Kvalitetspolicy

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Annonserna måste följa följande redaktionella riktlinjer så att användarna får en positiv upplevelse på Twitter:

Webbadress i användarens biografi

Annonsörer måste ha med en fungerande webbadress i sin biografi. Det får inte vara en länk till personens Twitter-profil.

Innehåll, klarhet och noggrannhet

 • Annonser bör representera det varumärke eller den produkt du marknadsför.
 • Annonser får inte lura användare till att öppna innehåll genom att innehålla överdrivet eller sensationsartat språk eller vilseledande uppmaningar.

Måladress

 • Måladressens primära syfte får inte vara marknadsföring. Den bör ha god kvalitet, innehålla nytt innehåll och vara direkt relevant för det som marknadsförs i annonstexten.
 • Måladressen måste länka till en fungerande sida och måste följa alla annonspolicyer.
 • Måladressen får inte innehålla störande popup-fönster, automatiska nedladdningar eller falska funktioner.

Text

 • Annonstexten bör vara rättstavad och inte innehålla några grammatiska fel.
 • Överdrivet bruk av versaler, interpunktion och symboler är förbjudet.
 • Undvik interpunktion, symboler och mellanslag i hashtaggar.

Bild

 • Annonsörerna måste ha med ett profilfoto och en rubrikbild på sin profilsida.
 • Undvik bilder som är klyschiga eller missvisande, alltför beskurna eller som på annat sätt håller låg redaktionell kvalitet.

Video

 • Video i Twitter Ads måste laddas upp i ett format som anges på sidan med kreativa verktyg.
 • Video och ljud i Twitter Ads måste vara tydliga, och informationen och medier som visas i innehållet måste lätt gå att förstå.
 • Videoinnehållet bör vara lämpligt för alla användare.

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du som annonsör har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.