Politikker for Twitter Ads

Du kan se tilgængelige oversættelser af denne artikel ved at vælge et sprog nederst i højre hjørne af denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

Oversigt

Denne politik gælder for alle Twitters betalte annonceringsprodukter.

Annoncører på Twitter er ansvarlige for deres Twitter-annoncer. Det betyder, at de skal overholde alle gældende love og regler, udforme redelige annoncer og agere forsvarligt og respektfuldt. I denne artikel beskrives vores annonceringspolitikker. Vores politikker kræver, at du følger lovgivningen, men de udgør ikke juridisk rådgivning.

Annoncørerne skal ud over politikkerne for Twitter Ads overholde Twitters vilkår for anvendelseTwitter-reglerne og alle politikkerne i vores hjælpecenter, som gælder for brugen af vores tjenester. Brug et øjeblik på at gennemgå dem.  

Godkendelse til Twitter Ads

Når annoncører på Twitter promoverer indhold med Twitter Ads, gennemgår deres konto og indhold en godkendelsesproces. Godkendelsesprocessen er udviklet til at understøtte kvaliteten af og sikkerheden på Twitter Ads-platformen. Denne proces hjælper Twitter med at kontrollere, at annoncørerne overholder vores annonceringspolitikker. Lær mere om vores godkendelsesproces.

Kampagneovervejelser

 • Regler for automatisering: Denne side er primært tiltænkt udviklere.
 • Sådan kvalificerer konti sig til Twitter Ads: En Twitter-konto skal opfylde en række kriterier for at kunne gøre brug af Twitter Ads og vores forskellige annonceringsprodukter. Læs mere om, hvorfor en given konto muligvis ikke opfylder kravene til annoncering, og om, hvad du kan gøre ved det.
 • Målretningsbegrænsninger baseret på alder og køn: Hvis du er forretningsmæssigt eller juridisk forpligtet til at målrette baseret på alder eller køn, skal du fravælge placeringsindstillingen Twitter Audience Platform (TAP). Som følge af rammerne fastlagt af Apples App Tracking Transparency vil Twitter ikke længere anvende alders- og kønsmålretning på tværs af TAP for iOS-enheder, der har fravalgt sporing gennem App Tracking Transparency. Du er i sidste ende ansvarlig for alt dit promoverede indhold på Twitter.
 • Politik for antidiskriminerende målretning
 • Bolig-, beskæftigelses- og lånemuligheder
 • Ulovlige produkter og ydelser: Twitter forbyder annoncering for eller promovering af produkter, tjenester eller aktiviteter, der er ulovlige i en given jurisdiktion.
 • Politik for målretning af følsomme kategorier
 • Krav til URL-adresser i annoncering: Twitter forbyder på globalt plan promovering af URL-adresser (links) i promoveret indhold, der kan virker forstyrrende eller vildledende på kunden. Disse krav er til for at sikre, at kunderne får en positiv kundeoplevelse med annoncer på Twitter.  

 

Politikker om annonceindhold

 • Seksuelt indhold: Twitter forbyder promovering af seksuelt indhold.
 • Alkohol: Twitter begrænser promovering af online- og offlinesalg af alkohol og generel oplysning om alkoholmærker. Begrænsningerne afhænger af det specifikke produkt eller den specifikke tjenesteydelse, der promoveres, samt det land, som en kampagne er målrettet mod.
 • Sagsrelateret annoncering: Twitter begrænser promoveringen og kræver, at annoncøren certificeres, når denne viser oplysende, bevidstgørende og/eller handlingsopfordrende annoncer om emner som aktivt medborgerskab, økonomisk vækst, miljøforvaltning eller social lighed.
 • Ophavsret: Twitter forbyder ophavsretskrænkende reklameindhold.
 • Forfalskede varer: Twitter forbyder salg eller promovering af forfalskede varer.
 • Narkotika/medicin og relateret tilbehør: Twitter forbyder promovering af narkotika/medicin og relateret tilbehør.
 • Truede dyrearter: Twitter forbyder annoncering for produkter fra truede dyrearter samt salg af sådanne dyrearter.
 • Finansielle produkter og tjenesteydelser: Twitter tillader promovering af finansielle tjenesteydelser og relateret indhold, dog underlagt visse begrænsninger. Begrænsningerne afhænger af det specifikke produkt eller den specifikke tjenesteydelse, der promoveres, samt det land, som en kampagne er målrettet mod.
 • Spil og hasardspil: Twitter forbyder promovering af spil og hasardspil undtagen i kampagner, der er målrettet mod lande, hvor dette er tilladt med visse begrænsninger.
 • Hadefuldt indhold: Twitter forbyder promovering af hadefuldt indhold.
 • Sundhedspleje: Twitter har begrænsninger for promoveringen af produkter og tjenesteydelser inden for sundhed og lægemidler. Begrænsningerne afhænger af det specifikke produkt eller den specifikke tjenesteydelse, der promoveres, samt det land, som en kampagne er målrettet mod.
 • Upassende indhold: Twitter forbyder promovering af upassende indhold.
 • Download af malware og software: Twitter forbyder annoncering for malwareprodukter og har begrænsninger for softwaredownload, der sker via vores platform.
 • Politisk indhold: Twitter forbyder promovering af politisk indhold globalt.
 • Indhold forbudt for mindreårige: Twitter forbyder markedsføring af eller annoncer for bestemte produkter og tjenesteydelser, når disse bevidst rettes mod mindreårige.
 • Kvalitet: Alle annoncer skal overholde et sæt redaktionelle retningslinjer for at sikre kunderne en positiv oplevelse på Twitter.
 • Statslige medier: Nyhedsmedier, der styres af statslige myndigheder, må ikke købe annoncer. 
 • Tobak og tobakstilbehør: Twitter forbyder promovering af tobaksvarer, -tilbehør og -mærker.
 • Varemærker: Twitter forbyder varemærkekrænkende reklameindhold. 
 • Uautoriseret billetsalg: Twitter forbyder promovering af uautoriseret billetsalg globalt.
 • Uacceptable forretningsmetoder: Twitter forbyder promovering af uacceptable forretningsmetoder.
 • Våben og våbentilbehør: Twitter forbyder promovering af våben og våbentilbehør.

Bemærk: Visse brancher og brancheforeninger har deres egne selvregulerende forskrifter vedrørende annoncering og marketing. Annoncører, der er medlem af sådanne foreninger, bør bruge både Twitters politikker og disse forskrifter som vejledning til at sikre korrekt annonceringspraksis.

Eksempel: En annoncør i Storbritannien skal være opmærksom på eventuelle nationalt gældende regler for markedsføring. Der kan indhentes yderligere oplysninger herom i CAP Code samt i de ressourcer, der stilles til rådighed af Advertising Standards Authority.

Produktpolitikker

Twitter Ads-offboarding

Twitter følger fastlagte processer og principper ved fjernelse af annoncører fra Twitter Ads-platformen. Vi kalder processen "offboarding", og vi bestræber os på at gøre den så gennemskuelig og problemfri som muligt for alle involverede. Lær mere om offboarding.

Opdateringslog vedrørende Twitter Ads-politikken

 Denne log vil vise politikændringer, som påvirker, hvad der må og ikke må annonceres via Twitter Ads.

Klar til at komme i gang?