Politiskt innehåll

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter förbjuder marknadsföring av politiskt innehåll, med undantag av kampanjer inriktade på specifika länder där det är tillåtet med begränsningar. Läs det landsspecifika avsnittet nedan om du vill veta mer.

Vad omfattas av policyn?

Vi definierar politiskt innehåll som innehåll som refererar till en kandidat, ett politiskt parti, en vald eller utsedd myndighetsperson, ett val, en omröstning, en särskild fråga på valsedeln, lagstiftning, regleringar, direktiv eller rättsliga resultat.

Annonser som innehåller referenser till politiskt innehåll, däribland vädjan om röster, önskemål om ekonomiskt stöd samt argumentationer för eller mot någon av de ovan listade typerna av politiskt innehåll är förbjudna enligt denna policy.

Vi tillåter heller inte annonser av någon som helst typ från kandidater, politiska partier eller valda eller utsedda myndighetspersoner.

Finns det undantag från denna policy?

Nyhetsförlag som uppfyller våra kriterier för undantag får visa annonser som rör politiskt innehåll och/eller förbjudna annonsörer, enligt vår policy om politiskt innehåll, men de får varken tala för eller mot dessa ämnen eller annonsörer.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

USA

Annonser i USA som innehåller referenser till politiskt innehåll som är tillåtet på Twitter med följande begränsningar:

 • Annonsörer får inte marknadsföra falskt eller vilseledande innehåll. Detta omfattar

  • falsk eller vilseledande information om hur man deltar i ett val

  • falsk eller vilseledande information som är avsedd att skrämma eller avstyra folk från att delta i ett val

  • falsk eller vilseledande information som avser att underminera allmänhetens förtroende för ett val.

 • Annonsörer måste följa alla gällande lagar som rör krav på avslöjande och innehåll. Det är enbart annonsören som ansvarar för denna efterlevnad.

Annonser i USA som ägnas åt politiskt kampanjande är tillåtna men underställda ytterligare kvalificerings-, produkt- och inriktningsbegränsningar (se nedan).

Annonser för politiska kampanjer definieras som

 • Annonser som talar för eller mot en kandidat eller ett politiskt parti.

 • Annonser som ber direkt om röster i ett val, i en folkomröstning eller till lagförslag på valsedeln.

 • Annonser som ber om ekonomiskt bistånd till ett val, en folkomröstning eller lagförslag på valsedeln.

 • annonser från registrerade PAC:ar och SuperPAC:ar.

Annonser för politiska kampanjer i USA måste följa dessa ytterligare begränsningar:

 • Utländska medborgare och juridiska personer utanför USA får inte rikta in politiska annonser på USA. Annonsörerna måste inhämta tillstånd på förhand för att visa politiska annonser genom att först bli certifierade.

 • Annonser för politiska kampanjer får bara marknadsföras via annonsformaten Marknadsförda annonser och Följarannonser. Inga andra annonseringsprodukter eller enheter på Twitter tillåts.

Obs! Annonser för politiska kampanjer stöds nu på datorer och iOS och visas bara på dessa enheter. Vi väntar oss att annonser för politiska kampanjer kommer att komma till Android och andra enheter inom några veckor. 

BIbliotek med politiska annonser

För att ge allmänheten möjlighet att få reda på detajer om alla annonser för politiska kampanjer som visas på vår plattform, kan de be att få en rapport via detta formulär.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?