Policyer för Twitter Ads

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Översikt

Denna policy gäller alla Twitters betalda annonseringsprodukter.  

Annonsörer på Twitter ansvarar för sina Twitter Ads-annonser. Det innebär att de måste följa aktuella lagar och regelverk, skapa sanningsenliga annonser och annonsera på ett säkert och respektfullt sätt. I den här artikeln beskrivs våra annonseringspolicyer. Enligt våra policyer är du ålagd att följa lagen, men de utgör inte juridiska råd.

Utöver policyerna för Twitter Ads måste annonsörerna följa Twitters användarvillkorregler och samtliga policyer som finns i vårt hjälpcentrum som rör användningen av våra tjänster. Ägna en stund åt att läsa igenom dem.

 

Twitter Ads-godkännande

När annonsörer på Twitter väljer att marknadsföra sitt innehåll i Twitter Ads genomgår deras konto och innehåll en godkännandeprocess. Tanken med den är att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet på Twitter Ads-plattformen. Genom processen får Twitter möjlighet att kontrollera att annonsörer uppfyller våra annonseringspolicyer. Läs mer om godkännandeprocessen.

 
Policyer om annonsinnehåll
Produktpolicyer
Kampanjöverväganden

Policyer om annonsinnehåll

Obs! Vissa branscher och handelsorganisationer har egna, självreglerande regelverk för annonsering och marknadsföring. Annonsörer på Twitter som är medlemmar i sådana organisationer bör utöver Twitters policyer följa dessa regelverk för att få vägledning om lämpliga annonseringsmetoder.

Exempel: Annonsörer i Förenade kungariket bör vara medvetna om ytterligare maknadsregleringar som kan tänkas gälla. Mer information som kan vara till nytta finns i CAP Codeoch resurserna som Advertising Standards Authority tillhandahåller.

Kampanjöverväganden

 

Avpollettering från Twitter Ads

Twitter tillämpar vissa processer och principer när annonsörer tas bort från Twitter Ads-plattformen. Vi kallar den här processen ”avpollettering”, och målet är att den ska vara så tydlig och smidig som möjligt för alla inblandade. Läs mer om avpollettering.

 

Twitter Ads logg med policyuppdateringar

Denna logg beskriver policyförändringar som påverkar vad man får och inte får marknadsföra via Twitter Ads.

Är du beredd att sätta i gång?