Twitter Reklamları Politikaları

Bu sayfanın sağ alt köşesinden bir dil seçerek bu makalenin mevcut çevirilerini görüntüleyebilirsiniz. Kolaylık sağlamak üzere sunulan çeviriler, politikalarımızın içeriğini değiştirme amacını taşımamaktadır. İngilizce sürümle çeviri arasında uyuşmazlık olması durumunda İngilizce sürüm esas alınır ve referans olarak kullanmanız gereken sürüm İngilizce sürümdür.

Genel Bakış

Bu politika Twitter'ın tüm ücretli reklam ürünleri için geçerlidir.

Twitter'daki reklamverenler kendi Twitter Reklamları'ndan sorumludur. Bu, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, dürüst reklamlar oluşturmak ve güvenli ve saygılı bir şekilde reklam yapmak anlamına gelir. Bu makalede reklam politikalarımız açıklanmaktadır. Politikalarımız yasalara uymanızı gerektirmekle birlikte yasal öneri niteliği taşımazlar.

Twitter Reklamları Politikaları'na ek olarak reklamverenler, Twitter’ın Hizmet Şartları'na, Twitter Kuralları'na ve Yardım Merkezimizde bulunan ve hizmetlerimizin kullanımını yöneten tüm politikalara uymak zorundadır. Lütfen bunları incelemeye zaman ayırın.  

Twitter Reklamları Uygunluğu

Twitter hesapları, Twitter Reklamları'na katılmaya ve reklam ürünleri paketimizi kullanmaya uygunluk açısından belirli ölçütleri karşılamak zorundadır. Hesapların reklam vermeye uygun olmayabilmelerinin genel sebeplerinin yanı sıra, ileride uygun hale gelebilmeleri için atılması gereken adımlar hakkında bilgi edinin.

Twitter Reklamları Onayı

Twitter'daki reklamverenler, içeriklerini Twitter Reklamları kullanarak tanıtmayı tercih ederse hesapları ve içerikleri bir onay sürecine tabi olur. Onay süreci, Twitter Reklamları platformunun kalitesini ve güvenliğini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu süreç Twitter'ın, reklamverenlerin reklam politikalarımıza uyup uymadığını denetlemesine yardımcı olur. Onay sürecimiz hakkında daha fazla bilgi alın.

Yasaklanmış İçerik Politikaları

Aşağıdaki politikaların herhangi birini ihlal eden reklamlar küresel olarak yasaklanmıştır:

Kısıtlanmış İçerik Politikaları

Twitter, aşağıdaki kategorilerde yer alan ürün veya hizmetlerin tanıtımına belirli kısıtlamalara tabi tutarak izin verir:

  • Alkolle İlgili İçerikler: Twitter, çevrimiçi ve çevrimdışı alkol satışı tanıtımını ve alkol markalarının genel bilinirliğine yönelik tanıtımı kısıtlar. Kısıtlamalar, tanıtılmakta olan belirli bir ürün veya hizmetin yanı sıra kampanyanın hedeflediği ülkeye de bağlıdır.
  • Proje Tabanlı Reklamlar: Twitter; eğiten, farkındalığı artıran ve/veya insanları sivil etkileşim, ekonomik büyüme, çevre yöneticiliği veya sosyal eşitlik projeleri ile bağlantılı eylemde bulunmaya davet eden reklamların tanıtımını kısıtlar ve reklamveren için sertifika şartı koyar.
  • Finansal Ürün ve Hizmetler: Twitter, finansal hizmetlerin ve ilgili içeriğin tanıtımına kısıtlamalara tabi tutarak izin verir. Kısıtlamalar, tanıtılmakta olan belirli bir ürün veya hizmetin yanı sıra kampanyanın hedeflediği ülkeye de bağlıdır. 
  • Kumarla İlgili İçerik: Twitter, kısıtlamalarla birlikte kumarla ilgili içeriğe izin verilen belirli ülkeleri hedefleyen kampanyalar dışında kumarla ilgili içerik tanıtımını yasaklar.
  • Sağlıkla İlgili ve Farmakolojik Ürün ve Hizmetler: Twitter, sağlıkla ilgili ve farmakolojik ürün ve hizmetlerin tanıtımını kısıtlar. Kısıtlamalar, tanıtılmakta olan belirli bir ürün veya hizmetin yanı sıra kampanyanın hedeflediği ülkeye de bağlıdır.

Not: Bazı sanayi ve ticaret birliklerinin reklam ve pazarlamaya yönelik kendilerine ait öz denetim kuralları vardır. Twitter'daki, bu kuruluşlara üye olan reklamverenlerin, uygun reklam uygulamaları hakkında bilgi almak için Twitter politikalarının yanı sıra bu kurallara da göz atmaları gerekir.

Örnek: Birleşik Krallık'taki reklamverenler, geçerli olabilecek ek pazarlama düzenlemelerine de dikkat etmelidir. Yararlı bulabileceğiniz ayrıntılı bilgilere CAP Kuralları ve Reklam Standartları Kurumu tarafından sunulan kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Twitter Reklamları'nı kaldırma

Twitter'ın, reklamverenleri Twitter Reklamları platformundan kaldırırken izlediği süreçler ve ilkeler vardır. Bu sürece "kaldırma" deriz ve sürecin, konuyla ilgili herkes için mümkün olduğu kadar şeffaf ve sorunsuz olması için çabalarız. Kaldırma hakkında daha fazla bilgi alın.

Diğer politika gereklilikleri ve yönergeler


Bu makale faydalı oldu mu?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Gönderildi. Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderdiğiniz için teşekkürler!
Error
Problem sending form.