Vanlige spørsmål om politisk innhold

Retningslinje

Gjelder disse retningslinjene globalt? 

Ja, disse retningslinjene ble vedtatt i november 2019, og erstatter tidligere globale og landsspesifikke retningslinjer om politisk innhold. Vi vil repetere disse nye retningslinjene for å inkludere landsspesifikke hensyn etter behov.  

Er annonser relatert til lovverk eller forskrifter tillatt?

Nei, annonser kan ikke referere til tidligere, nåværende eller foreslåtte folkeavstemninger, voteringstiltak, lover, lovgivning, regulering, direktiver, rettslige utfall eller andre landsspesifikke ekvivalenter. 

Det er mange forskjellige typer annonseenheter på X. Hvilke gjelder disse nye retningslinjene for?

Disse retningslinjene gjelder alle våre promoterte inntektsprodukter på X.

Hvilke typer annonser kan PAC og SuperPAC vise?

I likhet med begrensningene for kandidater kan ikke politiske partier, valgte eller utnevnte myndighetspersoner, PAC og SuperPAC annonsere på X. 

Faller kongelige under disse retningslinjene? 

Disse retningslinjene gjelder for alle personer som er valgte eller oppnevnte myndighetspersoner, sammen med de andre listede kategoriene. 

Er hilsener eller former for troskap til kongelige tillatt i henhold til disse retningslinjene? 

Ja, kulturskikker og lokale protokoller for å vise troskap eller gi honnør faller ikke inn under disse retningslinjene.

Faller ektefeller til kandidater, valgte eller utnevnte regjeringsmedarbeidere under disse retningslinjene?

Ektefeller til kandidater, valgte eller utnevnte regjeringsmedarbeidere vil bli vurdert ut fra regional sammenheng. I USA regnes ektefellene til presidenten og visepresidenten som politiske under disse retningslinjene.

Er referanser til politiske begivenheter tillatt under disse retningslinjene? 

Ja, referanser til historiske begivenheter eller nasjonale begivenheter er tillatt under forutsetning av at innholdet ikke er assosiert med noen av de forbudte kategoriene for politisk innhold (kandidater, politiske partier eller valgte eller utnevnte myndighetspersoner, folkeavstemning, stemmeseddel, lovgivning, regulering, direktiv eller rettslig utfall). Selv om det er tillatt, må slikt innhold overholde alle andre retningslinjer, inkludert retningslinjene for saksbasert annonsering , retningslinjene for søkeordmålretting og retningslinjene for konverteringssporing og tilpassede målgrupper.

Har disse retningslinjene unntak i tillegg til nyhetsutgivere?

I begrensede tilfeller har X godkjent valgregulatorer for å fremme informasjonsinnhold om valgresultater innenfor deres jurisdiksjon. X mener dette innholdet støtter innsats for valgintegritet og tjener den offentlige samtalen.

 

Håndhevelse

Hvordan vil folk kunne rapportere annonser som kan være i strid med disse retningslinjene?

Folk kan rapportere innhold på X-tidslinjen eller gjennom dette Skjemaet for brukerstøtte. X vil prioritere og gjennomgå rapportert innhold. 

Må landingssiden overholde retningslinjene?

Ja, en annonse sin destinasjonsside må ikke være direkte koblet til personer eller enheter som har forbud mot å annonsere i henhold til våre Retningslinjer for politiske innhold, og innholdet i den skal ikke forfekte politiske, rettslige, lovgivningsmessige eller forskriftsmessige resultater.

Hvor ofte kan en annonsør bryte disse retningslinjene før vedkommende blir permanent suspendert? 

Avgjørelsen vår om å utestenge en annonsør er basert på en rekke faktorer, blant annet hvor mange ganger annonsøren bryter retningslinjene, hvilke retningslinjer de bryter og tidsrammen for når bruddene deres skjer. 

 

Nyhetsunntak 

Har nyhetsutgivere begrensninger?

Ja, annonser promotert av nyhetsutgivere kan ikke omfatte beslutningspåvirkning for eller mot emner eller annonsører dekket under våre retningslinjer for politisk innhold. I tillegg til retningslinjene for X Ads må alle annonsører med dispensasjon for nyheter overholde gjeldende lover for bekjentgjørelse og krav til innhold, kvalifiseringsbegrensninger og perioder med valgkampforbud i landene der de annonserer. Annonsører som har fått unntak før denne endringen i retningslinjene, november 2019, trenger ikke å søke på nytt og kan drifte som vanlig.

Varierer den månedlige unike besøkende-terskelen (MUV) per land? 

Det er en annen terskel for målretting på globalt nivå eller på per land nivå. For å kunne annonsere globalt må nettstedet for publikasjonen ha minst tre millioner unike besøkende i måneden globalt. For å kunne annonsere i et bestemt land må publikasjonens nettsted ha minst 100 000 unike besøkende i måneden.

Klar til å starte?