Politisk innhold

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hva er retningslinjene?

Twitter forbyr markedsføring av innhold relatert til politikk, med unntak av kampanjer målrettet mot bestemte land der slik markedsføring er tillatt underlagt visse begrensninger. Les retningslinjene under som gjelder spesifikt for bestemte land for mer informasjon.

Hva er underlagt disse retningslinjene?

Politisk innhold defineres av oss som innhold som refererer til en kandidat, et politisk parti, valgt eller utnevnt regjeringsfunksjonær, valg, folkeavstemning, stemmeseddel, lovgivning, regulering, direktiv eller rettslig utfall.

Annonser som inneholder referanser til politisk innhold, inkludert appeller for stemmer, anmodning om økonomisk støtte og beslutningspåvirkning for eller mot noen av de ovennevnte typene politisk innhold, er forbudt i henhold til disse retningslinjene.

Vi tillater heller ikke annonser av noen type av kandidater, politiske partier eller valgte eller utnevnte myndighetspersoner.

Finnes det unntak fra disse retningslinjene?

Nyhetsutgivere som oppfyller våre kriterier for dispensasjon, kan kjøre annonser som henviser til politisk innhold eller forbudte annonsører i henhold til våre retningslinjer om politiske innhold, men kan ikke inkludere beslutningspåvirkning for eller mot disse emnene eller annonsørene.

Hvordan varierer disse retningslinjene fra land til land?

USA

Annonser i USA som inneholder referanser til politisk innhold, er tillatt på Twitter med følgende restriksjoner:

 • Annonsører kan ikke fremme falskt eller villedende innhold. Dette omfatter følgende:

  • Falskt eller villedende informasjon om hvordan man deltar i valg.

  • Falskt eller villedende informasjon som truer eller fraråder folk mot å delta i et valg.

  • Falskt eller villedende informasjon som undergraver offentlig tillit i et valg.

 • Annonsører må samsvare med alle gjeldende lovverk angående avsløring og innholdskrav. Det er kun annonsørens ansvar å overholde dette.

Annonser i USA som engasjerer i politiske kampanjer, er tillatt og underlagt ekstra restriksjoner for kvalifisering, produkt og målretting (se under).

Politiske kampanjeannonser defineres som følger:

 • Annonser der det uttrykkes støtte for eller kritikk mot en kandidat eller et politisk parti.

 • Annonser ber direkte om stemmer i et valg, en folkeavstemning eller andre former for avstemning.

 • Annonser ber om økonomisk støtte til et valg, en folkeavstemning eller andre former for avstemning.

 • Annonser fra registrerte PAC-er og SuperPAC-er.

Politiske kampanjeannonser i USA må forholde seg til følgende restriksjoner:

 • Utenlandske statsborgere og ikke-amerikanere har forbud mot målrettede politiske annonser i USA. Annonsører må få godkjenning først før de kan kjøre politiske annonser ved å bli sertifisert.

 • Politiske kampanjeannonser kan også fremmes via følgende annonseformater: Promoterte annonser og Følgerannonser. Ingen andre Twitter-markedsføringsprodukter eller enheter er tillatt.

Merk: Politiske kampanjeannonser støttes imidlertid på skrivebords- og iOS-versjon og vil kun støttes på disse enhetene. Vi regner med å lansere støtte for politiske kampanjeannonser på Android og andre enheter de neste par ukene. 

Bibliotek for politiske annonser

For at offentligheten skal ha mulighet til å finne informasjon om alle politiske annonser som kjører på plattformen vår, kan brukere be om en bekjentgjørelsesrapport via dette skjemaet.

Hvilke andre Twitter-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du markedsfører på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør og kontoen din eller tweetene dine er under gjennomgang, kan du se statusen eller be om en rask gjennomgang ved å logge deg inn på ads.twitter.com og sende en støtteforespørsel ved å benytte Hjelp-knappen øverst til høyre på annonseoversikten.

Klar til å starte?