Politisk innhold i EU

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

 

Politisk innhold omfatter politiske annonser og temaannonser.

 • Politiske annonser er tillatt i EU unntatt i følgende land: Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Portugal og Ungarn. 
 • Gjelder BARE politiske annonser for parlamentsvalg: Slike annonser må oppfylle ytterligere kvalifiseringskrav, og annonsørene må søke om sertifisering. 
 • Temaannonser er tillatt uten begrensninger, med unntak av Frankrike.

Politiske annonser kan bare markedsføres ved hjelp av promoterte Tweets og instream-videoannonser. Foreløpig kan ingen andre Twitter-annonseringsprodukter benyttes til dette formålet.

Politiske annonser

Retningslinjer

Vilkårene nedenfor omfatter bare valg til EU-parlamentet.

Politiske annonser er annonser som oppfyller ett eller flere av kriteriene nedenfor:

 • Annonser kjøpt av politiske partier i EU eller på nasjonalt nivå 
 • Annonser kjøpt av kandidater som er registrert hos sine respektive nasjonale valgmyndigheter 
 • Annonser til støtte for eller med kritikk mot tydelig identifiserte kandidater eller partier i EU-valg

Krav

Politiske annonsører må gjennomgå Twitters sertifiseringsprosess* og oppfylle følgende krav:

 • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med brukernavnets identitet på nettet.
 • Biografien må inneholde et nettsted der det er oppført gyldig kontaktinformasjon. Politiske partier og kandidater til EU-parlamentet må oppgi sin partitilhørighet.
 • Hvis brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde den følgende ansvarsfraskrivelsen: «Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]» 

*Politiske annonsører må oppgi ytterligere opplysninger til Twitter for å bekrefte identiteten sin og den geografiske posisjonen. Disse opplysningene brukes utelukkende til dette formålet.

Begrensninger

 • Politiske annonsører må overholde gjeldende lover for bekjentgjørelse og krav til innhold, kvalifiseringsbegrensninger, kostnadsgrenser, rapporteringskrav og perioder med valgkampforbud i landene der de annonserer.
 • Politiske annonsører kan bare betale i valutaen til EU-land der politiske annonser er tillatt.

Så snart politiske annonsører er sertifisert, blir de bedt om å bruke ansvarsfraskrivelsen «Betalt av». Ansvarsfraskrivelsen skal aldri være villedende og må samsvare med nettstedet eller sertifiseringssøknaden.   

Ressurser