Retningslinjer for søkeordmålretting

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk øverst til høyre på denne siden. Oversettelsene er gjort tilgjengelige som et nyttig hjelpemiddel. De skal ikke introdusere endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og skal være hoveddokumentet dersom innholdet i en oversatt versjon og den engelske versjonen ikke samsvarer.

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter – det vil si tweets, trender og kontoer merket med et gult eller lilla merke.

Klikk her for å få mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter.

Klikk her for å få informasjon om andre retningslinjer fra Twitter.

Oppdatert 13. mars 2014

Twitter Ads inneholder en rekke målrettingsalternativer annonsørene kan bruke for å nå ut til brukere som kan være interessert i innholdet deres.

I denne artikkelen finner du informasjon om noen retningslinjer vi har utformet for å hjelpe annonsørene som bruker søkeordmålretting i tidslinjene sine, med å nå målrettingsmålene sine uten at det går på bekostning av brukernes tillit.

Annonsørene som bruker søkeordmålretting, må overholde disse retningslinjene – og alle de andre retningslinjene for Twitter Ads – for å kunne annonsere.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Annonsørene som bruker søkeordmålretting i tidslinjene sine, kan ikke velge søkeord som målrettes mot sensitive kategorier. Med mindre noe annet er angitt i de landsspesifikke kravene nedenfor, gjelder disse retningslinjene globalt.

Hvilke sensitive kategorier er det ikke tillatt å målrette mot?

  • Utøvelse eller påstått utøvelse av forbrytelser
  • Helse
  • Negativ økonomisk status eller situasjon
  • Politisk tilhørighet eller overbevisning
  • Etnisk opprinnelse
  • Religiøs eller filosofisk tilhørighet eller overbevisning
  • Seksualliv
  • Medlemskap i fagforening

Hvordan skiller disse retningslinjene seg fra land til land?

USA

Annonsører som målretter innholdet sitt mot USA, kan målrette på bakgrunn av medlemskap i fagforening og politisk tilhørighet eller overbevisning.

Hva trenger annonsørene å vite om disse retningslinjene?

Som med alle annonseringsplattformer er det visse retningslinjer annonsørene må overholde når de annonserer på Twitter. Se gjennom retningslinjene våre, og sørg for at du forstår kravene som stilles til merkevaren din, bedriften din, det promoterte innholdet ditt og målrettingskriteriene du har valgt. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer, og målrettingen du bruker på Twitter. Dette innbefatter blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for nettannonsering.

Når du konfigurerer søkeordene i kampanjen din, må du vite hvilke målgrupper du kan nå ut til, og tilpasse målrettingen og budskapet på en passende måte som også er i tråd med retningslinjene for Twitter Ads. I enkelte land er det ikke tillatt å bruke søkeord for å målrette mot brukere på bakgrunn av sensitive kategorier. Dette kan oppfattes som upassende eller støtende, noe som igjen kan skade omdømmet til merkevaren, produktet eller tjenesten du tilbyr. Det blir ansett som et brudd på retningslinjene for Twitter Ads å målrette mot brukere på bakgrunn av sensitive kategorier.

Twitter tar brudd på retningslinjene for Twitter Ads, Twitters regler og bruksvilkår svært alvorlig. Vi undersøker rapporterte brudd på retningslinjene og iverksetter nødvendige tiltak ved behov. I noen tilfeller fjerner vi for eksempel støtende annonser og annonsører fra Twitter Ads-plattformen.

Har du spørsmål eller tilbakemelding vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, og du ønsker å kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet, kan du logge på ads.twitter.com og legge inn en supportforespørsel. Dette gjør du ved å klikke på Hjelp?-knappen øverst til høyre i annonseoversikten din.

Les mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser i denne artikkelen om rapportering av Twitter-annonser. Du kan rapportere en annonse som muligens er i strid med disse retningslinjene, ved å bruke skjemaet Rapporter en annonse.

Vi undersøker rapporterte brudd på grunnlag av retningslinjene for Twitter Ads samt Twitters regler og bruksvilkår. Ved behov iverksetter vi nødvendige tiltak.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.


Var denne artikkelen nyttig?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Suksess. Takk for tilbakemeldingen på denne artikkelen!
Error
Problem sending form.