Amerika Birleşik Devletleri'nde Siyasi İçerik

Bu sayfanın sağ alt köşesinden bir dil seçerek bu makalenin mevcut çevirilerini görüntüleyebilirsiniz. Çeviriler, kolaylık sağlamak üzere sunulur ve politikalarımızın içeriğini değiştirme amaçlı değildir. İngilizce sürümle çeviri arasında uyuşmazlık olması durumunda İngilizce sürüm esas alınır ve referans olarak kullanmanız gereken sürüm İngilizce sürümdür.

Siyasi İçerik kapsamında siyasi kampanya ve konu savunuculuğu reklamları yer alır.

Siyasi İçerikli reklamlara izin verilir ancak ek uygunluk gereklilikleri yerine getirilmeli ve sertifikasyon başvurusu yapılmalıdır. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Siyasi İçeriklerin tanıtımı yalnızca Sponsorlu Tweetler ve Yayın İçi Video Reklamlar aracılığıyla yapılabilir; şu anda Twitter'ın diğer reklam ürünleri kullanılamamaktadır.

Gereklilikler

Siyasi içerik reklamverenleri Twitter'ın sertifikasyon sürecinden geçmeli ve aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:

 • Profil fotoğrafı, başlık fotoğrafı ve web sitesi kullanıcı adının çevrimiçi varlığıyla tutarlı olmalıdır.
 • Kişisel bilgiler, geçerli iletişim bilgilerinin sunulduğu bir web sitesini içermelidir.
 • Kullanıcı adı sertifikalı kuruluş ile ilişkili değilse, kişisel bilgiler aşağıdaki sorumluluk reddini içermelidir: "Sahibi: [sertifikalı kuruluş adı]".

Siyasi Kampanyalar

Politika

Siyasi kampanya reklamları, aşağıda listelenen kriterlerin herhangi birinin kapsamına giren reklamlardır:

 • Bir siyasi komite veya Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) kayıtlı bir aday tarafından satın alınan reklamlar; veya
 • Federal bir makam için seçime giren açıkça tanımlanmış bir adayı savunan veya aleyhine propaganda yapan reklamlar.

Kısıtlamalar

 • Yabancı ülke vatandaşlarının siyasi reklamları ABD'ye hedeflemesi yasaktır.
 • Siyasi kampanya reklamverenlerinin yabancı ödeme yöntemlerini kullanması yasaktır.

Sertifikalandırıldıktan sonra siyasi kampanya reklamverenlerinden,"Ödemeyi yapan" ve "Yetkili/Yetkili değil" sorumluluk reddi beyanları kullanması istenir. Sorumluluk reddi beyanları yanlış yönlendirici olmamalı ve web sitesi veya sertifikasyon başvurusuyla uyumlu olmalıdır.   

Konu Savunuculuğu

Politika

Konu savunuculuğu reklamları, aşağıdaki kriterlerden herhangi birinin kapsamına giren reklamlardır:

 • Bir seçim veya açıkça tanımlanan bir adaya atıfta bulunan reklamlar; veya
 • Ulusal önem arz eden yasama konularını savunan reklamlar.

Açıkça tanımlanmış aday federal, eyalet veya yerel seçimlerde yarışan herhangi bir aday anlamına gelir.  

Ulusal önem arz eden yasama konularının örnekleri aşağıdaki gibi olup, bunlarla sınırlı değildir: kürtaj, sağlık, silahlar, iklim değişikliği, göç, vergiler.

Sertifikalandırıldıktan sonra, konu reklamı tanıtan reklamverenler "Ödemeyi yapan" sorumluluk reddi beyanını kullanırlar. Sorumluluk reddi beyanları yanlış yönlendirici olmamalı ve web sitesi veya sertifikasyon başvurusu ile uyumlu olmalıdır.  

Haber Muafiyeti

Haber yayıncılarının tanıttığı reklamlar bu politika uyarınca "Konu Reklamları" olarak tanımlanmaz. Haber yayıncıları bu muafiyetin geçerli olması için kendilerini tanımlamalı ve aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır.

 • ABD'de yayının web sitesi en az 200.000 aylık tekil ziyaretçiye sahip olmalıdır.
 • İletişim bilgileri internette bulunmalıdır.
 • "Hakkında" bilgisi internette bulunmalıdır.
 • Konuyla ilgilenen muhabir/editör bilgileri internette bulunmalıdır.
 • Yayının arama yapılabilir arşivi internette bulunmalıdır.
 • İçeriği öncelikle kullanıcı tarafından oluşturulan veya toplanan bir yayın platformu olmamalıdır.
 • Tek bir konunun savunuculuğuna tahsis edilmiş bir yayın olmamalıdır.

Haber yayıncıları, aşağıdaki gereklilikleri karşılamaları hâlinde ilgili muhabir ve gazeteciler için kullanıcı adları gönderebilir:

 • Profilde gazetecinin adı yer almalıdır
 • Kişisel bilgilerde haber yayıncısıyla bağı belirtilmeli ve yayıncının web sitesine bağlantı olmalıdır
 • Kişisel bilgilerde muhabir/gazeteci olduğu belirtilmelidir
 • Muhabirin/gazetecinin ismi üst kurumsal web sitesinde yer almalıdır

Tek bir konuyu savunan haber yayıncılarının tanıttığı reklamlar "Konu Reklamları" olarak tanımlanır.

Haber yayıncıları, Siyasi İçerik politikası dahil olmak üzere Twitter Reklamları Politikaları'na tabi olmaya devam eder.  

Bir kuruluşun "haber yayıncısı" statüsü yalnızca bu politikada açıklanan kriterlere dayanır ve bu kuruluşun savunduğu görüşlerin Twitter tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Kaynaklar