Uygunsuz içerik

Bu sayfanın sağ alt köşesinden bir dil seçerek bu makalenin mevcut çevirilerini görüntüleyebilirsiniz. Kolaylık sağlamak üzere sunulan çeviriler, politikalarımızın içeriğini değiştirme amacını taşımamaktadır. İngilizce sürümle çeviri arasında uyuşmazlık olması durumunda İngilizce sürüm esas alınır ve referans olarak kullanmanız gereken sürüm İngilizce sürümdür.

Neler bu politikaya tabidir?

Bu yasaklama; reklamveren hesabının reklamı, açılış sayfası, kullanıcı adı, kişisel bilgileri, profil fotoğrafı ve kapak resmi için geçerlidir. Ayrıca, hedefleme ve etiket suistimali için de geçerlidir.

Bu politika Twitter'ın ücretli reklam ürünleri için geçerlidir.

Politika nedir?

Twitter, uygunsuz içeriklerin bulunduğu reklamları küresel olarak yasaklar. Twitter'daki tüm içerikler Twitter Kuralları'na tabidir, ancak reklam içeriklerinde ek kısıtlamalar da uyguluyoruz. 

Reklamlar için uygunsuz olduğunu düşündüğümüz içerik kategorileri şunlardır:

 • Tehlikeli veya istismar edici içerikler
 • Alçaltıcı veya tahrik edici içerikler
 • Kişiliğe yönelik saldırılar
 • Yanlış bilgi bulunan içerikler
 • Yanlış yönlendiren, yapay veya değiştirilmiş içerikler
 • Nahoş içerikler
 • Küfür ve argo
 • Şiddet
 • Hassas bir olaya veya konuya atıfta bulunan (ör. ölümler, doğal/endüstriyel felaketler, şiddet içeren saldırılar, iç savaş/toplumsal kargaşa vb.) ve aşağıdakilerden herhangi birini barındıran içerikler: kişisel saldırılar, etiket suistimali, ürün/hizmet satışı, siyasi kampanya, takipçileri teşvik etme veya diğer uygunsuz içerikler.

 

Denetlenen Reklamverenler İçin COVID-19 Rehberi (son güncelleme tarihi: 10 Eylül 2020) 

Bu rehber yalnızca denetlenen reklamverenler (kendi kendine hizmet veren denetimli reklamverenler dahil) için geçerlidir. Denetlenen bir ilişkisi olmayıp kendi kendine hizmet verem reklamverenlerin sarih veya zımni olarak COVID-19'a atıfta bulunması yasaktır.

Neler kısıtlanmıştır?

Sarih veya zımni olarak COVID-19'a atıfta bulunan reklamlara aşağıdaki kullanım durumlarında, ancak kısıtlamalı olarak* izin verilir: 

 • COVID-19'a yönelik olarak iş uygulamalarında ve/veya modellerinde yapılan ayarlamalar
 • COVID-19 ile ilgili olarak müşteri ve çalışanları destekleme

*Aşağıdaki kısıtlamalar, şu kullanım durumları için geçerlidir: 

 • COVID-19'a yönelik nahoş göndermeler (veya bunların çeşitlemeleri) yasaklanmıştır 
 • içerikler sansasyonel veya paniğe neden olabilecek şekilde olmamalıdır
 • COVID-19 ile ilgili ürünlerin fiyatları şişirilmemelidir
 • COVID-19 ile ilgili bazı ürünlerin tanıtımı yasaklanabilir
  • Şu anda tıbbi maskelerin ve alkollü el dezenfektanlarının (koronavirüs ile ilgili olarak veya başka şekilde) tanıtımını yasaklıyoruz. Bu listeye başka ürünlerin de eklenebileceğini ve geriye dönük olarak yaptırım uygulanabileceğini lütfen unutmayın. 
 • aşı, tedavi ve test kitlerinden bahsetmeye yalnızca Siyasi İçerikli Reklam politikası kapsamında muaf tutulan haber yayıncılarının sağladığı bilgi şeklinde olması kaydıyla izin verilir. 

Nelere izin verilir? 

 • Hükumetlerin ve uluslarüstü kuruluşların (ör. Dünya Sağlık Örgütü) yanı sıra Kamu Politikası ekibi tarafından onaylanmış güvenilir iş ortaklarının COVID-19 ile ilgili Kamu Spotları (PSA)  
 • Siyasi İçerikli Reklam politikası kapsamında muaf tutulan medya yayıncılarının COVID-19 ile ilgili haberleri. Bu muafiyet ile ilgileniyorsanız veya bunun için uygunsanız lütfen Twitter ile iletişime geçin.

Bu politikayla ilgili diğer Twitter kaynakları nelerdir?

 

Kullanmaya başlamaya hazır mısınız?