Siyasi kampanyalar

Bu sayfanın sağ üst köşesinden bir dil seçerek bu makalenin mevcut çevirilerini görüntüleyebilirsiniz. Çeviriler, kolaylık sağlamak üzere sunulur ve politikalarımızın içeriğini değiştirme amaçlı değildir. İngilizce sürümle bir çeviri arasında uyuşmazlık olması durumunda İngilizce sürüm esas alınır ve referans olarak kullanmanız gereken sürüm de İngilizce sürümdür.

Twitter Reklamları Politikaları

Bu politika, Twitter'ın ücretli reklam ürünleri olan sarı ya da mor rozetle işaretlenmiş Tweetler, gündemler ve hesaplar için geçerlidir.

Twitter’ın ücretli reklam ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın

Twitter’ın diğer politikaları hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Politika nedir?

Twitter siyasi kampanya reklamlarını kısıtlar. Bu kısıtlamalar, tanıtılmakta olan belirli bir reklamın yanı sıra bir kampanyanın hedeflediği ülkeye de bağlı olabilir. Reklamınıza yönelik politikanın yanı sıra hedeflemek istediğiniz ülke veya ülkeleri belirlemek için aşağıdaki ülkeye özgü bilgilere göz atın.

Tüm siyasi reklamverenler, reklam yaptıkları ülkedeki beyan ve içerik gereksinimleri, uygunluk kısıtlamaları ve siyasi yasak tarihlerine ilişkin tüm geçerli yasalara uymak zorundadır. 

Twitter, adaylar ve siyasi partiler tarafından ödemesi yapılan siyasi kampanya reklamları için mor rozet sağlar. Mor rozet, sadece hukuki niteliklere sahip siyasi reklamverenler tarafından kullanılabilir ve onaya tabidir. Siyasi reklamverenler ayrıca Sponsorlu Tweetlerine resmi bir sorumluluk reddi ekleme hakkına sahiptir. Bu seçenek ilginizi çektiyse Twitter'la iletişim kurun.

Aşağıda mor rozet sahibi hukuki niteliklere sahip siyasi kampanya reklamlarına örnekler verilmiştir:

Neler bu politikaya tabidir?

Bu politika aşağıdakiler için geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Siyasi makam adayları
 • Siyasi partiler
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde, Bağımsız Kampanyalar yapan herkes
 • Seçim sonucuna etki etmek isteyen diğer birey veya kuruluşlar

Neler bu politikaya tabi değildir?

Bu politika genel olarak aşağıdakiler için geçerli değildir:

 • Siyasi aday veya parti olmayan ve seçim sonucunu etkilemeye çalışmayan reklamverenlerin sunduğu siyaset hakkında haberler ve bilgiler
 • Seçimde oy verenleri etkileme amacında olmayan siyasi kurumlar tarafından verilen, aşağıda örnekleri bulunan reklamlar:
  • Üyeleri seçilen kamu kurumları veya organları
  • Yasa koyan ve politika belirleyen devlet kurumları

  Bu politika ülkeden ülkeye nasıl farklılık gösterir?

  Siyasi kampanya reklamlarına, aşağıdaki ülkeler hariç izin verilir:

  • Brezilya
  • Fas
  • Pakistan
  • Güney Kore

  Siyasi kampanya reklamlarına, aşağıdaki ülkelerde kısıtlamaya tabi tutularak izin verilir:

  Afrika ve Orta Doğu     

  Asya Pasifik

  Avrupa     

  Latin Amerika

  Kuzey Amerika

  Mısır Avustralya Hırvatistan Arjantin ABD
  Kuveyt Hindistan Türkiye Şili
  Suudi Arabistan Endonezya Kolombiya
  Birleşik Arap Emirlikleri Japonya Dominik Cumhuriyeti     
  Malezya Ekvador
  Yeni Zelanda      Meksika
  Filipinler Venezuela
  Rusya
  Singapur

  Tayland

   

  Yukarıdaki ülkeler için ek kısıtlamalar aşağıda verilmiştir:

  Arjantin

  • Siyasi kampanya reklamları, seçimin iki gün öncesinden ve seçim günü durdurulmak zorundadır. Daha fazla bilgi ve özel tarihler www.electoral.gov.ar adresinde bulunabilir.

  Avustralya

  • Reklam yetkisi veren kişinin adının ve adresinin (açık adresi ve şehir ismi), her bir reklamın sonunda belirtilmesi kaydıyla siyasi kampanya reklamlarına izin verilir.

  Hırvatistan

  • Siyasi reklamlara yalnızca seçim dönemi sırasında izin verilir

   Şili

   • Başkanlık seçiminin ikinci oylaması hariç tüm seçimlerde, siyasi kampanya reklamlarına yalnızca seçim öncesindeki 30'uncu ve 3'üncü günler (dahil olacak şekilde) arasında izin verilir.
    • Başkanlık seçiminin ikinci oylamasında ise, siyasi kampanya reklamlarına yalnızca ikinci oylama öncesindeki 14'üncü ve 3'üncü günler (dahil olacak şekilde) arasında izin verilir.

   Kolombiya

   • Siyasi kampanya reklamlarına seçim tarihi öncesindeki 60'ıncı gün ve seçim günü (dahil olacak şekilde) arasında izin verilir.
   • Siyasi kampanya reklamları yalnızca önceden Consejo Nacional Electoral'a kaydı yaptırılmış semboller veya logolar içerebilir.

   Dominik Cumhuriyeti

   • Siyasi kampanya reklamları, seçimin bir gün öncesinden itibaren ve seçim günü durdurulmak zorundadır.

   Ekvador

   • Siyasi kampanya reklamlarına yalnızca Consejo Nacional Electoral tarafından duyurulan seçim dönemi boyunca izin verilir.
   • Siyasi kampanya reklamları, seçimin 2 gün öncesinden itibaren ve seçim günü durdurulmak zorundadır.

   Mısır

   • Yabancı birey ve kuruluşlar siyasi kampanya reklamları tanıtımı yapamaz.

   Hindistan

   • Siyasi kampanya reklamlarına, seçimin 2 gün öncesinden itibaren ve seçim günü durdurulması kaydıyla izin verilir.

   Endonezya

   • Reklamverenler, Endonezya Reklam Etiği Kuralları ve Yönergeleri'ne (EPI) ve yürürlükteki düzenlemelere uymak zorundadır. Örneğin, reklamlar aşağıdaki nitelikleri taşıyorsa kabul edilemeyebilir:
    • reklamverenin kimliği hakkında şüphe ve/veya belirsizlik oluşturuyorsa
    • herhangi bir tür ticari faaliyet veya bağış toplama etkinliğinden oluşuyor veya bunlarla ilgiliyse
    • "inanıyoruz" veya "bize göre" gibi tek taraflı beyanlar veya fikirler içeriyorsa

   Japonya

   • Siyasi kampanya reklamları tanıtımı yapan tüm reklamverenler, Kamu Makamı Seçim Kanunu kapsamındaki düzenlemelere ve gerekiyorsa siyasi parti iç tüzüğüne uymak zorundadır.
   • Siyasi partiler, yukarıdaki kısıtlamalara tabi olacak şekilde seçim kampanyaları sırasında veya bunların bir parçası olarak siyasi kampanya reklamları yapabilir. Seçim kampanyaları sırasında veya bunların bir parçası olarak yapılan tüm diğer siyasi kampanya reklamları Japonya hedeflendiğinde yasaktır.
   • Seçim dışı kampanya dönemlerinde siyasi reklamlara yukarıdaki kısıtlamalara tabi olacak şekilde izin verilir.

   Kuveyt

   • Yalnızca adaylar siyasi kampanya reklamları tanıtımı yapabilir.

   Malezya

   • Yalnızca seçimde yarışan adayların, söz konusu seçimde siyasi kampanya reklamı yapmasına izin verilir ve reklam, Seçim Komisyonu tarafından onaylanmış olmalıdır.
   • Siyasi kampanya reklamları, 1954 Seçim Suçları Kanunu uyarınca Kampanya Dönemi sırasında durdurulmak zorundadır.
   • Siyasi kampanya reklamları oy pusulasının kopyasını içeremez.
   • Siyasi kampanya reklamları, Putrajaya Federal Bölgesi'nde yasaktır.

    Meksika

    • Siyasi kampanya reklamları, seçimin 3 gün öncesinden itibaren ve seçim günü durdurulmak zorundadır. Aşağıdaki üçüncü taraflar, siyasi kampanya reklamları tanıtımı yapamaz:
     • Meksika kamu otoriteleri veya kuruluşları
     • Yabancı siyasi partiler, yabancı kuruluşlar, yabancı bireyler ve Meksika dışında yaşayan veya çalışan bireyler
     • Uluslararası organizasyonlar
     • Dinle bağlantısı olan birey veya kuruluşlar (papazlar, kiliseler, dini dernekler)
     • Meksika ticari şirketleri (kar amacı gütmeyen ve sivil kuruluşlara izin verilir)

    Yeni Zelanda

    • Yalnızca adaylar ve parti sekreterleri siyasi kampanya reklamları tanıtımı yapabilir.
    • Seçmenleri bir adaya oy vermeye teşvik eden reklamların tanıtımını yalnızca adayın kendisi yapabilir. Seçmenleri bir partiye oy vermeye teşvik eden reklamların tanıtımını yalnızca parti sekreterleri yapabilir.
    • Tüm siyasi kampanya reklamları, reklamın tanıtımın yapan kişi veya kuruluşun ismini ve adresini içeren bir tanıtımcı beyanı içermek zorundadır.
    • Siyasi kampanya reklamları seçim günü durdurulmak zorundadır.

    Filipinler

    • Yalnızca adaylar, siyasi partiler veya bunların yetkilendirdiği kurumlar siyasi kampanya reklamları tanıtımı yapabilir.
    • Yabancı birey ve kuruluşlar siyasi kampanya reklamları tanıtımı yapamaz.
    • Siyasi kampanya reklamlarına yalnızca yürürlükteki yasa tarafından belirlenmiş seçim kampanyası döneminde izin verilir ve bu reklamlar, Seçim Komisyonu tarafından belirlenen günlerde durdurulmalıdır.
    • Siyasi kampanya reklamlarında, reklamverenin (ve varsa ödemeyi yapan kişinin) ismi ve adresi yürürlükteki yasalara uygun şekilde görünmelidir.

    Rusya

    • Rusya'yı hedefleyen reklamlar Rusça olmak zorundadır.

    Suudi Arabistan

    • Yalnızca adaylar siyasi kampanya reklamları tanıtımı yapabilir.

     Singapur

     • Siyasi kampanya reklamları, seçimden önceki gün ve seçim günü durdurulmak zorundadır.
     • Adaylar ve partiler tarafından yapılan siyasi kampanya reklamında para istenemez.
     • Yabancı birey ve kuruluşlar siyasi kampanya reklamı tanıtımı yapamaz.

     Tayland

     • Siyasi kampanya reklamları, seçimden önceki gün ve seçim günü durdurulmak zorundadır.

       Türkiye

       • Siyasi kampanya reklamları, seçimin bir gün öncesinden itibaren ve seçim günü durdurulmak zorundadır.
       • Reklamlarda, siyasi kampanyalar sırasında ve siyasi kampanyalar için Türk bayrağı kullanılamaz.
       • Reklamlar, seçimler sırasında seçmenlere hediyeler veya tanıtım ürünleri teklif edemez.

       Birleşik Arap Emirlikleri

       • Yalnızca adaylar siyasi kampanya reklamları tanıtımı yapabilir.
       • Siyasi kampanya reklamları, seçimin 2 gün öncesinden itibaren ve seçim günü durdurulmak zorundadır.
       • Siyasi kampanya reklamları Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi sembolünü veya amblemlerini kullanamaz.

       ABD

       • Federal Seçim Komisyonu (FEC) tarafından yönetilen siyasi kuruluşlar (ör. Bağımsız Kampanya yapanlar), mor rozet kullanmak zorundadır.
       • Reklam kampanyasının ödemesini yapan kuruluşu belirten bir beyan gereklidir. Twitter'a mobil bir aygıttan veya resmi Twitter uygulamasından erişen kullanıcılar, Siyasi Reklamlar'da gezinemez. Ancak, reklam hesabının Twitter profilinde, kuruluş ile ilgili daha fazla bilgi olan bir web sitesine bağlantı verilir.

       Venezuela

       • Siyasi kampanya reklamlarına yalnızca Consejo Nacional Electoral tarafından belirlenen seçim kampanyası dönemi boyunca izin verilir.
       • Yalnızca adaylar, siyasi partiler veya bunların yetkilendirdiği kurumlar siyasi kampanya reklamları tanıtımı yapabilir (yabancı birey ve kuruluşlar kesinlikle yasaktır).
       • Reklamlar, reklam sponsorunu belirtmek ve Mali Bilgi Kayıt numarasını (RIF) içermek zorundadır.
       • Reklamverenler yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Örneğin, reklamlar aşağıdaki nitelikleri taşıyorsa kabul edilemeyebilir:
        • Venezuela'nın ulusal veya bölgesel sembollerini, Venezuela'nın kurucularının resmini veya ulusal veya bölgesel bayrakların rengini kullanıyorsa
        • savaş, ayrımcılık veya hoşgörüsüzlüğü teşvik ediyorsa
        • bir bireyin onurunu, özelini, mahremiyetini, resmini, gizliliğini veya itibarını ihlal ediyorsa
        • oy verme hakkından vazgeçirmeye çalışıyorsa

       Reklamverenlerin bu politika hakkında bilmesi gerekenler nelerdir?

       Yönergelerimizi inceleyerek markanız ve işletmenizle ilgili gereksinimleri anladığınızdan emin olun. Twitter'daki sponsorlu içeriğinizin bütün sorumluluğu size aittir. Reklamlarla ilgili geçerli yasa ve yönetmeliklere uyulması da bu kapsamda değerlendirilir. 

       Bu politikayla ilgili olan diğer Twitter kaynakları nelerdir?

       Bu sayfadaki bir şey hakkında sorunuz veya geri bildiriminiz mi var?

       Hesabı veya Tweetleri inceleme altındaki bir reklamverenseniz ve durumunuzu kontrol etmek ya da hızlandırılmış inceleme talebinde bulunmak istiyorsanız lütfen ads.twitter.com adresinden giriş yapın ve reklamlar kontrol panelinin sağ üst köşesindeki Yardım? butonunu kullanarak bir destek raporu gönderin.

       Reklamları engellemek veya gizlemek hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Twitter Reklamları'nı Bildirme” hakkındaki bu makaleyi okuyun. Bu politikaları ihlal ediyor olabilecek bir reklamı bildirmek için Reklam Bildir formunu kullanın.

       Twitter Reklamları Politikası, Twitter Kuralları ve Hizmet Şartlarımızı kullanarak bildirilen ihlalleri inceler ve gerekeni yaparız.

       Twitter'da reklam yayınlamayı düşünüyor ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen business.twitter.com adresini ziyaret edin.