Om avpollettering från Twitter Ads

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Policyer för Twitter Ads

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga Tweets, trender och konton.

Här finns mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter

Här finns information om Twitters övriga policyer.

 
 

I den här artikeln beskrivs processerna och principerna som tillämpas när Twitter tar bort annonsörer från Twitter Ads-plattformen. Vi kallar den här processen ”avpollettering”, och målet är att den ska vara så tydlig och smidig som möjligt för alla inblandade.

Varför Twitter avpolletterar annonsörer

Twitter väljer att avpollettera annonsörer om de använder Twitters Ads-plattformen på ett sätt som strider mot våra policyer. Vi rekommenderar att annonsörer sätter sig in i alla våra policyer. I våra policyer ingår Twitters Ads policyer, som finns på twitter.com/adspolicy, Twitters regler, som finns på twitter.com/rules, samt Twitters användarvillkor, som finns på twitter.com/tos.

Hur Twitter avpolletterar annonsörer

När Twitter avpolletterar ett konto stoppar Twitter alla aktiva Twitter Ads-kampanjer och hindrar alla framtida Twitter Ads-kampanjer från att visas. Innan dess kan Twitter om möjligt skicka ett e-postmeddelande till annonsören med en beskrivning av överträdelsen, jämte eventuella åtgärder som kan vidtas för att rätta till den. Vid mer allvarliga överträdelser kan vi omgående avpollettera ett konto utan föregående meddelande.

Vad avpollettering innebär

Avpolletterade konton kan inte längre marknadsföra sina Tweets eller sitt konto på Twitter med hjälp av Twitter Ads-produkter.

Obs! Att blir avpolletterad från Twitter Ads är inte detsamma som att få sitt Twitter-konto avstängt. Det gäller bara betald annonsering. Men konton som har avpolletterats kan också bli avstängda från tjänsten helt om de bryter mot Twitters användarvillkor eller Twitters regler.

Vad du ska göra om ditt konto avpolletteras

Om ditt konto avpolletteras får du inte skapa nya annonseringskonton. Om du behöver kontakta Twitter efter avpolletteringen kan du vända dig till Twitters annonseringssupportteam via länken som visas när du försöker besöka ads.twitter.com och inte via våra andra kanaler. Då kan vi enkelt koppla samman din rapport med det aktuella annonskontot.

Relaterade resurser

Har du frågor om eller synpunkter på något på den här sidan?

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga då in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende via Hjälp-knappen längst upp till höger i annonskontrollpanelen.

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser på Twitter. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för Twitter AdsTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer.