Vanlige spørsmål om politisk innhold

Retningslinjer

Gjelder disse retningslinjene globalt? 

Ja, disse retningslinjene erstatter tidligere globale og landsspesifikke retningslinjer om politisk innhold. Vi vil repetere disse nye retningslinjene for å inkludere landsspesifikke hensyn etter behov.  

Er annonser relatert til lovverk eller forskrifter tillatt?

Nei, annonser kan ikke referere til tidligere, nåværende eller foreslåtte folkeavstemninger, voteringstiltak, lover, lovgivning, regulering, direktiver, rettslige utfall eller andre landsspesifikke ekvivalenter. 

Det er mange forskjellige typer annonseenheter på Twitter. Hvilke gjelder disse nye retningslinjene for?

Disse retningslinjene gjelder alle våre promoterte inntektsprodukter på Twitter.

Hvilke typer annonser kan PAC og SuperPAC vise?

I likhet med begrensningene for kandidater, kan ikke politiske partier, valgte eller utnevnte myndighetspersoner, PAC og SuperPAC annonsere på Twitter. 

Kan en 501(c)(3) også registrert som 501(c)(4) fremme politisk innhold? 

Etter den 22. november 2019 kan en annonsør som er registrert som begge deler, kontakte sin kontoforvalter eller kontakte Twitter gjennom Twitter Ads hjelpeskjemaet.

Hva vil skje med Innsiktssenteret for Twitter Ads?

Vi vil fortsette å vise alle promoterte Tweets som har kjørt de siste sju (7) dagene i Innsiktssenter for Twitter Ads. Tidligere politiske innholdsannonser vil også være tilgjengelige.  

Faller kongelige under disse retningslinjene? 

Disse retningslinjene gjelder for alle personer som er valgte eller oppnevnte myndighetspersoner, sammen med de andre listede kategoriene. 

Er hilsener eller former for troskap til kongelige tillatt i henhold til disse retningslinjene? 

Ja, kulturskikker og lokale protokoller for å vise troskap eller gi honnør faller ikke inn under disse retningslinjene.

Er referanser til politiske begivenheter tillatt under disse retningslinjene? 

Ja, referanser til historiske begivenheter eller nasjonale begivenheter er tillatt under forutsetning av at innholdet ikke er assosiert med noen av de forbudte kategoriene for politisk innhold (kandidater, politiske partier eller valgte eller utnevnte myndighetspersoner, folkeavstemning, stemmeseddel, lovgivning, regulering, direktiv eller rettslig utfall). Selv om det er tillatt, må slikt innhold overholde alle andre retningslinjer, inkludert retningslinjene for saksbasert annonsering , retningslinjene for søkeordmålretting og retningslinjene for konverteringssporing og tilpassede målgrupper.

 

Håndhevelse

Når starter håndhevelsen? 

Håndhevelsen startet den 22. november 2019. 

Hvordan vil folk kunne rapportere annonser som kan være i strid med disse retningslinjene?

Folk kan rapportere innhold på Twitter-tidslinjen eller gjennom dette Skjemaet for brukerstøtte. Twitter vil prioritere og gjennomgå rapportert innhold. 

Må landingssiden overholde retningslinjene?

Ja, en annonse sin destinasjonsside må ikke være direkte koblet til personer eller enheter som har forbud mot å annonsere i henhold til våre Retningslinjer for politiske innhold, og innholdet i den skal ikke forfekte politiske, rettslige, lovgivningsmessige eller forskriftsmessige resultater.

Hvor ofte kan en annonsør bryte disse retningslinjene før vedkommende blir permanent suspendert? 

Avgjørelsen vår om å utestenge en annonsør er basert på en rekke faktorer, blant annet hvor mange ganger annonsøren bryter retningslinjene, hvilke retningslinjer de bryter og tidsrammen for når bruddene deres skjer. 

 

Dispensasjon for nyheter 

Må nyhetsutgivere som hadde dispensasjon under de forutgående retningslinjene, søke på nytt? 

Nei, annonsører som hadde dispensasjon tidligere, kan fortsette å operere som vanlig. Nyhetsutgivere som ikke har søkt, kan finne ut hvordan de kan bli unntatt.

Har nyhetsutgivere begrensninger?

Ja, annonser promotert av nyhetsutgivere kan ikke omfatte beslutningspåvirkning for eller mot emner eller annonsører dekket under våre retningslinjer for politisk innhold. I tillegg til retningslinjene for Twitter Ads må alle annonsører med dispensasjon for nyheter overholde gjeldende lover for bekjentgjørelse og krav til innhold, kvalifiseringsbegrensninger og perioder med valgkampforbud i landene der de annonserer.

Er dispensasjonskriteriene for nyhetsutgivere forskjellige under disse retningslinjene i forhold til de forrige?

Nei, kravene forblir de samme, men vi har oppdatert de månedlige unike besøkende-kriteriene for å gjøre det gjeldende globalt.

Varierer den månedlige unike besøkende-terskelen (MUV) per land? 

Det er en annen terskel for målretting på globalt nivå eller på per land nivå. For å kunne annonsere globalt må nettstedet for publikasjonen ha minst tre millioner unike besøkende i måneden globalt. For å kunne annonsere i et bestemt land må publikasjonens nettsted ha minst 100 000 unike besøkende i måneden.

Klar til å starte?