Politisk indhold

Denne politik gælder for Twitters betalte annonceringsprodukter.

Hvad er politikken?

Twitter forbyder promovering af politisk indhold globalt. Vi har truffet denne beslutning, fordi vi mener, at det at få sit politiske budskab ud til en stor målgruppe ikke bør være noget, man køber sig til, men noget man gør sig fortjent til.  

Hvad er underlagt denne politik?

Vi definerer politisk indhold som indhold, der henviser til kandidater, politiske partier, valgte eller udpegede embedsmænd, valg, folkeafstemninger, urafstemninger, lovgivning, regler, direktiver eller retsafgørelser.

Annoncer med referencer til politisk indhold, herunder annoncer, hvori der appelleres om stemmer, anmodes om økonomisk støtte, eller hvori nogen af de ovennævnte former for politisk indhold støttes eller modarbejdes, er forbudt i henhold til denne politik.

Vi tillader heller ikke annoncer uanset type fra kandidater, politiske partier eller valgte eller udpegede embedsmænd.

Er nogen fritaget fra denne politik?

Nyhedsudgivere, der opfylder vores fritagelseskriterier, må gerne vise annoncer, der henviser til politisk indhold og/eller annoncører, som er forbudt i henhold til vores politik for politisk indhold. Nyhedsudgiveres annoncer må dog ikke have indhold, hvori selv samme emner eller annoncører støttes eller modarbejdes.

Hvordan varierer denne politik fra land til land?

I USA er følgende annoncører heller ikke tilladt:

  • Aktionskomitéer (PACs eller SuperPACs)

Hvilke andre Twitter-ressourcer vedrører denne politik?

Hvad skal annoncører vide om denne politik?

Gennemgå vores retningslinjer, og sørg for, at du forstår kravene til dit brand og din virksomhed. Du er ansvarlig for alt dit promoverede indhold på Twitter. Dette inkluderer overholdelse af gældende love og bestemmelser vedrørende annoncer.

Hvis du er annoncør med en konto eller Tweets, der er under gennemgang, og du gerne vil tjekke din status eller anmode om en hurtig gennemgang, skal du logge ind på ads.twitter.com og indsende en henvendelse ved hjælp af knappen Hjælp i øverste højre hjørne af kontrolpanelet.

Klar til at komme i gang?