Retningslinjer for annonsering: annonser relatert til bolig, lån og arbeid

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for samtlige av Twitters betalte annonseringsprodukter. 

Vil du vite mer om Twitters betalte annonseringsprodukter, klikker du her

Vil du vite mer om Twitters andre retningslinjer for annonsering, klikker du her.

Vil du ha informasjon om Twitters andre retningslinjer, klikker du her.

 

Twitter Ads har en rekke målrettingsalternativer som annonsørene kan benytte for å nå ut til brukere som kan være interessert i innholdet deres. Denne artikkelen beskriver retningslinjene vi har utarbeidet for å hjelpe annonsørene å nå målrettingsmålene sine uten at det går på bekostning av brukernes tillit. 

Annonsørene må overholde disse retningslinjene samt alle andre retningslinjer for Twitter Ads for å annonsere.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Annonsører av følgende produkter og tjenester må kontakte Twitter for å få godkjenning på forhånd. 

  • tilbud om leie, salg eller kjøp av bolig
            – visse relaterte tjenester, inkludert eiendomsmegling, boligforsikring og formidling av boliglån
  • tilbud om kreditt

  • tilbud om betalt eller ubetalt arbeid, inkludert praksisplass

De ovennevnte annonsørene har forbud mot å målrette annonser basert på alder, språk, funksjonshemming, familiestatus, sivilstand, kjønn, rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, religion, mottak av trygdeytelser, utøvelse av rettigheter under Consumer Credit Protection Act eller nøyaktig posisjon (på postnummernivå eller mer nøyaktig).

Hvor gjelder disse retningslinjene?

Disse retningslinjene gjelder bare i USA og Canada. 

Annonsører som tilbyr de ovennevnte produktene og tjenestene, må overholde alle andre retningslinjer for Twitter Ads, inkludert retningslinjene for målretting mot sensitive kategorier og retningslinjene for antidiskriminerende målretting.

Hvilke andre Twitter-ressurser er relatert til disse retningslinjene?