Politikker for konverteringssporing og skræddersyede målgrupper

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog nederst til højre på denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

Politikker for Twitter Ads

Denne politik gælder for Twitters produkter til konverteringssporing og skræddersyede målgrupper.

Du kan få mere at vide om Twitters betalte annonceringsprodukter ved at klikke her

Du kan få mere at vide om Twitters øvrige politikker ved at klikke her.

 

Hvorfor har Twitter en politik for dette produkt?

Twitter har supplerende regler for annoncører, der bruger Twitters produkter til konverteringssporing og skræddersyede målgrupper.

Disse regler har til formål at sikre, at folk bliver informeret, når de websteder, applikationer eller tjenester, de bruger, gør brug af disse produkter. Reglerne skal desuden medvirke til at forhindre dels indsamling og brug af potentielt følsomme brugeroplysninger, og dels at annoncer målrettes mod brugere baseret på potentielt følsomme oplysninger.

Hvad er politikkerne for disse produkter?

 •  Annoncører, der bruger disse produkter i deres mobile applikationer, skal give brugerne af disse applikationer en juridisk fyldestgørende meddelelse om, at de i samarbejde med tredjeparter indsamler data via deres applikationer med henblik på konverteringssporing og annoncemålretning mod brugernes interesser, og endvidere indhente et juridisk fyldestgørende samtykke fra deres brugere til disse aktiviteter. Disse annoncører skal desuden på juridisk fyldestgørende vis oplyse brugerne om, hvordan de kan fravælge Twitters interessebaserede annoncering.
 •  Annoncører, der bruger disse produkter til deres websteder, skal give brugerne af disse websteder en juridisk fyldestgørende meddelelse om, at de i samarbejde med tredjeparter indsamler data via deres websteder med henblik på konverteringssporing og annoncemålretning mod brugernes interesser, herunder om lagring og adgang til cookies, og endvidere indhente et juridisk fyldestgørende samtykke fra deres brugere til disse aktiviteter. Disse annoncører skal desuden på juridisk fyldestgørende vis oplyse brugerne om, hvordan de kan fravælge Twitters interessebaserede annoncering, herunder via en relevant fravalgsmekanisme, som er fastsat af Twitter (denne findes aktuelt her). 
 • Twitter forbyder oprettelse af skræddersyede målgrupper eller konverteringshændelser baseret på eventuelle følsomme oplysninger, herunder:

  •  Påstået eller faktisk udførelse af en kriminel handling
  •  Sundhed
  •  Genetiske og/eller biometriske data
  •  Dårlig økonomi eller dårlige økonomiske forhold
  •  Politisk tilknytning eller overbevisning
  •  Race eller etnisk oprindelse
  •  Religiøs eller filosofisk tilknytning eller overbevisning
  •  Seksuelle tilhørsforhold
  •  Medlemskab af fagforening
 •  Annoncører må ikke oprette annoncer, der påstår eller antyder at have kendskab til personligt identificerbare eller følsomme oplysninger, selv hvor annoncen er oprettet og målrettet uden brug af sådanne oplysninger.
 •  Annoncører må ikke bruge disse produkter på noget websted eller i nogen applikation eller tjeneste, der er rettet mod børn under 13 år, eller på noget websted eller i nogen applikation eller tjeneste, der indsamler eller lagrer oplysninger om alder fra personer under 13 år.
 •  Annoncører må ikke bruge disse produkter i noget tilfælde, hvor det produkt eller den besked eller tjeneste, som annoncøren tilbyder, på anden vis er forbudt ifølge Twitters politikker for annoncering.

Hvordan varierer denne politik fra land til land?

Det er tilladt for annoncører i USA at oprette skræddersyede målgrupper og konverteringshændelser baseret på medlemskab af fagforening og politisk tilknytning eller overbevisning, forudsat at de tilknyttede oplysninger udelukkende kommer fra og vedrører brugere i USA.

Hvad skal annoncører vide om denne politik?

Vær ærlig omkring både indholdet af dine annoncer, og hvordan du målretter dem. Vælg ikke målretningskriterier, der kan afsløre følsomme oplysninger om brugerne. Udsæt ikke brugerne for annoncer, der ikke er relevante for dit brand eller produkt.

Hvilke andre Twitter-ressourcer vedrører denne politik?

Politikker for målretning efter søgeord

Privatlivsindstillinger for skræddersyede annoncer

Skræddersyede målgrupper

 

 

Har du spørgsmål eller feedback vedrørende noget på denne side?

Hvis du er annoncør, og din konto eller dine Tweets er under gennemgang, og du gerne vil tjekke status eller anmode om en fremskyndet gennemgang, skal du logge ind på ads.twitter.com og oprette en supportsag ved hjælp af knappen Hjælp øverst til højre i kontrolpanelet.

Lær mere om at blokere eller afvise annoncer i denne artikel om "Indberetning af Twitter-annoncer". Du kan indberette en annonce, der potentielt overtræder disse politikker, via formularen Indberet en annonce.

Vi undersøger de indberettede overtrædelser og træffer de fornødne foranstaltninger på grundlag af Twitter Ads-politikkenTwitter-reglerne og vores vilkår for anvendelse.

Gå ind på business.twitter.com, hvis du er interesseret i at annoncere på Twitter og gerne vil vide mere.