Politisk indhold

Denne politik gælder for Twitters betalte annonceringsprodukter.

Hvad er politikken?

Twitter forbyder promovering af politisk indhold undtagen i kampagner, der er målrettet mod lande, hvor dette er tilladt med visse begrænsninger. Se afsnittet om landespecifikke politikker nedenfor for at få flere oplysninger.

Hvad er underlagt denne politik?

Vi definerer politisk indhold som indhold, der henviser til kandidater, politiske partier, valgte eller udpegede embedsmænd, valg, folkeafstemninger, lovgivning, regler, direktiver eller retsafgørelser.

Annoncer med referencer til politisk indhold, herunder annoncer, hvori der appelleres om stemmer, anmodes om økonomisk støtte, eller hvori nogen af de ovennævnte former for politisk indhold støttes eller modarbejdes, er forbudt iht. denne politik.

Vi tillader heller ikke annoncer uanset type fra kandidater, politiske partier eller valgte eller udpegede embedsmænd.

Er nogen fritaget fra denne politik?

Nyhedsudgivere, der opfylder vores fritagelseskriterier, må gerne vise annoncer, der henviser til politisk indhold og/eller annoncører, som er forbudt iht. vores politik for politisk indhold. Annoncerne må dog ikke have indhold, der taler for eller imod selv samme emner eller annoncører.

Hvordan varierer denne politik fra land til land?

USA

Annoncer i USA, der indeholder henvisninger til politisk indhold, er tilladt på Twitter med følgende begrænsninger:

 • Annoncører må ikke promovere falsk eller vildledende indhold. Dette omfatter:

  • Falske eller vildledende oplysninger om, hvordan man deltager i et valg.

  • Falske eller vildledende oplysninger, der har til formål at skræmme eller afholde folk fra at deltage i et valg.

  • Falske eller vildledende oplysninger, der har til formål at undergrave offentlighedens tillid til et valg.

 • Annoncører skal overholde alle gældende love vedrørende krav til offentliggørelse og indhold. En sådan overholdelse er udelukkende annoncørens ansvar.

Annoncer i USA, der er en del af en politisk kampagne, er tilladt, men er underlagt yderligere kvalifikations-, produkt- og målretningskrav (se nedenfor).

Annoncer for politiske kampagner defineres som:

 • Annoncer, der taler for eller imod en kandidat eller et politisk parti.

 • Annoncer, hvori der direkte appelleres om stemmer ved et valg eller en folkeafstemning.

 • Annoncer, hvori der anmodes om økonomisk støtte til et valg eller en folkeafstemning.

 • Annoncer fra registrerede aktionskomitéer (PACs eller SuperPACs).

Annoncer for politiske kampagner i USA skal overholde følgende krav:

 • Udenlandske statsborgere og ikke-amerikanske enheder må ikke målrette politiske annoncer mod USA. Annoncører skal indhente forhåndsgodkendelse for at køre politiske annoncer ved først at blive certificeret.

 • Annoncer for politiske kampagner må kun promoveres via følgende annonceformater: Promoverede annoncer, Følgerannoncer og Amplify Pre-Roll; ingen andre af Twitters annonceringsprodukter eller -enheder må bruges til dette formål.

Bemærk: Annoncer for politiske kampagner understøttes i øjeblikket på computere og iOS og vil kun blive vist på disse enheder. Vi forventer, at annoncer for politiske kampagner vil blive understøttet på Android og andre enheder i de kommende uger. 

Hvilke andre Twitter-ressourcer vedrører denne politik?

Hvad skal annoncører vide om denne politik?

Gennemgå vores retningslinjer, og sørg for, at du forstår kravene til dit brand og din virksomhed. Du er ansvarlig for alt dit promoverede indhold på Twitter. Dette inkluderer overholdelse af gældende love og regler vedrørende annoncer.

Hvis du er annoncør med en konto eller Tweets, der er ved at blive gennemgået, og du gerne vil tjekke statussen eller anmode om en hurtig gennemgang, skal du logge ind på ads.twitter.com og indsende en henvendelse ved hjælp af knappen Hjælp i øverste højre hjørne af kontrolpanelet.

Klar til at komme i gang?