Politisk innhold i EU

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

Politisk innhold omfatter politiske annonser og temaannonser.

 • Politiske annonser er tillatt i EU unntatt i følgende land: Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Portugal og Ungarn. 
 • Gjelder BARE politiske annonser for parlamentsvalg: Slike annonser må oppfylle ytterligere kvalifiseringskrav, og annonsørene må søke om sertifisering. 
 • Temaannonser er tillatt uten begrensninger, med unntak av Frankrike.

Politiske annonser kan bare markedsføres ved hjelp av promoterte Tweets og instream-videoannonser. Foreløpig kan ingen andre Twitter-annonseringsprodukter benyttes til dette formålet.

Politiske annonser

Retningslinjer

Vilkårene nedenfor omfatter bare valg til EU-parlamentet.

Politiske annonser er annonser som oppfyller ett eller flere av kriteriene nedenfor:

 • Annonser kjøpt av politiske partier i EU eller på nasjonalt nivå 
 • Annonser kjøpt av kandidater som er registrert hos sine respektive nasjonale valgmyndigheter 
 • Annonser til støtte for eller med kritikk mot tydelig identifiserte kandidater eller partier i EU-valg

Krav

Politiske annonsører må gjennomgå Twitters sertifiseringsprosess* og oppfylle følgende krav:

 • Profilbildet, toppbildet og nettstedet må samsvare med brukernavnets identitet på nettet.
 • Biografien må inneholde et nettsted der det er oppført gyldig kontaktinformasjon. Politiske partier og kandidater til EU-parlamentet må oppgi sin partitilhørighet.
 • Hvis brukernavnet ikke gjenspeiler den sertifiserte juridiske enheten, må biografien inneholde den følgende ansvarsfraskrivelsen: «Eieren er [navnet på den sertifiserte juridiske enheten]» 

*Politiske annonsører må oppgi ytterligere opplysninger til Twitter for å bekrefte identiteten sin og den geografiske posisjonen. Disse opplysningene brukes utelukkende til dette formålet.

Begrensninger

 • Politiske annonsører må overholde gjeldende lover for bekjentgjørelse og krav til innhold, kvalifiseringsbegrensninger, kostnadsgrenser, rapporteringskrav og perioder med valgkampforbud i landene der de annonserer.
 • Politiske annonsører kan bare betale i valutaen til EU-land der politiske annonser er tillatt.

Så snart politiske annonsører er sertifisert, blir de bedt om å bruke ansvarsfraskrivelsen «Betalt av». Ansvarsfraskrivelsen skal aldri være villedende og må samsvare med nettstedet eller sertifiseringssøknaden.   

Ressurser


Var denne artikkelen nyttig?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Suksess. Takk for tilbakemeldingen på denne artikkelen!
Error
Problem sending form.