Olagliga produkter och tjänster

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk högst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och är inte avsedda att ändra betydelsen i våra policyer. Den engelska versionen är styrande och äger tolkningsföreträde i händelse av en konflikt mellan en översättning och den engelska versionen.

Twitters annonseringspolicyer

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga tweets, trender och konton markerade med ett gult eller lila märke.

För mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter, klicka här

För mer information om Twitters övriga policyer, klicka här.

Vad säger policyn?

I syfte att skydda våra användares säkerhet på nätet och följa lokala bestämmelser tillåter Twitter inte annonsering eller marknadsföring av olagliga produkter och tjänster.

Samtliga annonser, liksom marknadsförda produkter och tjänster, ska tydligt uppfylla alla tillämpliga lagar och bestämmelser. När det råder osäkerhet kring om en produkt uppfyller lagar och bestämmelser väljer vi hellre att fälla än fria.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Utöver ovanstående olagliga produkter och tjänster har vissa länder infört ytterligare restriktioner. Det gäller Brasilien, Chile, Ecuador, Egypten, Guatemala, Indien, Japan, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Pakistan, Filippinerna, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Ukraina och Förenade Arabemiraten. Till följd av detta tillåter Twitter inte annonsering av följande produkter i de länder som anges nedan:

Brasilien

Barnmat, mjölkersättning och nappflaskor.

Chile

Produkter och tjänster inom snabbmat.

Ecuador

Barnmat, mjölkersättning och nappflaskor.

Egypten

Gris och fläskprodukter inklusive biprodukter.

Guatemala

Musikgenren Reggaeton.

Indien

Barnmat, mjölkersättning och nappflaskor.

Japan

Produkter som innehåller eller marknadsförs med ett innehåll av moderkaka.

Kuwait

Gris och fläskprodukter inklusive biprodukter.

Malaysia

Gris och fläskprodukter inklusive biprodukter.

Mexiko

Annonser med nationalsymboler, nationalsången eller mexikanska flaggan.

Pakistan

 • Gris och fläskprodukter inklusive biprodukter.

 • Annonser med nationalsymboler, nationalsången eller mexikanska flaggan.

Filippinerna

Qatar

Annonser med Qatars flagga kräver tillstånd.

Ryssland

 • Informationsprodukter utan lämplig åldersgräns. Med informationsprodukt avses produkter avsedda att spridas via massmedia (t.ex. tv eller radio), trycksaker (t.ex. tidskrifter, dagstidningar), alla former av AV-produkter (t.ex. datorprogram), databaser samt information som sprids med hjälp av underhållningsarrangemang och information som publiceras i informations- och telekomnätverk (inklusive internet).

 • Annonser som vänder sig till Ryssland måste vara på ryska.

Saudiarabien

Gris och fläskprodukter inklusive biprodukter.

Ukraina

Det är förbjudet att använda eller avbilda Ukrainas statsvapen, nationalflagga och nationalsång i reklam.

Förenade Arabemiraten

Gris och fläskprodukter inklusive biprodukter.

Vad behöver annonsörer känna till om policyn?

  Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär att du är ålagd att följande gällande lagar och regelverk beträffande annonsering på nätet.

  Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

  Om du som annonsör har ett konto eller tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

  Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i den här artikeln om att Rapportera Twitter Ads. Om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer, använd formuläret Rapportera en annons.

  Vi använder sedan Twitters annonseringspolicyTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

  Om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer, gå in på business.twitter.com.


  Var den här artikeln till nytta?

  The maximum length for this field is 5000 characters.
  Success
  Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
  Error
  Problem sending form.