Politiskt innehåll

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter tillåter inte marknadsföring av politiskt innehåll i någon del av världen. Vi har fattat detta beslut eftersom vi anser att räckvidden för politiska budskap bör förtjänas, inte köpas.  

Vad omfattas av policyn?

Vi definierar politiskt innehåll som innehåll som refererar till en kandidat, ett politiskt parti, en vald eller utsedd myndighetsperson, ett val, en omröstning, en särskild fråga på valsedeln, lagstiftning, regleringar, direktiv eller rättsliga resultat.

Annonser som innehåller referenser till politiskt innehåll, däribland vädjan om röster, önskemål om ekonomiskt stöd samt argumentationer för eller mot någon av de ovan listade typerna av politiskt innehåll är förbjudna enligt denna policy.

Vi tillåter heller inte annonser av någon som helst typ från kandidater, politiska partier eller valda eller utsedda myndighetspersoner.

Finns det undantag från denna policy?

Nyhetsförlag som uppfyller våra kriterier för undantag får visa annonser som rör politiskt innehåll och/eller förbjudna annonsörer, enligt vår policy om politiskt innehåll, men de får varken tala för eller mot dessa ämnen eller annonsörer.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

I USA är följande annonsörer inte håller tillåtna:

  • Marknadsförda konton och SuperPACs

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?