Retningslinjer for Twitter Ads

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge språk nederst i høyre hjørne av denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende, og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Oversikt

Disse retningslinjene gjelder for samtlige av Twitters betalte annonseringsprodukter.  

Annonsørene på Twitter står selv ansvarlig for sine Twitter Ads. Dette innebærer at de må overholde alle gjeldende lover og regler, lage annonser med sannferdig innhold og annonsere på en trygg og høflig måte. I denne artikkelen finner du informasjon om retningslinjene våre for annonsering. I henhold til retningslinjene våre må du følge lovgivningen, men retningslinjene erstatter ikke juridisk rådgivning.

I tillegg til retningslinjene for Twitter Ads må annonsører også følge Twitters brukervilkårTwitters regler, og alle retningslinjene i hjelpesenteret som omfatter bruk av tjenestene våre. Gjør deg kjent med disse retningslinjene.

 

Godkjenning i Twitter Ads

Når annonsører på Twitter velger å promotere innholdet sitt med Twitter Ads, må kontoen og innholdet deres først godkjennes. Hensikten bak godkjenningsprosessen er å sikre høy kvalitet og god sikkerhet på Twitter Ads-plattformen. Gjennom prosessen kan Twitter kontrollere at annonsører overholder retningslinjene for annonsering. Les mer om vår godkjenningsprosess.

 
Retningslinjer for innhold i annonser
Retningslinjer for produkter
Hensyn ved kampanjer

Retningslinjer for innhold i annonser

Merk: Enkelte bransjer og bransjeforeninger har egne selvregulerte koder for reklame og markedsføring. Annonsører på Twitter som er medlemmer av disse foreningene, bør henvise til disse kodene, i tillegg til Twitter sine retningslinjer, for veiledning om passende annonseringspraksis.

Eksempel: Annonsører i Storbritannia bør være klar over ytterligere markedsføringsbestemmelser som kan gjelde. Du kan finne mer informasjon som kan være nyttig i CAP Code og  ressurser levert av  myndigheten for reklamestandarder.

Hensyn ved kampanjer

 

Fjerning av annonsører fra Twitter Ads

Twitter følger bestemte prosesser og prinsipper når annonsører skal fjernes fra Twitter Ads-plattformen. Vi kaller denne prosessen for "offboarding", og vi prøver å gjøre den så gjennomsiktig og sømløs som mulig for alle involverte. Les mer om offboarding.

 

Oppdateringslogg for retningslinjene for Twitter Ads

Denne loggen vil gjenspeile endringer i retningslinjene som påvirker hva som tillates og ikke tillates annonsert via Twitter-annonser.

Er du klar til å komme i gang?