Gamblinginnhold

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter, som vil si Tweets, trender og kontoer.

For mer informasjon om Twitters betalte annonseringsprodukter, klikk her

Vil du ha informasjon om Twitters andre retningslinjer, kan du klikke her.

Hva er retningslinjene?

Twitter forbyr markedsføring av pengespill, bortsett fra kampanjer målrettet mot bestemte land der det er tillatt med begrensninger som forklart nedenfor.

Merk: I visse tilfeller som er oppført nedenfor, er annonsører bare tillatt hvis de har forhåndsgodkjenning fra Twitter. Autorisasjonen starter med å ta kontakt med et Twitter-kontoteam. Instruksjoner for å kontakte Twitter er inkludert i hvert tilfelle.

Hvilke produkter eller tjenester er underlagt disse retningslinjene?

Disse retningslinjene gjelder for blant annet følgende:

 • Nettbaserte kasinoer og pengespill, vedding på sport og bingo
 • Fysiske kasinoer
 • Nettsteder for fantasy-sport
 • Bonuskoder, gavekuponger og kuponger som kan løses inn for spillinnhold
 • E-bøker eller nettsteder som muliggjør eller leder til nettbasert pengespill, inkludert tilknyttede selskaper og andre nettsteder som leder trafikk til pengespill
 • Pengespillrelatert programvare, som pengespillprogramvare og kalkulatorer for pokerodds
 • Nettsteder eller tjenester som gir tips, odds, handicap, sportsvalg, prognoser eller kalkulatorer for pokerodds
 • Skrapespill
 • Lotterier
 • Spill eller apper som spilles for penger

Hvilke produkter eller tjenester er underlagt disse retningslinjene?

Disse retningslinjene forbyr generelt ikke:

 • Hotell med kasino, hvor fokuset er på hotellet
 • Tilbehør til pengespill, som pokerchips eller pachinko-maskiner
 • Nyheter og informasjon om fantasy-sport

Hvordan varierer disse retningslinjene fra land til land?

Fysiske kasinoer

Annonser for lisensierte fysiske kasinoer er forbudt over hele verden, bortsett fra når de er målrettet mot landene som er oppført nedenfor:

 • Afrika & Midtøsten: Ghana, Israel, Kenya, Nigeria, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda
 • Asia, stillehavslandene: New Zealand, Sør-Korea    
 • Europa: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Bosnia & Hercegovina, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Makedonia, Nederland, Norge, Romania, Serbia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia
 • Latin-Amerika: Argentina, Chile, Colombia, Den Dominikanske republikk, Ecuador, Mexico, Panama, Peru, Uruguay
 • Nord-Amerika: Canada, USA

Nasjonale og statslisensierte lotterier

 • Lotteriannonser fra regjeringsenheter, eller enheter med eneansvar for å drive et lotteri direkte på regjeringens vegne; og statslisensierte lotterier, er tillatt i utvalgte markeder.
 • Lotteriannonser må bare rettes mot jurisdiksjoner som annonsøren er godkjent til å operere/selge i.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Følgende tilleggskrav gjelder annonser for pengespillrelatert innhold målrettet mot bestemte land.

Australia

 • Vedding på sport og lotteriannonser er tillatt, forutsatt at annonsøren har forhåndsgodkjenning fra Twitter. Annonsører kan ikke ta imot vedding direkte på nettet.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.
 • Daglige annonser for fantasy-sport er tillatt med begrensninger.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene. 

Østerrike

 • Nettkasinoer, vedding på sport og reklame for fysiske kasinoer gitt av statslisensierte enheter i Østerrike er tillatt. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene. 

Belgia

 • Reklame for fysiske kasinoer er tillatt så lenge annonsøren er lisensiert av Belgium Gaming Commission. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.
 • Nettsteder som leder trafikk til pengespilloperatører i Belgia (unntatt lotteriaggregatorer) – som tilknyttede selskaper, tips- eller oddssider – er tillatt så lenge de ikke trenger lisens eller annen tillatelse for sine aktiviteter. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter. Hvis en annonsørs status endres i denne forbindelse, eller hvis annonsøren er gjenstand for en avgjørelse gjort av en juridisk myndighet eller et bransjeorgan som er relevant for deres aktiviteter, må annonsøren informere Twitter umiddelbart.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene. 

Bosnia-Hercegovina

 • Vedding på sport, nettbaserte kasinospill og tombola er tillatt forutsatt at annonsøren har en autorisasjon utstedt av Republicka Uprava Za Igre Na Srecu.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene. 

Bulgaria

 • Annonsører må være lisensiert av State Commission for Gambling in Bulgaria.
 • Annonser for begivenheter relatert til sport, kultur, helsetjenester, utdannelse eller sosial velferd sponset av pengespilloperatører er tillatt.

Canada

 • Annonser for nettbaserte kasinospill og vedding på sport tilbudt av statslisensierte enheter i Canada er tillatt. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter. 
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.

Colombia

 • Annonser for pengespill er tillatt i Colombia, forutsatt at de er autorisert av de colombianske spillmyndighetene (Coljuegos).
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Kroatia

 • Annonser for nettbaserte kasinospill og vedding på sport er tillatt så lenge annonsøren har en autorisasjon utstedt av regjeringen i Republikken Kroatia og en lisens utstedt av Finansdepartementet.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene. 

Tsjekkia

 • Følgende pengespillannonser er tillatt i Tsjekkia, så lenge annonsøren er lisensiert av det tsjekkiske finansdepartementet:
  • Nettbasert kasino
  • Vedding på sport
  • Pokerturnering
  • Lotterirelaterte nettsteder
 • Nettsteder som tjener penger via lenker til pengespilloperatører (unntatt lotterier) er tillatt. Disse inkluderer:
  • Filialer
  • Aggregatorer
  • Nettsteder for tips, odds og handicap
 • Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene. 

Danmark

 • Annonser for nettbaserte kasinospill, vedding på sport, pokerturneringer og fysiske kasinoer er tillatt forutsatt at annonsører som målretter seg mot Danmark er lisensiert av de danske spillmyndighetene. (DGA). Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.
 • Nettsteder som leder trafikk til pengespilloperatører i Danmark (unntatt lotteriaggregatorer) – som tilknyttede selskaper, tips- eller oddssider – er tillatt så lenge de ikke trenger lisens eller annen tillatelse for sine aktiviteter. Hvis en annonsørs status endres i denne forbindelse, eller denne er gjenstand for en avgjørelse gjort av en juridisk myndighet eller et bransjeorgan som er relevant for deres aktiviteter, må denne informere Twitter umiddelbart. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene. 

Finland

 • Annonser for nettbaserte kasinospill og vedding på sport tilbudt av statslisensierte enheter i Finland er tillatt. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Frankrike

 • Annonser for nettbaserte kasinospill, vedding på sport og lotterier er tillatt forutsatt at annonsører målrettet mot Frankrike er lisensiert av Autorité de Régulation des Jeux en Ligne. (ARJEL). Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.
 • Nettsteder som leder trafikk til pengespilloperatører i Frankrike – (unntatt lotteriaggregatorer) som tilknyttede selskaper, tips- eller oddssider – er tillatt så lenge de ikke trenger lisens eller annen tillatelse for sine aktiviteter. Hvis en annonsørs status endres i denne forbindelse, eller denne er gjenstand for en avgjørelse gjort av en juridisk myndighet eller et bransjeorgan som er relevant for deres aktiviteter, må denne informere Twitter umiddelbart. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter. 
 • Annonsører er ansvarlige for at destinasjonssidene deres gir en advarsel om overdrevet eller patologisk pengespill, og at nettstedene deres opererer på et «.fr»-domene
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Tyskland

 • Annonser for vedding på sport, hesteveddeløp og lotterier er tillatt i Tyskland, forutsatt at annonsøren har en gyldig lisensoperatørlisens eller mellomledd lisens og en reklametillatelse, begge utstedt av relevante myndigheter i Tyskland.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene. 

Hongkong 

 • Lotteri av statslisensierte enheter er tillatt med forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Vedding på sport av statslisensierte enheter er tillatt med forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

India

 • Annonser for fantasy-sport er tillatt med begrensninger.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Irland

 • Kampanjer for nettbaserte kasinospill, vedding på sport, bingo og nettbaserte lotterier er tillatt så lenge annonsøren er lisensiert av Irish Revenue National Excise License Office.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.
 • Nettsteder som leder trafikk til pengespilloperatører i Irland som tilknyttede selskaper, tips eller oddssider er tillatt, så lenge de har den aktuelle lisensen for sine aktiviteter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Israel

 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.

Italia

 • Annonser for pengespill og pengespillrelatert innhold er forbudt.
 • Bare statlige lotterier er tillatt. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter. Kontakt Twitter hvis du trenger ytterligere informasjon.

Japan

 • Produsenter av Pachinko-maskiner er tillatt.
 • Regjeringsstyrte fotballotterier (toto) kan fremmes av toto-arrangøren, forutsatt at annonsøren har forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Regjeringskontrollert båt-, hest-, sykkel- og bilracing kan fremmes av myndighetstilknyttede bransjeorganisasjoner og lokale myndighetsenheter som organiserer arrangementene. Disse annonsørene er kun tillatt med forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Lokale myndigheter kan ikke markedsføre nettbasert vedding på begivenhetene.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Kenya

 • Annonser for pengespill er tillatt i Kenya, forutsatt at de er autorisert av de kenyanske spillmyndighetene (Spillkontroll- og isensstyret).
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Nord-Makedonia

 • Annonser for nettbasert pengespill, vedding på sport, bingo og fysiske kasinoer er tillatt under følgende forutsetninger:
  • Annonsørene som målretter seg mot Makedonia er lisensiert av Finansdepartementet i Nord-Makedonia
  • Annonser og destinasjonssider må overholde alle regler og forskrifter som er fastsatt av Finansdepartementet i Nord-Makedonia
  • Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Mexico

 • Annonser for lisensierte fysiske kasinoer er tillatt.
 • Annonser for Lotería Nacional og Pronósticos Deportivos er tillatt med begrensninger, forutsatt at annonsøren har forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Annonser for nettbaserte kasinoer og nettbasert vedding på sport er tillatt med begrensninger, forutsatt at annonsøren har forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Marokko

 • Nettbaserte pengespill markedsført av statlige enheter er tillatt. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Nederland

 • Annonser for fysiske kasinoer tilbudt av statslisensierte enheter i Nederland er tillatt. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

New Zealand

 • Fysiske kasinoer på New Zealand har tillatelse til å annonsere sitt fysiske kasinoinnhold, forutsatt at de har lisens fra New Zealand Gambling Commission. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • New Zealand Racing Board (New Zealand TAB) kan annonsere vedding på hesteveddeløp og sportsbegivenheter, forutsatt at annonsøren har forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Nigeria

 • Spillannonser er tillatt i Nigeria, forutsatt at de er autorisert av de nigerianske spillmyndighetene (Nasjonallotteriets reguleringskommisjon).
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Norge

 • Annonser for vedding på sport, herunder hesteveddeløp og lotterier tilbudt av statslisensierte enheter i Norge, er tillatt.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.
 • Fysiske kasinoer er tillatt, men kan ikke referere til poker.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Filippinene

 • Enkelte statsdrevne enheter har tillatelse til å annonsere for sitt spillinnhold. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Serbia

 • Annonser for fysiske kasinoer og vedding på sport er tillatt så lenge annonsøren er lisensiert av Administrasjonen for sjansespill.
 • Annonser for nettbasert kasinospill tilbudt av en statlig lisensiert enhet i Serbia er tillatt. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene. 

Slovenia

 • Annonser for fysiske kasinoer er tillatt forutsatt at annonsører som målretter seg mot Slovenia er lisensiert av det slovenske kontoret for pengespilltilsyn. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Annonser rettet mot Slovenia må være på slovensk.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Sør-Afrika

 • Annonser for vedding på sport, inkludert hesteveddeløp og lotterier, er tillatt forutsatt at annonsøren har forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Sør-Korea

 • Kangwon Land, et kasino, har lov til å annonsere sitt offline kasinoinnhold, forutsatt at annonsøren har forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Korea Racing Corporation har tillatelse til å annonsere sitt offline hesteveddeløpsinnhold, forutsatt at annonsøren har forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Spania

 • Annonser for nettbaserte kasinospill, vedding på sport, bingo og lotterier er tillatt forutsatt at annonsører rettet mot Spania er lisensiert av den spanske nasjonale spillkommisjonen (CNJ). Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.
 • Nettsteder som leder trafikk til pengespilloperatører i Spania – (unntatt lotteriaggregatorer) som tilknyttede selskaper, tips- eller oddssider – er tillatt så lenge de ikke trenger lisens eller annen tillatelse for sine aktiviteter. Hvis en annonsørs status endres i denne forbindelse, eller denne er gjenstand for en avgjørelse gjort av en juridisk myndighet eller et bransjeorgan som er relevant for deres aktiviteter, må denne informere Twitter umiddelbart. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Sverige

 • Annonser for pengespill tilbudt av statslisensierte enheter i Sverige er tillatt.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Sveits

 • Annonser for nettbaserte spill av statslisensierte enheter er tillatt.
 • Fysiske kasinoer lisensiert av Det føderale spilltilsynet kan annonsere sine offline tjenester. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Tyrkia

 • Annonsering for vedding på sport av en statslisensiert enhet er tillatt.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i dette alternativet.

Storbritannia

 • Reklame for nettkasinoer, vedding på sport, bingo og lotterier rettet mot Storbritannia er tillatt forutsatt at annonsørene er lisensiert av UK Gambling Commission.
 • Operatører lisensiert utelukkende av en hvitelistet britisk jurisdiksjon (for tiden Antigua & Barbuda, Alderney, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Malta og Tasmania) kan bare målrette jurisdiksjonen lisensen er fra.
 • Nettsteder som leder trafikk til pengespilloperatører i Storbritannia – (unntatt lotteriaggregatorer) som tilknyttede selskaper, tips- eller oddssider – er tillatt så lenge de ikke trenger lisens eller annen tillatelse for sine aktiviteter. Hvis en annonsørs status endres i denne forbindelse, eller denne er gjenstand for en avgjørelse gjort av en juridisk myndighet eller et bransjeorgan som er relevant for deres aktiviteter, må denne informere Twitter umiddelbart. Slike annonsører kan annonsere såfremt de har fått tillatelse på forhånd fra Twitter. 
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene. 
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt.

USA

 • Annonser for vedding på sport er tillatt med begrensninger.
 • Annonser relatert til vedding på sport og aggretorer er tillatt med begrensninger.
 • Annonser for fantasy-sport er tillatt med begrensninger.
 • Lotteriannonser er tillatt med forhåndsgodkjenning fra Twitter.
 • Kasinoreklamer på nett er tillatt med restriksjoner.
 • Kasinoreklamer for fysiske kasinoer er tillatt med restriksjoner.
 • Annonser for hesteveddeløp på nett er tillatt med begrensninger;
 • Annonsører må være bosatt i USA
 • Annonsene må inneholde passende ansvarsfraskrivelser
 • Annonser må overholde alle Twitter-retningslinjene for annonser som beskrevet her. Ved spesielt uakseptable forretningsmetoder retningslinjer og kvalitet retningslinjer
 • Annonser kan være underlagt ytterligere krav etter Twitters eget skjønn.
 • Kontakt Twitter hvis du er interessert i disse alternativene.

Hvilke andre Twitter-ressurser er relatert til disse retningslinjene?

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Merk: Annonsører i denne vertikalen som kreves for å målrette ut fra alder, må velge å ikke bruke plasseringsalternativet Twitter Audience Platform (TAP). Som et resultat av Apples rammeverk for gjennomsiktighet for appsporing, vil Twitter ikke lenger anvende alders- og kjønnsmålretting over TAP til iOS-enheter som har valgt å ikke tillate sporing via gjennomsiktighetsprompt for appsporing.

Slik kontakter du Twitter

Du kan sende en supportforespørsel til brukerstøtteteamet vårt hvis noe av det under gjelder for deg:

 • Du er en annonsør som ønsker å markedsføre pengespill i et bestemt marked som krever forhåndsgodkjenning fra Twitter
 • Du er en annonsør hvis konto eller Tweets er under gjennomgang, og du vil sjekke statusen eller be om en rask gjennomgang
 • Du mener at evalueringen av kontoen eller tweetene dine ikke var riktig. 

Lær mer om å blokkere eller avvise annonser ved å lese denne som heter "Slik rapporterer du Twitter-annonser". For å rapportere en annonse som potensielt bryter disse retningslinjene, bruk skjemaet Rapporter en annonse .

Ved å bruke Retningslinjer for Twitter Ads,  Twitters regler, og våre Bruksvilkår, vil vi undersøke rapporterte brudd. og gjøre passende tiltak.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.

Klar for å komme i gang?