Twitter Ads logg med policyuppdateringar

Twitter Ads policyer utvecklas för att återspegla vad som händer i världen och på Twitter-plattformen. I denna uppdateringslogg om Ads-policyer samlas dessa löpande ändringar av våra policyer.

Normalt beskriver denna logg policyförändringar som påverkar vad man får och inte får marknadsföra via Twitter Ads. Till exempel kan policyuppdateringar som förbjuder en viss affärsmodell eller tillägg av landsspecifika policyer inkluderas. Strukturella förändringar, t.ex. grammatiska ändringar eller formatändringar, tas inte med. 

Denna logg ersätter inte våra policyer, och annonsörerna bör alltid gå igenom de aktuella policyändringarna för att få information om några begränsningar eller ytterligare information våra policyer. Dessutom erbjuds översättningar som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Komplett information om Twitters annonspolicyer finns på Twitter.com/adspolicy.

 

2020

Januari

Finansiella produkter och tjänster: Annonsörer som auktoriseras av Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tillåts marknadsföra lån mellan privatpersoner i Indonesien.

Spel och dobbel: Annonsörer med tillstånd från den kenyanska spelmyndigheten tillåts att göra reklam i Kenya, men med restriktioner.

Spel och dobbel: Annonsörer med tillstånd från den nigerianska spelmyndigheten tillåts att göra reklam i Nigeria, men med restriktioner.

Mars

Policyerna för Twitter Ads utvecklas för att ta hänsyn till ändrade globala omständighet som reaktion på den exempellösa covid-19-pandemin. 

Riktlinjer för Safe for Ads-innehåll Covid-19-pandemin definierades som en känslig händelse. Därför får ingen tjäna pengar på innehåll som diskuterar eller fokuserar på covid-19 via Amplify-programmet för utgivare.

Olämpligt innehåll: Uppdaterade den befintliga policyn som rör olämpligt innehåll specifikt i fråga om covid-19: 

– Marknadsföring av ansiktsmasker och handdesinfektionsmedel är förbjudet i hela världen. 

– Covid-19-relaterade allmännyttiga meddelanden från myndigheter och överstatliga organ är tillåtna.

– Nyhetsförmedlare som nu har undantag i fråga om politiskt innehåll tillåts marknadsföra innehåll som rör covid-19.

– Vissa kritiskt granskade organisationer som har aktuell partnerstatus med Twitters policyteam får marknadsföra innehåll som rör covid-19. 

Olämpligt innehåll: Vilseledande syntetiskt eller manipulerat innehåll samt övertagande av känsliga, händelserelaterade hashtaggar är förbjudet.

Statliga medier: Marknadsföring av innehåll från nyhetsförlag som styrs av myndigheter är förbjudet. 

April

Spel och dobbel: Marknadsföring av allt innehåll som rör spel och dobbel är förbjudet i Spanien. 

Olämpligt innehåll: Uppdaterade den befintliga policyn om covid-19-material:

    – Hanterade annonsörer får nämna covid-19, förutsatt att budskapet är fokuserat på företagets respons eller

      stöd till samhället. 

    – Annonsörerna måste även följa andra restriktioner i policyn om olämpligt innehåll. 

Statliga medier: Uppdaterade policyn för att förbjuda annonsörer som rapporterar å vägnarna för eller som är direkt kopplade till nyhetsförlag som kontrolleras av myndigheter.

Juni

Spel och dobbel: Marknadsföring av spel och dobbel är tillåtet i Spanien med restriktioner.

Finansiella produkter och tjänster: Finansbolag som vill rikta in sig på Turkiet måste söka tillstånd på förhand från Twitter innan de annonserar.

Juli

Bostads-, lån- och anställningsmöjligheter: De som marknadsför bostads-, lån- och anställningsmöjligheter måste söka tillstånd på förhand från Twitter innan de riktar in sig på USA och Kanada.

Diskriminerande riktad marknadsföring: Annonsörerna får inte olagligen diskriminera användare vid inriktningen av annonser.

Kvalitetspolicy: Klargjorde de redaktionella riktlinjerna för webbadressen i användarens biografi. 

Augusti

Olämpligt innehåll: Global avspänning av förbudet av att marknadsföra ansiktsmasker som inte är till för medicinskt bruk. Marknadsföring av medicinska ansiktsmasker är fortfarande förbjudet. 

September

Riktlinjer för marknadsförda trender: Uppdaterade innehållsriktlinjerna för att förbjuda köp av allmänna hashtaggar för politiska händelser.

Olämpligt innehåll: Uppdaterade policyn för att förbjuda innehåll som är ägnat samordnad skadlig aktivitet

2019

I november 2019 förbjöds all politisk marknadsföring på Twitter. Alla loggade ändringar om politiskt innehåll som listas före förbudet i november 2019 återspeglar ändringar som har gjorts av den tidigare policyn. 

Februari

Kontokvalificering: Arabiska är nu ett av de språk som stöds för marknadsföring med självbetjäning. 

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av finansiella produkter och tjänster tillåts med begränsningar i Grekland. 

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiskt innehåll är förbjudet i Frankrike och tillåtet med begränsningar i EU, Australien och Indien.

Mars

Droger och drogtillbehör: Marknadsföring av cannabis är tillåtet med restriktioner i Kanada. Annonsörerna ska vara licensierade av Health Canada.

Juni

Spel och dobbel: Annonsörer med tillstånd från den colombianska spelmyndigheten tillåts att göra reklam i Colombia.

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiskt innehåll är förbjudet i Kanada.

Juli

Riktlinjer för Safe for Ads-innehåll Uppdatera riktlinjerna för att tjäna pengar på spam och video för Amplify-utgivare. 

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiska kampanjer är begränsat till enbart politiska partier. Andra annonsörer får inte visa politiska annonser.

Kvalitetspolicy: Uppdaterade de redaktionella riktlinjerna för webbadressen i användarens biografi

Augusti

Statliga medier: Marknadsföring av statligt kontrollerade nyhetsförlag är förbjudet i hela världen. 

September

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av ”contracts for difference” (CFD) är tillåtet med begränsningar i länder där vi tillåter finansiella produkter och tjänster.

Spel och dobbel: Marknadsföring av statligt kontrollerat spel och dobbel av externa, kvalificierade annonsörer är tillåtet i Japan.

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiskt innehåll är förbjudet i Singapore.

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiskt innehåll är tillåtet med restriktioner i Kanada.

Oktober

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiskt innehåll är förbjudet i Kanada. 

Statliga medier: Nyhetsförlag som styrs ekonomiskt eller innehållsmässigt av statliga myndigheter får inte annonsera.

November

Sakfrågebaserade annonser: Annonser som utbildar, ökar medvetenheten och/eller ber folk att vidta åtgärder i samband med vissa sakfrågor är begränsade och kräver certifiering i hela världen. 

Droger och drogtillbehör: Marknadsföring av CBD-produkter som inte intas oralt är tillåten med begränsningar i USA.

Utrotningshotade arter: Uppdaterade listan med exempel på förbjudna utrotningshotade arter.

Tillåtna länder och territorier: Självbetjänande annonsörer får rikta in annonser på Kuwait, men med språkrestriktioner. 

Produkter och tjänster inom hälsovård och läkemedel: Reviderade avsnittet ”Medicinska tjänster, skönhetstjänster” så att det stämmer överens med den nya policyn för sakfrågebaserade annonser.

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiskt innehåll är förbjudet överallt på plattformen. Kvalificerade nyhetsförlag kan ges undantag till denna policy. 

December

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kontanta lån och P2P-tjänster är förbjudet globalt. 

Sökordsinriktning och kriterier för konverteringsspårning och anpassade målgrupper har uppdaterats för USA för att stämma överens med begränsningarna för politiskt innehåll. 

Är du beredd att sätta i gång?