Kvalitetspolicy

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Annonserna måste följa följande redaktionella riktlinjer så att kunderna får en positiv upplevelse på Twitter:

Innehåll, klarhet och noggrannhet

 • Annonser bör representera det varumärke eller den produkt du marknadsför.
 • Annonser bör inte vilseleda kunderna till att göra något med innehåll genom att innehålla överdrivna, sensationsartade, vilseledande eller inkorrekta påståenden eller uppmaningar.

Webbadress

 • Webbadress till kundens biografi
  • Annonsörer måste ha med en fungerande webbadress i sin biografi. Det får inte vara en länk till personens Twitter-profil. 
  • Innehållet i webbadressen i biografin måste också följa alla annonspolicyer.
 • Måladress
  • Måladressens primära syfte får inte vara marknadsföring. Den bör ha god kvalitet, innehålla nytt material och vara direkt relevant för det som marknadsförs i annonstexten.
  • Måladressen måste länka till en fungerande sida och följa alla annonspolicyer.
  • Måladressen får inte innehålla störande popup-fönster, automatiska nedladdningar eller icke fungerande funktioner.
 • Mer information finns i Krav på webbadresser för annonsering.    

Text

 • Annonstexten bör vara rättstavad och inte innehålla några grammatiska fel.
 • Överdrivet bruk av versaler, interpunktion och symboler är förbjudet.
 • Undvik interpunktion, symboler och mellanslag i hashtaggar.

Medier

 • Bild
  • Annonsörerna måste ha med ett profilfoto och ett rubrikfoto på sin profilsida.
  • Undvik bilder eller animeringar som är klyschiga eller missvisande, alltför beskurna, omöjliga att dechiffrera eller som på annat sätt håller låg redaktionell kvalitet.
 • Video
  • Video som används i Twitter Ads måste uppfylla de tekniska kraven som anges på sidan med kreativa verktyg.
  • Video och ljud i Twitter Ads måste vara tydliga, och informationen och medierna som visas i innehållet måste lätt gå att förstå samt vara relevanta för produkten eller tjänsten som marknadsförs.
  • Video och ljud i Twitter Ads får inte använda överdrivna effekter för att komma runt Twitters annonspolicyer.
  • Videoinnehållet bör vara lämpligt för alla kunder.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Krav på webbadresser för annonsering

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?