Policyer för Twitter Ads

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Översikt

Denna policy gäller alla Twitters betalda annonseringsprodukter.

Annonsörer på Twitter ansvarar för sina Twitter Ads-annonser. Det innebär att de måste följa aktuella lagar och regelverk, skapa sanningsenliga annonser och annonsera på ett säkert och respektfullt sätt. I den här artikeln beskrivs våra annonseringspolicyer. Enligt våra policyer är du ålagd att följa lagen, men de utgör inte juridiska råd.

Utöver policyerna för Twitter Ads måste annonsörerna följa Twitters användarvillkorregler och samtliga policyer som finns i vårt hjälpcentrum som rör användningen av våra tjänster. Ägna en stund åt att läsa igenom dem.  

Twitter Ads-godkännande

När annonsörer på Twitter väljer att marknadsföra sitt innehåll i Twitter Ads genomgår deras konto och innehåll en godkännandeprocess. Tanken med den är att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet på Twitter Ads-plattformen. Genom processen får Twitter möjlighet att kontrollera att annonsörer uppfyller våra annonseringspolicyer. Läs mer om godkännandeprocessen.

Kampanjöverväganden

 • Automatiseringsregler: Den här sidan är huvudsakligen avsedd för utvecklare.
 • Kontons möjlighet att nyttja Twitter Ads: Twitter-konton måste uppfylla vissa kriterier för att kunna ta del av Twitter Ads och använda alla våra annonseringsprodukter. Läs om vanliga skäl till att konton kanske inte är kvalificerade för att annonsera samt åtgärder för att bli kvalificerad i framtiden.
 • Begränsningar av inriktning på ålder och kön: Om du har ett företag eller en juridisk förpliktelse att rikta in dig på ålder eller kön måste du välja bort att använda placeringsalternativet Twitter Audience Platform (TAP). På grund av Apples ramverk App Tracking Transparency kommer Twitter inte längre att använda ålders- och könsinriktning i TAP på iOS-enheter som har valt att inte bli spårade via App Tracking Transparency. Det är i slutänden du som är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter.
 • Policy om diskriminerande riktad marknadsföring
 • Erbjudanden om bostad, arbete, lån och anställning
 • Olagliga produkter och tjänster: Twitter tillåter inte annonsering eller marknadsföring av produkter, tjänster eller aktiviteter som är olagliga i en viss jurisdiktion.
 • Policy om inriktning på känsliga kategorier
 • Krav på webbadresser för annonsering: Twitter tillåter i marknadsfört innehåll inte marknadsföring av webbadresser (länkar) som ger upphov till en störande eller vilseledande kundupplevelse. Kraven gäller så att kunderna får en positiv kundupplevelse av annonserna på Twitter.  

 

Policyer om annonsinnehåll

 • Sexuellt innehåll för vuxna: Twitter förbjuder marknadsföring av sexuellt innehåll för vuxna.
 • Alkohol: Twitter begränsar marknadsföring av alkoholförsäljning på och utanför webben och allmän kännedom om alkoholmärken. Begränsningarna görs utifrån en viss marknadsförd produkt eller tjänst, men även det land som kampanjen är inriktad på.
 • Sakfrågebaserade annonser: Twitter begränsar marknadsföring av och kräver att annonsörer certifieras för annonser som utbildar, ökar medvetenheten och/eller ber folk att vidta åtgärder i samband med samhälleligt engagemang, ekonomisk tillväxt, miljöförvaltning eller social rättvisa.
 • Upphovsrätt: Twitter förbjuder marknadsföring av innehåll som gör intrång i upphovsrätten.
 • Piratkopierade varor: Twitter förbjuder försäljning och marknadsföring av piratkopierade varor.
 • Droger och drogtillbehör: Twitter förbjuder marknadsföring av droger och drogtillbehör.
 • Utrotningshotade arter: Twitter förbjuder marknadsföring av produkter som härstammar från utrotningshotade arter, liksom försäljning av sådana arter.
 • Finansiella produkter och tjänster: Twitter tillåter marknadsföring av finansiella tjänster och relaterat innehåll med begränsningar. Begränsningarna görs utifrån en viss marknadsförd produkt eller tjänst, men även det land som kampanjen är inriktad på.
 • Spel och dobbel: Twitter förbjuder marknadsföring av spelinnehåll, med undantag av kampanjer inriktade på specifika länder där det är tillåtet med begränsningar.
 • Hatiskt innehåll: Twitter tillåter inte marknadsföring av hatiskt innehåll.
 • Hälsovård: Twitter begränsar marknadsföring av produkter och tjänster inom hälsa och läkemedel. Begränsningarna görs utifrån en viss marknadsförd produkt eller tjänst, men även det land som kampanjen är inriktad på.
 • Olämpligt innehåll: Twitter tillåter inte marknadsföring av olämpligt innehåll.
 • Nedladdning av skadliga program och andra program: Twitter förbjuder marknadsföring av skadliga program och har begränsningar för programnedladdningar som sker via plattformen.
 • Politiskt innehåll: Twitter tillåter inte marknadsföring av politiskt innehåll i någon del av världen.
 • Förbjudet innehåll för minderåriga: Twitter förbjuder medveten marknadsföring eller annonsering av vissa produkter och tjänster till minderåriga.
 • Kvalitet: Annonserna måste följa vissa redaktionella riktlinjer så att kunderna får en positiv upplevelse på Twitter.
 • Statliga medier: Nyhetsförlag som styrs av myndigheter får inte köpa annonser. 
 • Tobak och tobakstillbehör: Twitter förbjuder marknadsföring av tobaksprodukter, tobakstillbehör och tobaksvarumärken.
 • Varumärken: Twitter förbjuder marknadsföring av innehåll som gör varumärkesintrång. 
 • Försäljning av biljetter på svarta börsen: Twitter tillåter inte marknadsföring av biljetter som säljs på svarta börsen i någon del av världen.
 • Oacceptabla affärsseder: Twitter förbjuder marknadsföring av oacceptabla affärsseder.
 • Vapen och vapentillbehör: Twitter förbjuder marknadsföring av vapen och vapentillbehör.

Obs! Vissa branscher och handelsorganisationer har egna, självreglerande regelverk för annonsering och marknadsföring. Annonsörer på Twitter som är medlemmar i sådana organisationer bör utöver Twitters policyer följa dessa regelverk för att få vägledning om lämpliga annonseringsmetoder.

Exempel: Annonsörer i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland bör vara medvetna om ytterligare maknadsregleringar som kan tänkas gälla. Mer information som kan vara till nytta finns i CAP Code och resurserna som Advertising Standards Authority tillhandahåller.

Produktpolicyer

Avpollettering från Twitter Ads

Twitter tillämpar vissa processer och principer när annonsörer tas bort från Twitter Ads-plattformen. Vi kallar den här processen ”avpollettering”, och målet är att den ska vara så tydlig och smidig som möjligt för alla inblandade. Läs mer om avpollettering.

Twitter Ads logg med policyuppdateringar

 Denna logg beskriver policyförändringar som påverkar vad man får och inte får marknadsföra via Twitter Ads.

Är du beredd att sätta i gång?