Politisk indhold

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog nederst til højre på denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

Denne politik gælder for Twitters betalte annonceringsprodukter.

Hvad er politikken?

Twitter tillader politisk annoncering, som omfatter politiske kampagner og annoncering om særskilte emner, men der kan gælde yderligere landespecifikke begrænsninger som angivet nedenfor. Alle annoncører af politisk indhold skal ud over Twitter Ads-politikkerne overholde gældende love om oplysnings- og indholdskrav, begrænsninger vedrørende kvalifikation og kampagnefrie perioder i de lande, hvori de annoncerer.

Hvad er underlagt denne politik?

Denne politik gælder for politisk indhold, som omfatter annoncer for politiske kampagner og annoncer om fortalervirksomhed for særskilte emner.

Politiske kampagner 

 • Annoncer, der taler for eller imod en kandidat eller et politisk parti.
 • Annoncer, hvori der direkte appelleres om stemmer ved et valg, en folkeafstemning eller en urafstemning. 
 • Annoncer, hvori der anmodes om økonomisk støtte til et valg, en folkeafstemning eller en urafstemning. 

Annoncer for politiske kampagner må kun promoveres via promoverede Tweets og in-stream-videoannoncer – ingen andre af Twitters annonceringsprodukter kan aktuelt bruges til dette formål.

Fortalervirksomhed for særskilte emner 

 • Annoncer, der henviser til et valg eller en kandidat, eller
 • Annoncer, der taler for eller imod lovgivningsmæssige spørgsmål af national betydning.

Lovgivningsmæssige spørgsmål af national betydning omfatter, men er ikke begrænset til: klimaændringer, sundhedspleje, indvandring, national sikkerhed og skatter.

Annoncer for eller imod abort er forbudt alle andre steder end i USA.

Statsejede medier eller statslige myndigheder må ikke købe annoncer med politisk indhold i andre lande end det, de befinder sig i.

Statsejede medier er enheder, der finansieres og/eller styres af statslige eller offentlige myndigheder.

Statslige myndigheder er statslige organer og institutioner.

Hvordan varierer denne politik fra land til land?

Annoncer for politiske kampagner er tilladt undtagen i følgende lande:

 
 • Brasilien
 • Cypern
 • Frankrig
 • Ungarn
 • Letland
 • Litauen
 • Malaysia
 • Marokko
 • Pakistan
 • Portugal
 • Sydkorea
 • Vietnam

Annoncer for fortalervirksomhed for særskilte emner er tilladt undtagen i følgende lande:

Frankrig

 • Annoncer for fortalervirksomhed for særskilte emner er underlagt begrænsninger. Kun annoncer, der har til formål at øge valgdeltagelsen, er tilladt. 

I hvilke lande er der yderligere begrænsninger?

Annoncører af politisk indhold i følgende lande skal certificeres: 

Lær mere her.  

Hvad skal annoncører vide om denne politik?

Gennemgå vores retningslinjer, og sørg for, at du forstår kravene til dit brand og din virksomhed. Du er ansvarlig for alt dit promoverede indhold på Twitter. Dette inkluderer overholdelse af gældende love og bestemmelser vedrørende annoncer. 

Hvis du er annoncør, og din konto eller dine Tweets er under gennemgang, og du gerne vil tjekke status eller anmode om en fremskyndet gennemgang, skal du logge ind på ads.twitter.com og oprette en supportsag ved hjælp af knappen Hjælp øverst til højre i kontrolpanelet.    

Hvilke andre Twitter-ressourcer vedrører denne politik?