Reklam Politikası: Marka Güvenliği Politikası

Bu sayfanın sağ alt köşesinden bir dil seçerek bu makalenin mevcut çevirilerini görüntüleyebilirsiniz. Kolaylık sağlamak üzere sunulan çeviriler, politikalarımızın içeriğini değiştirme amacını taşımamaktadır. İngilizce sürüm ile çeviri arasında uyuşmazlık olması durumunda İngilizce sürüm esas alınır ve referans olarak kullanmanız gereken sürüm İngilizce sürümdür.

Politika nedir?

Marka güvenliği politikamız, tüm kullanıcılara ve markalara yönelik güvenli bir reklam deneyimi sunmak amacıyla Twitter Kuralları tarafından atılan temeller üzerine kurulmuştur. Bu politika, reklam sunduğumuz bağlam hakkında bilgi verir ve aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Pornografik Cinsel İçerikler
 • Telif hakkı ve ticari marka
 • Nefret veya Aşırılık Yanlısı İçerik
 • Küfür ve Saldırgan Dil
 • Kısıtlanmış ve Yasa Dışı Ürün ve Hizmetler 
 • Hassas İçerik
 • Spam, aldatıcı ve kötü amaçlı içerikler
 • Şiddet İçerikleri, Sakıncalı İçerikler veya Görsel Şiddet Bulunan İçerikler

Twitter'da reklam yerleşimi hakkında bilgi vermeye yardımcı olan Marka Güvenliği politikalarımıza ek olarak aynı zamanda Twitter'daki reklamlarda izin verilen içerikleri ve reklamverenlerin davranış şekillerini belirleyen Reklam Politikalarımız da bulunmaktadır. Reklam Politikalarımız hakkında buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.
 

Bu politika, Amplify Pre-Roll aracılığıyla gelir elde edilen içeriklere nasıl uygulanır?

Aşağıdaki kategorilerde ana hatlarıyla açıklanan kurallar, Amplify Pre-Roll Publisher Program üzerinden gelir elde edilmeye uygun olmayan içeriklere örnekler içerir. Bu kurallar, Tweet metni, video içerikleri, ses ve açıklamalı altyazılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelir elde edilen içeriklerin tüm yönlerini kapsar.

Pornografik cinsel içerik
Odak noktasının pornografik, kışkırtıcı veya cinsel açıdan tahrik edici olduğu düşünülen ya da çıplaklık bulunduran içerikler, Amplify Pre-Roll üzerinden gelir elde edilmeye uygun değildir. Buna görsel porno materyalleri ve etkinlikleri veya pornografik içeriklerin aşikar tartışmaları dahildir.

Telif hakkı ve ticari marka
Başkalarının telif hakkını ihlal eden veya sahte malların satışını teşvik eden içerikler, gelir elde etmeye uygun değildir.

Nefret veya Aşırılık Yanlısı İçerik
Yapısında tahrik edici veya fesatçı olduğu düşünülebilecek içerikler, gelir elde etmeye uygun değildir. Irk, etnik köken, ulusal köken, toplumsal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, mensup olunan din, yaş, engellilik durumu, tıbbî veya genetik durum, emekli askerlik durumu, mültecilik durumu veya göçmenlik durumuna dayanarak bir kişi veya grubu taciz eden, utandıran ya da onlara hakaret eden içerikler gelir elde etmeye uygun değildir. Yukarıdaki kurallar, haber değeri taşıma bağlamındaki içerikler için de geçerlidir.

Küfür ve saldırgan dil
Aşırı sansürlü olanlar da dahil küfür veya başkalarına hakaret etme amacı taşıyan söylemler, gelir elde etmeye uygun değildir.

Kısıtlanmış veya yasa dışı ürün ve hizmetler
Keyif amaçlı uyuşturucular, tütün, alkol, kumar ve silahlar gibi yasa dışı veya kısıtlanmış ürün ve hizmetlere odaklanan içerikler, gelir elde etmeye uygun değildir. Buna haber değeri taşıma bağlamındaki tartışmaların yanı sıra bahsi geçen kısıtlanmış ve yasa dışı ürünlerin arızî tasvirleri de dahil olabilir.

Hassas İçerik
Doğal afetler, ölümle ilgili bahsetmeler (tanınmış isimlerin ölümleri dahil), siyasi ayaklanmalar, terör saldırıları veya toplu zayiat olayları gibi hassas olaylara odaklanan, bunları sergileyen ya da tartışan içerikler gelir elde etmeye uygun değildir. Yukarıdaki kurallar, ayrıca acil müdahale gerektiren olaylar ve gerçek yaşam trajedileri ile ilişkili olarak haber değeri taşıma bağlamındaki içerikler için de geçerlidir. Bununla birlikte Twitter Kuralları kapsamında yanlış veya yanıltıcı olduğu düşünülen içerikler, gelir elde etmeye uygun değildir. 

Spam, aldatıcı ve kötü amaçlı içerikler
Amplify Publisher Programı aracılığıyla gelir elde eden tüm yayıncılar, Twitter'ın platform manipülasyonu ve spam kurallarının yanında politikalarına uymalıdır.

Şiddet içerikleri, sakıncalı içerikler veya & görsel şiddet bulunan içerikler
Şiddet temalı, dehşet verici, şok edici veya rahatsız edici olarak kabul edilen içerikler, gelir elde etmeye uygun değildir. Buna haber değeri taşıma bağlamındaki tartışmaların/görüntülerin yanı sıra şiddet ve/veya ölümlerin arızî tasvirleri de dahildir.

Şiddet içeren, saldırgan veya görsel şiddet bulunan içerikleri ele alan yukarıdaki kuralların, aşağıdaki kategoriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm içeriklerden gelir elde edilirken göz önünde tutulması gerekir.

 • Fantezi ve kurgusal şiddet
 • Gözle görülür sarhoşluk dahil iğrençlik/kaba davranışlar
 • Eğitim ve bilimsel amaçlı görüntüler
 • Şiddet içeren video oyunlarından (vücut uzvunu kesme, kafadan vurma görüntüleri, kan sıçramaları ve "kesme ve biçme" hareketi içeren oyunlar) Amplify Pre-Roll aracılığıyla gelir elde edilemez.
 • İpucu: Amplify Pre-Roll programı aracılığıyla gelir elde edilmesi için oyun içinde mümkün oldukça kan efektlerinin kapatılmasını öneririz.
 • Hayvanlara zarar verilmesini sergileyen veya tartışan içerikler

Özellikle Amplify Pre-Roll Publisher Programından gelir elde etmeyle ilgili olduğundan gelir elde etmeye uygun olmayan video biçimleri ve içerikleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Aynı parçanın bir çok kez döngü halinde tekrarlandığı kısa videolar.
 • GIF'ler, resimli slayt gösterileri, sarsıntılı resimler ve hareketsiz statik videolar bu kapsamdadır. 
 • Fazla sayıda yüklenen, yayınlanan ve kendilerinden gelir elde edilen kısa kliplerin oluşturulduğu parçalar.
 • Hiçbir video/resim içermeyen sesli Tweetler ve ses kayıtları.
   

Hesap uygunluğu kriterleri ve bu politikaların uygulanma yöntemi ile ilgili bilgiler de dahil Amplify Pre-Roll Publisher Programı hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.

Başlamaya hazır mısınız?