Annonspolicy: Bostads-, lån- och krediterbjudanden

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller alla Twitters betalda annonseringsprodukter. 

Mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter finns här

Mer information om Twitters övriga annonspolicyer finns här.

Mer information om Twitters övriga policyer finns här.

 

Twitter Ads erbjuder en mängd alternativ för riktad marknadsföring för att hjälpa annonsörer att nå kunder som kan vara intresserade av deras innehåll. I den här artikeln beskrivs en policy som har tagits fram för att hjälpa annonsörer att nå sina inriktningsmål utan att förlora användarnas förtroende. 

Annonsörer måste följa den här policyn och övriga Twitter Ads-policyer för att få annonsera.

Vad innebär policyn?

Annonsörer av följande produkter och tjänster måste be Twitter om förhandstillstånd. 

  • Erbjudanden om bostäder att hyra, sälja eller köpa
            – Vissa relaterade tjänster inklusive mäklartjänster, hemförsäkring och rådgivning om bostadsbolån
  • Erbjudanden om kredit

Ovanstående annonsörer får inte ha riktad marknadsföring baserat på ålder, språk, funktionsnedsättning, familjestatus, civilstånd, kön, ras, hudfärg, nationellt ursprung, religion, mottagande av stöd från det offentliga, utövande av rättigheter under konsumentkreditlagar eller vistelseplats (baserat på postnummer eller mer exakt).

Var gäller den här policyn?

Den här policyn gäller endast i USA och Kanada. 

Annonsörer som erbjuder ovanstående produkter och tjänster omfattas av alla övriga Twitter Ads-policyer, däribland policyn om riktad marknadsföring till känsliga grupper och policyn mot diskriminerande riktad marknadsföring.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Är du beredd att sätta i gång?