Reklam Politikası: Marka Güvenliği Politikası

Bu sayfanın sağ alt köşesinden bir dil seçerek bu makalenin mevcut çevirilerini görüntüleyebilirsiniz. Kolaylık sağlamak üzere sunulan çeviriler, politikalarımızın içeriğini değiştirme amacını taşımamaktadır. İngilizce sürüm ile çeviri arasında uyuşmazlık olması durumunda İngilizce sürüm esas alınır ve referans olarak kullanmanız gereken sürüm İngilizce sürümdür.

Politika nedir?

Marka güvenliği politikamız, tüm kullanıcılara ve markalara yönelik güvenli bir reklam deneyimi sunmak amacıyla X Kuralları tarafından atılan temeller üzerine kurulmuştur. Bu politika, reklam sunduğumuz bağlam hakkında bilgi verir ve aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Pornografik Cinsel İçerikler
 • Telif hakkı ve ticari marka
 • Nefret veya Aşırılık Yanlısı İçerikler
 • Küfür ve Saldırgan Dil
 • Kısıtlanmış ve Yasa Dışı Ürün ve Hizmetler 
 • Hassas İçerikler
 • Spam, aldatıcı ve kötü amaçlı içerikler
 • Şiddet İçerikleri, Sakıncalı İçerikler veya Görsel Şiddet Bulunan İçerikler

X'da reklam yerleşimi hakkında bilgi vermeye yardımcı olan Marka Güvenliği politikalarımıza ek olarak aynı zamanda X'daki reklamlarda izin verilen içerikleri ve reklamverenlerin davranış şekillerini belirleyen Reklam Politikalarımız da bulunmaktadır. Reklam Politikalarımız hakkında buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.
 

Bu politika, Amplify Pre-Roll aracılığıyla gelir elde edilen içeriklere nasıl uygulanır?

Aşağıdaki kategorilerde ana hatlarıyla açıklanan kurallar, Amplify Pre-Roll Publisher Program üzerinden gelir elde edilmeye uygun olmayan içeriklere örnekler içerir. Bu kurallar, post metni, video içerikleri, ses ve açıklamalı altyazılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelir elde edilen içeriklerin tüm yönlerini kapsar.

Pornografik cinsel içerik

Odak noktasının pornografik, kışkırtıcı veya cinsel açıdan tahrik edici olduğu düşünülen ya da çıplaklık bulunduran içerikler, Amplify Pre-Roll üzerinden gelir elde edilmeye uygun değildir.

Aşağıdakiler bu kapsamdadır, ancak tümü bunlarla sınırlı değildir: 

 • Cinsel eylemlerin, cinsel organların, seks oyuncaklarının ve cinsel vücut sıvılarının görüntüleri veya açıklamaları 
 • Müstehcen içerikler
 • Eskort hizmetleri ve fuhuşla ilgili içerikler,
 • Seks odaklı "çöpçatanlık" siteleri  
 • Kısmi veya tamamen çıplaklık 
 • Erotizm, pornografi ve benzerlerini içeren yetişkinlere uygun siteler ve hizmetler
 • Müstehcen kıyafetler ve aksesuarlar
 • Cinsel gelişim hizmetleri
Telif hakkı ve ticari marka

Başkalarının telif hakkını ihlal eden veya sahte malların satışını teşvik eden içerikler, gelir elde etmeye uygun değildir.

Aşağıdakiler bu kapsamdadır, ancak tümü bunlarla sınırlı değildir: 

 • Telif hakkıyla korunan içeriklerin yetkisiz dağıtımı
 • Teknik kopyalamaya karşı koruma önlemlerini atlatan hizmetler
 • Marka ilişkisi hakkında yanlış yönlendiren içerikler
 • Sahte malların tanıtımı veya satışı ya da dijital ürünlere yetkisiz erişim
Nefret veya Aşırılık Yanlısı İçerik

Yapısında tahrik edici veya fesatçı olduğu düşünülebilecek içerikler gelir elde etmeye uygun değildir. 

Irk, etnik köken, ulusal köken, toplumsal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, mensup olunan din, yaş, engellilik durumu, tıbbî veya genetik durum, emekli askerlik durumu, mültecilik durumu veya göçmenlik durumuna dayanarak bir kişi veya grubu taciz eden, utandıran ya da onlara hakaret eden içerikler gelir elde etmeye uygun değildir. 

Aşağıdakiler bu kapsamdadır, ancak tümü bunlarla sınırlı değildir: 

 • Korunan bir sınıftan bir kişi veya grubu aşağılamayı, küçük görmeyi, tehdit etmeyi veya korkutmayı amaçlayan dil
 • Nefret, suç veya terörle alakalı içerikleri tanıtan veya bu içerikleri tanıtan kuruluşlar, gruplar veya kişilerle herhangi bir şekilde ilişkili içerikler

Yukarıdaki kurallar, haber değeri taşıma bağlamındaki içerikler için de geçerlidir.

Küfür ve saldırgan dil

Küfür veya başkalarına hakaret etme amacı taşıyan söylemler gelir elde etmeye uygun değildir.

Aşağıdakiler bu kapsamdadır, ancak tümü bunlarla sınırlı değildir:

 • Sansürlenmemiş herhangi bir karalama
 • Aşırı sansürlenmiş küfürler

Kullanımının arkasındaki niyet ne olursa olsun, sansürlenmiş karalama bulunan içeriklerin para kazanma özelliği kaldırılır

Kısıtlanmış veya yasa dışı ürün ve hizmetler

Yasa dışı veya kısıtlanmış ürün ve hizmetlere odaklanan içerikler gelir elde etmeye uygun değildir

Aşağıdakiler bu kapsamdadır, ancak tümü bunlarla sınırlı değildir:

 • Eğlence amaçlı uyuşturucular veya uyuşturucu kullanma teçhizatları
 • Tütün ve ilgili ürünler
 • Alkol
 • Kumar
 • Silah ve mühimmat satışı
 • Nesli tükenmekte olan canlı türlerinden yapılan ürünlerin tanıtımı veya satışı

Yukarıdaki kurallar, haber değeri taşıma bağlamındaki içerikler için de geçerlidir.

Hassas İçerik

Hassas olaylara odaklanan, bu olayları gösteren veya tartışan içerikler para kazanmaya uygun değildir.

Aşağıdakiler bu kapsamdadır, ancak tümü bunlarla sınırlı değildir:

 • Doğal afetler
 • Ölüm haberleri (tanınmış kişilerin ölümleri dahil)
 • Siyasi ayaklanmalar
 • Terörle ilgili olaylar veya diğer toplu zayiat olayları
 • Kendine zarar verme eylemlerinin veya yeme bozukluklarının tanıtımı veya yüceltilmesi

Yukarıdaki kurallar, ayrıca acil müdahale gerektiren olaylar ve gerçek yaşam trajedileri ile ilişkili olarak haber değeri taşıma bağlamındaki içerikler için de geçerlidir. Bunlara ek olarak, X Kuralları kapsamında yanlış veya yanıltıcı olduğu düşünülen içerikler gelir elde etmeye uygun değildir.

Spam, aldatıcı ve kötü amaçlı içerikler

Amplify Publisher Programı aracılığıyla gelir elde eden tüm yayıncılar, X'ın platform manipülasyonu ve spam kurallarının yanında politikalarına uymalıdır.

Şiddet içerikleri, sakıncalı içerikler veya & görsel şiddet bulunan içerikler

Şiddet temalı, dehşet verici, şok edici veya rahatsız edici olarak kabul edilen içerikler, gelir elde etmeye uygun değildir. Buna haber değeri taşıma bağlamındaki tartışmaların/görüntülerin yanı sıra şiddet ve/veya ölümlerin arızî tasvirleri de dahildir.

Şiddet içeren, saldırgan veya görsel şiddet bulunan içerikleri ele alan yukarıdaki kuralların, aşağıdaki kategoriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm içeriklerden gelir elde edilirken göz önünde tutulması gerekir.

 • Fantezi ve kurgusal şiddet
 • Gözle görülür sarhoşluk dahil iğrençlik/kaba davranışlar
 • Eğitim ve bilimsel amaçlı görüntüler
 • Şiddet içeren video oyunlarından (vücut uzvunu kesme, kafadan vurma görüntüleri, kan sıçramaları ve "kesme ve biçme" hareketi içeren oyunlar) Amplify Pre-Roll aracılığıyla gelir elde edilemez.
  • İpucu: Amplify Pre-Roll programı aracılığıyla gelir elde edilmesi için oyun içinde mümkün oldukça kan efektlerinin kapatılmasını öneririz.
 • Hayvanlara zarar verilmesini sergileyen veya tartışan içerikler
 • Silah ve mühimmat kullanımı

Özellikle Amplify Pre-Roll Publisher Programından gelir elde etmeyle ilgili olduğundan gelir elde etmeye uygun olmayan video biçimleri ve içerikleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Aynı parçanın bir çok kez döngü halinde tekrarlandığı kısa videolar.
  • GIF'ler, resimli slayt gösterileri, sarsıntılı resimler ve hareketsiz statik videolar bu kapsamdadır. 
 • Fazla sayıda yüklenen, yayınlanan ve kendilerinden gelir elde edilen kısa kliplerin oluşturulduğu parçalar.
 • Hiçbir video/resim içermeyen sesli postler ve ses kayıtları.
   

Hesap uygunluğu kriterleri ve bu politikaların uygulanma yöntemi ile ilgili bilgiler de dahil Amplify Pre-Roll Publisher Programı hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.

Başlamaya hazır mısınız?