Politikker for Twitter Ads

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog nederst til højre på denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

Oversigt

Denne politik gælder for alle Twitters betalte annonceringsprodukter.

Annoncører på Twitter er ansvarlige for deres Twitter-annoncer. Det betyder, at de skal overholde alle gældende love og regler, udforme redelige annoncer og agere forsvarligt og respektfuldt. I denne artikel beskrives vores annonceringspolitikker. Vores politikker kræver, at du følger lovgivningen, men de udgør ikke juridisk rådgivning.

Annoncørerne skal ud over politikkerne for Twitter Ads overholde Twitters vilkår for anvendelseTwitter-reglerne og alle politikkerne i vores hjælpecenter, som gælder for brugen af vores tjenester. Brug et øjeblik på at gennemgå dem.  

Krav til brugen af Twitter Ads

En Twitter-konto skal opfylde en række kriterier for at kunne gøre brug af Twitter Ads og vores forskellige annonceringsprodukter. Klik her for at læse om, hvorfor en given konto muligvis ikke opfylder kravene til annoncering, og om, hvad du kan gøre ved det.

Godkendelse til Twitter Ads

Når annoncører på Twitter promoverer indhold med Twitter Ads, gennemgår deres konto og indhold en godkendelsesproces. Godkendelsesprocessen er udviklet til at understøtte kvaliteten af og sikkerheden på Twitter Ads-platformen. Denne proces hjælper Twitter med at kontrollere, at annoncørerne overholder vores annonceringspolitikker. Klik her for at få mere at vide om godkendelsesprocessen.

Politikker vedrørende forbudt indhold

Annoncer, der overtræder en eller flere af følgende politikker, er forbudte globalt:

Politikker vedrørende begrænset indhold

Twitter tillader promovering af produkter eller tjenesteydelser i følgende kategorier med visse begrænsninger:

  • Alkohol: Twitter begrænser promovering af online- og offlinesalg af alkohol og generel oplysning om alkoholmærker. Begrænsningerne afhænger af det specifikke produkt eller den specifikke tjenesteydelse, der promoveres, samt det land, som en kampagne er målrettet mod.
  • Finansielle produkter og tjenesteydelser: Twitter tillader promovering af finansielle tjenesteydelser og relateret indhold, dog underlagt visse begrænsninger. Begrænsningerne afhænger af det specifikke produkt eller den specifikke tjenesteydelse, der promoveres, samt det land, som en kampagne er målrettet mod. 
  • Spil og hasardspil: Twitter forbyder promovering af spil og hasardspil undtagen i kampagner, der er målrettet mod lande, hvor dette er tilladt med visse begrænsninger.
  • Produkter og tjenesteydelser inden for sundhed og lægemidler: Twitter har begrænsninger for promoveringen af produkter og tjenesteydelser inden for sundhed og lægemidler. Begrænsningerne afhænger af det specifikke produkt eller den specifikke tjenesteydelse, der promoveres, samt det land, som en kampagne er målrettet mod.
  • Politisk indhold: Twitter tillader politisk annoncering, som omfatter politiske kampagner og fortalervirksomhed for særskilte emner, men der kan gælde yderligere landespecifikke begrænsninger. Alle annoncører af politisk indhold skal ud over Twitter Ads-politikkerne overholde gældende love om oplysnings- og indholdskrav, begrænsninger vedrørende kvalifikation og kampagnefrie perioder i de lande, hvori de annoncerer.

Bemærk: Visse brancher og brancheforeninger har deres egne selvregulerende forskrifter vedrørende annoncering og marketing. Annoncører, der er medlem af sådanne foreninger, bør bruge både Twitters politikker og disse forskrifter som vejledning til at sikre korrekt annonceringspraksis.

Twitter Ads-offboarding

Twitter følger fastlagte processer og principper ved fjernelse af annoncører fra Twitter Ads-platformen. Vi kalder processen "offboarding", og vi bestræber os på at gøre den så gennemskuelig og problemfri som muligt for alle involverede. Klik her for at få mere at vide om offboarding.

Andre politikkrav og retningslinjer


Var denne artikel nyttig?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Udført. Tak for din feedback på denne artikel!
Error
Problem sending form.