Narkotika/medicin og relateret tilbehør

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog nederst til højre på denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

Denne politik gælder for Twitters betalte annonceringsprodukter.

Hvad er politikken?

Twitter forbyder promovering af narkotika/medicin og relateret tilbehør.

Narkotika/medicin og relateret tilbehør omfatter blandt andet:

 • Ulovlige stoffer
 • Rekreative stoffer og naturlægemidler
 • Tilbehør knyttet til brugen af narkotika og medicin
 • Cannabissalgssteder
 • Afbildninger af brug af hårde stoffer

Hvordan varierer denne politik fra land til land?

Dette forbud gælder globalt med den undtagelse, at det i begrænset omfang er tilladt at annoncere for cannabis i Canada. Læs mere nedenfor.

Canada

Godkendte cannabisannoncører har tilladelse til at målrette deres annoncer mod Canada med følgende forbehold:

 • Annoncørerne skal være autoriseret af Health Canada og forhåndsgodkendt af Twitter
 • Annoncørerne må kun promovere informationsmateriale eller indhold om brandpræferencer
 • Annoncørerne må kun målrette annoncerne mod jurisdiktioner, i hvilke de har autorisation til at promovere nævnte produkter eller tjenesteydelser online. De må eksempelvis ikke målrette sådant indhold online mod Quebec eller mod borgere i Quebec
 • Annoncørerne er ansvarlige for at overholde alle love og bestemmelser. Annoncørerne må generelt ikke promovere cannabisindhold:
 
 • ved at formidle information om cannabispriser eller -distribution
 • på en måde, der med rimelighed kan formodes at appellere til unge (personer under 18 år)
 • gennem kundeudtalelser eller anbefalinger, uanset hvordan sådanne præsenteres eller formidles
 • via et billede af en faktisk eller fiktiv person, figur eller et dyr eller
 • ved at præsentere cannabis eller dertil knyttede brandelementer på en måde, hvorved den eller de forbindes med eller fremkalder en positiv eller negativ følelse eller forestilling om en livsstil, der f.eks. er glamourøs, rekreativ, spændende, vital, risikabel eller dristig.
 • Kontakt Twitter, hvis du er interesseret i denne mulighed.

Hvad skal annoncører vide om denne politik?

Gennemgå vores retningslinjer, og sørg for, at du forstår kravene til dit brand og din virksomhed. Du er ansvarlig for alt dit promoverede indhold på Twitter. Dette inkluderer overholdelse af gældende love og bestemmelser vedrørende annoncer.

Hvis du er annoncør, og din konto eller dine Tweets er under gennemgang, og du gerne vil tjekke status eller anmode om en fremskyndet gennemgang, skal du logge ind på ads.twitter.com og oprette en supportsag ved hjælp af knappen Hjælp øverst til højre i kontrolpanelet.