, die zijn opgesteld om de duidelijkheid en leesbaarheid van advertenties te verhogen:

5. Hanteer strenge normen voor verbindingen die je buiten Twitter maakt.

Adverteerders zijn verantwoordelijk voor de links in advertenties die gebruikers verbinden met informatie en content buiten het domein van twitter.com. Help ons zorgen voor een positieve beleving tijdens de interactie van gebruikers door goede gewoonten te hanteren bij het gebruik van URL's in je uitgelichte content:

6. Zorg dat je op de hoogte bent van de Twitter Ads-processen die deze beleidsregels ondersteunen

Twitter gebruikt diverse processen om erop toe te zien dat dit advertentiebeleid wordt nageleefd. Neem even de tijd om te weten te komen welke gevolgen de processen van het advertentiebeleid mogelijk hebben voor je gebruik van Twitter Ads:

TIP  Naast het Twitter Ads-beleid moeten adverteerders zich houden aan de Algemene voorwaarden van Twitter, de Twitter-regels en alle beleidsregels in ons Helpcentrum met betrekking tot het gebruik van onze diensten. Neem even de tijd om deze door te nemen.  

Heb je vragen of feedback over informatie op deze pagina?

Als je een adverteerder bent en je account of de Tweets worden geëvalueerd en je de status wilt controleren of een versnelde evaluatie wilt aanvragen, log je in op ads.twitter.com en open je een ondersteuningsticket via de knop Help? rechtsboven op je advertentiedashboard.

Lees meer over het blokkeren of verwijderen van advertenties in dit artikel over 'Twitter Ads melden'. Als je een advertentie wilt rapporteren die mogelijk dit beleid schendt, gebruik je het formulier Een advertentie melden

Gemelde schendingen worden onderzocht en er worden passende maatregelen genomen aan de hand van het Twitter Ads-beleid, de Twitter-regels en onze Algemene voorwaarden.

Als je geïnteresseerd bent in adverteren op Twitter en meer wilt weten, ga je naar business.twitter.com.


Was dit artikel nuttig?

De maximum lengte voor dit veld is 5000 tekens.
Success
Dankjewel voor je feedback op dit artikel!
Error
Probleem bij het verzenden van het formulier.