Vanliga frågor om politiskt innehåll

Policy

Gäller denna policy i hela världen? 

Ja, denna policy ersätter den tidigare globala och de landsspecifika politiska policyerna. Vi kommer att återvända till denna nya policy och inkludera landsspecifika överväganden efter behov. 

Är annonser som gäller lagstiftning eller regleringar tillåtna?

Nej, annonser får inte hänvisa till tidigare, nuvarande eller föreslagna omröstningar, särskilda frågor på valsedeln, lagförslag, lagstiftning, förordningar, direktiv, rättsliga resultat eller några landsspecifika motsvarigheter. 

Det finns många olika typer av annonsenheter på Twitter. Vilka gäller denna nya policy?

Denna policy gäller alla Twitters marknadsförda intäktsprodukter.

Vilka typer av annonser får en PAC och SuperPAC visa?

En PAC och en SuperPAC får inte annonsera på Twitter, i likhet med begränsningarna som gäller kandidater, politiska partier eller valda eller tillsatta myndighetspersoner. 

Får en 501(c)(3)-organisation som även är registrerad som 501(c)(4)-organisation marknadsföra politiskt innehåll? 

Efter 22 november 2019 måste en annonsör som är registrerad som bägge alternativen kontakta sin kontoansvariga eller Twitter via Ads hjälpformulär.

Vad kommer hända med Centret för insyn i annonser?

Vi fortsätter att visa alla marknadsförda Tweets som har visats de senaste sju (7) dagarna i Centret för insyn i annonser. Tidigare annonser med politiskt innehåll kommer också att vara tillgängliga.  

Faller kungliga inom ramen för denna policy? 

Denna policy gäller alla enskilda personer som har utsetts i val eller är tillsatta tjänstemän, jämte de övriga listade kategorierna. 

Är hälsningar till eller former av lojalitet mot kungliga tillåtna enligt denna policy? 

Ja, kulturella vanor och lokala protokoll om att visa lojalitet eller att hälsa faller inte inom ramen för denna policy.

Är hänvisningar till politiska händelser tillåtna enligt denna policy? 

Ja, hänvisningar till händelser i historien eller nationella evenemang är tillåtna, förutsatt att innehållet inte är kopplat till någon av de förbjudna kategorierna för politiskt innehåll (kandidater, politiska partier eller valda eller tillsatta myndighetsperonser, folkomröstningar, särskilda frågor på valsedeln, lagstiftning, förordningar, direkt eller rättsliga utslag). Även om detta är tillåtet ska sådant innehåll efterleva alla andra policyer, däribland policyn om sakfrågebaserade annonser , policyer för sökordsinriktning och policyer för konverteringsspårning och anpassade målgrupper.

 

Tillämpning

När börjar denna policy tillämpas? 

Den började gälla 22 november 2019. 

Hur kommer man att kunna rapportera annonser som kanske bryter mot denna policy?

Folk kan anmäla innehåller på Twitter-tidslinjen eller via detta formulär i hjälpcentret. Twitter prioriterar och granskar anmält innehåll. 

Måste målsidan följa policyn?

Ja, en annons målsida får inte vara direkt länkad till personer eller juridiska personer som inte får annonsera enligt vår policy om politiskt innehåll, och innehållet får inte förespråka politiska, juridiska eller lagstiftningsmässiga resultat eller förvaltningsresultat.

Hur ofta får en annonsör bryta mot denna policy innan annonsören stängs av permanent? 

Vårt beslut om att stänga ute en annonsör bygger på en rad faktorer, däribland hur många gånger annonsören bryter mot en policy, vilka policyer annonsören bryter mot, samt under hur lång tid överträdelserna förekommer. 

 

Undantag för nyheter 

Behöver nyhetsförlag som var undantagna enligt den tidigare policyn ansöka om att bli undantagna igen? 

Nej, tidigare undantagna annonsörer kan fortsätta som tidigare. Nyhetsförlag som inte har ansökt kan läsa om hur de kan undantas.

Finns det några begränsningar för nyhetsförlag?

Ja, annonser som marknadsförs av nyhetsförlag får inte tala för eller mot något ämne eller någon annonsör som ingår i vår policy om politiskt innehåll. Utöver Twitter Ads-policyerna måste nyhetsundantagna annonsörer följa alla lagar som rör avslöjande och innehållskrav, kvalificeringsbegränsningar och kampanjfria dagar i de länder där de annonserar.

Är undantagskriterierna för nyhetsförlag annorlunda i den här policyn jämfört med den tidigare?

Nej, kraven är desamma, men vi har ändrat kriterierna för unika besökare per månad så att de blir globalt applicerbara.

Varierar tröskelvärdet för unika besökare per månad i olika länder? 

Det finns olika tröskelvärden för global inriktning och inriktning på landsnivå. För att få annonsera globalt måste publikationens webbplats minst ha tre miljoner unika besökare per månad i hela världen. För att få annonsera i ett visst land måste publikationens webbplats minst ha 100 000 unika besökare per månad.

Är du beredd att sätta i gång?