Siyasi içerikler hakkında SSS

Politika

Bu politika dünyanın her yerinde geçerli mi? 

Evet, bu politika eski küresel ve ülkeye özgü siyasi politikaların yerine geçer. Ülkeye özgü açıklamaları bu yeni politikaya da gerektiği şekilde dahil edeceğiz.  

Mevzuat veya düzenlemelerle ilgili reklamlara izin veriliyor mu?

Hayır; reklamlar geçmiş, güncel veya teklif edilen referandumlar, halk oylamaları, yasa önergeleri, mevzuat, düzenleme, yönergeler, adli sonuçlar veya ülkeye özgü eşdeğerlerine atıfta bulunamaz. 

Twitter'da farklı türde pek çok reklam birimi bulunuyor. Peki bu yeni politika hangileri için geçerli?

Bu politika, Twitter'daki gelir getiren tüm sponsorlu ürünlerimiz için geçerlidir.

Hangi reklam türlerinde PAC ve SuperPAC yayınlanabilir?

Adaylar, siyasi partiler, seçimle iş başına gelmiş veya atanmış kamu görevlilerine ilişkin kısıtlamalara benzer şekilde Twitter'da PAC'ler ve SuperPAC'ler reklam veremez. 

Aynı zamanda 501(c)(4) olarak da kayıtlı olan bir 501(c)(3) siyasi içeriklerin tanıtımını yapabilir mi? 

22 Kasım 2019 itibariyle bir reklamveren her iki durumda da kayıtlıysa Hesap Yöneticileri ile görüşebilir veya Reklam Yardım Formu üzerinden Twitter ile iletişime geçebilir.

Reklam Şeffaflık Merkezi'ne ne olacak?

Son yedi (7) gündür Reklam Şeffaflık Merkezi'nde yayınlanan tüm Sponsorlu Tweetleri göstermeye devam edeceğiz. Eski siyasi içerikli reklamlar da erişilebilir kalacak.  

Telif hakları bu politika kapsamına giriyor mu? 

Bu politika, ek olarak listelenen kategorilerle birlikte kamu görevindeki seçimle başa gelmiş veya atanmış tüm kişiler için geçerlidir. 

Telif haklarına ilişkin selamlamalara veya bağlılık formlarına bu politika kapsamında izin veriliyor mu? 

Evet, bağlılık göstermek veya selamlamada bulunmak ile ilgili kültürel gelenekler ve yerel protokoller bu politika kapsamında değildir.

Bu politika kapsamında siyasi etkinliklere yönelik atıflara izin veriliyor mu? 

Evet, içeriğin yasaklanmış siyasi içerik kategorilerinden biriyle (adaylar, siyasi partiler, seçimle başa gelmiş veya atanmış kamu görevlileri, referandum, halk oylaması, mevzuat, düzenleme, yönetmelik veya adli sonuç) ilişkili olmaması kaydıyla tarihi etkinliklere veya ulusal etkinliklere yönelik atıflara izin verilmektedir. İzin verildiğinde bu tür içerikler  Proje Tabanlı Reklam politikası , Anahtar Kelime Hedefleme Politikaları ve Dönüşüm İzleme ve Kişiselleştirilmiş Hedef Kitlelere Yönelik Politikalar dahil diğer tüm politikalara uymalıdır.

 

Yaptırım

Yaptırım ne zaman başlıyor? 

Yaptırım, 22 Kasım 2019 tarihinde başladı. 

Kullanıcılar bu politikayı ihlal edebilecek reklamları nasıl bildirebilir?

Kullanıcılar, Twitter zaman akışında veya bu  Yardım Merkezi formu aracılığıyla içerik bildirebilir. Twitter, bildirilen içerikleri öncelik sırasına koyup inceler. 

Açılış sayfasının politikayla uyumlu olması gerekiyor mu?

Evet, bir reklam açılış sayfası, Siyasi İçerik Politikamız kapsamında reklam vermesi yasaklanan gerçek veya tüzel kişilere doğrudan bağlantı vermemeli ve siyasi, adli, kanuni ya da düzenleyici sonuçları savunan içeriğe sahip olmamalıdır.

Kalıcı olarak askıya alınabilmesi için bir reklamveren bu politikayı ne sıklıkta ihlal edebilir? 

Herhangi bir reklamvereni kaldırma kararımız; söz konusu reklamverenin bir politikayı kaç kez ihlal ettiği, hangi politikaları ihlal ettiği ve ihlal eyleminin gerçekleştiği zaman dilimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir dizi faktöre bağlıdır. 

 

Haber Muafiyeti 

Önceki politika kapsamında muaf tutulan haber yayıncılarının haber muafiyeti için tekrar başvuruda bulunması gerekiyor mu? 

Hayır, daha önce muaf olan reklamverenler her zamanki gibi faaliyet göstermeye devam edecektir. Başvuruda bulunmamış haber yayıncıları, nasıl muaf tutulacaklarını öğrenebilir.

Haber yayıncılarına ilişkin kısıtlamalar mevcut mu?

Evet. Haber yayıncıları tarafından tanıtımı yapılan reklamlarda Siyasi İçerik Politikamız kapsamında konuları veya reklamverenleri ya da aksini savunan içerikler bulunamaz. Twitter Reklamları politikalarına ek olarak, muaf tutulan haber reklamverenleri, reklam yaptıkları ülkedeki beyan ve içerik gereklilikleri, uygunluk kısıtlamaları ve siyasi yasak tarihlerine ilişkin tüm geçerli yasalara uymak zorundadır.

Önceki politika kapsamında haber yayıncılarına yönelik muafiyet kriterleri bu politikadakinden farklı mı?

Hayır, şartlar aynı kalır ancak aylık benzersiz ziyaretçi kriterlerini, dünya genelinde geçerli kılacak şekilde güncelledik.

Aylık benzersiz ziyaretçi (MUV) eşiği ülkeye göre farklılık gösteriyor mu? 

Küresel düzeyde veya ülke düzeyinde hedefleme için farklı bir eşik mevcuttur. Küresel olarak reklam vermek için yayının web sitesinin dünya genelinde aylık en az 3 milyon benzersiz ziyaretçisi olmalıdır. Belirli bir ülkede reklam vermek için yayının web sitesinin aylık en az 100.000 benzersiz ziyaretçisi olmalıdır.