Annonceringspolitik: Bolig-, låne- og beskæftigelsesmuligheder

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog nederst til højre på denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

Denne politik gælder for alle Twitters betalte annonceringsprodukter. 

Du kan få mere at vide om Twitters betalte annonceringsprodukter ved at klikke her

Du kan få mere at vide om Twitters øvrige annonceringspolitikker ved at klikke her.

Du kan få mere at vide om Twitters øvrige politikker ved at klikke her.

 

Twitter Ads giver annoncørerne en lang række muligheder for at målrette deres indhold mod netop de brugere, der forventes at have interesse for deres indhold. I denne artikel beskrives en politik, der er udviklet til at hjælpe annoncørerne med at opnå deres mål, uden at brugernes tillid kompromitteres. 

Annoncører skal overholde denne politik og alle andre Twitter Ads-politikker for at kunne annoncere.

Hvad er politikken?

Annoncører for følgende produkter og ydelser skal kontakte Twitter for forudgående godkendelse. 

  • Tilbud om leje, salg eller køb af boliger
            – Visse relaterede ydelser, herunder ejendomsmæglerydelser, indboforsikring og realkreditydelser
  • Tilbud om kredit

  • Tilbud om betalt eller ubetalt beskæftigelse, herunder praktikpladser

Ovennævnte annoncører må ikke målrette annoncer på baggrund af alder, sprog, handicap, civile eller ægteskabelige status, køn, race, farve, national oprindelse, religion, modtagelse af velfærdsydelser, udøvelse af rettigheder i henhold til den amerikanske Consumer Credit Protection Act eller på baggrund af den nøjagtige placering (postnummer eller nærmere bestemt).

Hvor gælder denne politik?

Denne politik gælder kun for USA og Canada. 

Annoncører, som tilbyder ovennævnte produkter og ydelser, er underlagt alle Twitter Ads-politikker, herunder Politik for målretning af følsomme kategorier og Politik for målretning af bekæmpelse af forskelsbehandling.

Hvilke andre Twitter-ressourcer vedrører denne politik?