Retningslinjer for Twitter Ads

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende, og er din referanse i tilfelle det er konflikt mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Oversikt

Disse retningslinjene gjelder for samtlige av Twitters betalte annonseringsprodukter.

Annonsørene på Twitter står selv ansvarlig for sine Twitter Ads. Dette innebærer at de må overholde alle gjeldende lover og regler, lage annonser med sannferdig innhold og annonsere på en trygg og høflig måte. I denne artikkelen finner du informasjon om retningslinjene våre for annonsering. I henhold til retningslinjene våre må du følge lovgivningen, men retningslinjene erstatter ikke juridisk rådgivning.

I tillegg til retningslinjene for Twitter Ads må annonsører også følge Twitters brukervilkårTwitters regler, og alle retningslinjene i hjelpesenteret som omfatter bruk av tjenestene våre. Gjør deg kjent med disse retningslinjene.  

Godkjenning i Twitter Ads

Når annonsører på Twitter velger å promotere innholdet sitt med Twitter Ads, må kontoen og innholdet deres først godkjennes. Hensikten bak godkjenningsprosessen er å sikre høy kvalitet og god sikkerhet på Twitter Ads-plattformen. Gjennom prosessen kan Twitter kontrollere at annonsører overholder retningslinjene våre for annonsering. Les mer om vår godkjenningsprosess.

Hensyn ved kampanjer

 • Automatiseringsregler: Denne siden er først og fremst beregnet på utviklere.
 • Kontokvalifisering for Twitter Ads: Twitter-kontoer må oppfylle visse kriterier for å være kvalifisert for å bruke Twitter Ads og resten av annonseringsproduktene våre. Lær om vanlige årsaker til hvorfor kontoer ikke kvalifiserer til å annonsere, sammen med trinn for hvordan du kan bli kvalifisert i fremtiden.
 • Konverteringssporing og tilpassede målgrupper Disse retningslinjene gjelder for Twitters produkter for konverteringssporing og tilpassede målgrupper.
 • Ulovlige produkter og tjenester: Twitter tillater ikke annonsering eller markedsføring av produkter, tjenester eller aktiviteter som regnes som ulovlige innenfor bestemte jurisdiksjoner.
 • Søkeordmålretting: I denne artikkelen beskriver vi retningslinjer vi har utformet for å hjelpe annonsørene som bruker søkeordmålretting i tidslinjene sine, med å oppnå målrettingsmålene sine uten at det går på bekostning av brukernes tillit.
 • Krav til nettadresser i annonsering: I promotert innhold forbyr Twitter på global basis markedsføring av nettadresser (linker) som kan forstyrre brukeropplevelsen eller være villedende. Vi har utarbeidet disse kravene for å sikre en positiv brukeropplevelse for Twitter-annonser.  

 

Retningslinjer for innhold i annonser

 • Seksuelt innhold: Twitter tillater ikke promotering av seksuelt innhold.
 • Alkoholrelatert innhold: Twitter har begrensninger for promotering av alkoholsalg på nettet og ellers, samt kampanjer for å øke oppmerksomheten rundt alkoholrelaterte merkevarer. Disse begrensningene gjelder for det bestemte produktet eller den bestemte tjenesten som promoteres, samt landet kampanjen målrettes mot.
 • Årsaksbasert annonsering: Twitter begrenser promotering av og krever sertifisering av annonsører for annonser som utdanner, bevisstgjør og/eller ber folk om å iverksette tiltak i forbindelse med samfunnsengasjement, økonomisk vekst, miljøforvaltning eller sosial rettferdighet.
 • Opphavsrett: Twitter tillater ikke markedsføring av innhold som bryter opphavsretten.
 • Forfalskede varer: Twitter forbyr salg eller promotering av forfalskede varer.
 • Narkotika og brukerutstyr: Twitter tillater ikke promotering av narkotika eller brukerutstyr.
 • Utrydningstruede arter: Twitter tillater ikke markedsføring av produkter fra utrydningstruede arter eller salg av slike arter.
 • Finansprodukter og -tjenester: Twitter tillater promotering av finanstjenester og relatert innhold med visse begrensninger. Disse begrensningene gjelder for det bestemte produktet eller den bestemte tjenesten som promoteres, samt landet kampanjen målrettes mot.
 • Gambling-innhold: Twitter forbyr promotering av innhold relatert til gambling, bortsett fra kampanjer som er målrettet mot spesifiserte land der det er tillatt med begrensninger.
 • Hatsk innhold: Twitter tillater ikke promotering av hatsk innhold.
 • Helsetilbud: Twitter begrenser promotering av helse- og farmasøytiske produkter og tjenester. Disse begrensningene gjelder for det bestemte produktet eller den bestemte tjenesten som promoteres, samt landet kampanjen målrettes mot.
 • Upassende innhold: Twitter tillater ikke promotering av upassende innhold.
 • Malware- og programvarenedlastinger: Twitter forbyr reklame for skadelige produkter og har begrensninger på nedlastinger av programvare som skjer gjennom vår plattform.
 • Politisk innhold: Twitter forbyr promotering av politisk innhold globalt.
 • Innhold forbudt for mindreårige: Twitter tillater ikke bevisst markedsføring av visse produkter og tjenester målrettet mot mindreårige.
 • Kvalitet: For å sikre at brukerne har en positiv opplevelse på Twitter, må annonser følge visse redaksjonelle retningslinjer.
 • Statsmedier: Nyhetsmedier kontrollert av statlige myndigheter kan ikke kjøpe annonser. 
 • Tobakk og tobakkstilbehør: Twitter forbyr promotering av produkter, tilbehør og merkevarer knyttet til tobakk på global basis.
 • Varemerker: Twitter tillater ikke markedsføring av innhold som bryter retningslinjene for varemerker. 
 • Uautorisert billettsalg: Det er ikke tillatt å markedsføre uautorisert billettsalg globalt via Twitter.
 • Uakseptabel forretningspraksis: Twitter forbyr promotering av uakseptabel forretningspraksis.
 • Våpen og våpentilbehør: Twitter forbyr promotering av våpen og våpentilbehør.

Merk: Enkelte bransjer og bransjeforeninger har egne selvregulerte koder for reklame og markedsføring. Annonsører på Twitter som er medlemmer av disse foreningene, bør henvise til disse kodene, i tillegg til Twitter sine retningslinjer, for veiledning om passende annonseringspraksis.

Eksempel: Annonsører i Storbritannia bør være klar over ytterligere markedsføringsbestemmelser som kan gjelde. Mer informasjon som kan være nyttig er tilgjengelig i CAP Code og ressurser levert av myndighet for reklamestandarder.

Retningslinjer for produkter

 

Twitter Ads-offboarding

Twitter følger bestemte prosesser og prinsipper når annonsører skal fjernes fra Twitter Ads-plattformen. Vi kaller denne prosessen for "offboarding", og vi prøver å gjøre den så gjennomsiktig og sømløs som mulig for alle involverte. Les mer om offboarding.

Oppdateringsloggen for retningslinjene for Twitter Ads

 Denne loggen vil gjenspeile endringer i retningslinjene som påvirker hva som tillates og ikke tillates annonsert via Twitter-annonser.