Proje tabanlı reklamlar hakkında SSS

Politika 

Devlet kurumları Twitter'da reklam verebilir mi?

Devlet kurumları, reklam verebilir ve bu politikayla birlikte diğer tüm Twitter Politikalarının içerik kısıtlamalarına tabidirler. Devlet kurumlarından gelen Proje tabanlı içerikler, anahtar kelime ve ilgi alanı hedefleme kısıtlamalarına tabi olup politikanın coğrafi hedefleme kısıtlamalarından muaftır.

Bu politika kapsamında devlet programlarına yönelik atıflara izin veriliyor mu?

Evet, içeriğin yasaklanmış siyasi içerik kategorilerinden biriyle (adaylar, siyasi partiler, seçimle başa gelmiş veya atanmış kamu görevlileri, referandum, halk oylaması, mevzuat, düzenleme, yönetmelik veya adli sonuç) ilişkili olmaması kaydıyla devlet programlarına yönelik atıflara sertifikasyonla izin verilmektedir.

Proje tabanlı politika, eylem çağrılarına izin veriyor mu?  

Yasaklanmış siyasi reklamverenlere veya siyasi içeriklere atıfta bulunmamak kaydıyla eğiten, farkındalığı artıran ve/veya insanları sivil etkileşim, ekonomik büyüme, çevre yöneticiliği veya sosyal eşitlik projeleri ile bağlantılı eylemde bulunmaya davet eden eylem çağrılarına izin verilmektedir. 

Hedefleme kısıtlamaları nelerdir? 

Hedefleme kısıtlı olup coğrafi, anahtar kelime ve ilgi alanı hedefleme ile sınırlandırılmıştır. Özel hedef kitleler de dahil olmak üzere başka hiçbir hedefleme türüne izin verilmez. Coğrafi hedefleme, yalnızca eyalet seviyesi ve üzerinde (veya bölge veya vilayet gibi ülkeye özgü eşdeğeri) yapılabilir. Posta kodu seviyesinde hedeflemeye izin verilmez.

Anahtar kelime ve ilgi alanı hedeflemede siyasi içerik, yasaklanmış reklamverenler ya da siyasi eğilimler veya üyelikler (ör. "muhafazakar", "liberal", "siyasi seçimler" vb.) ile ilişkili terimler bulunamaz. Bu bizim ilk yaklaşımımızdır ve zamanla değişebilir.

Bu politika markaları nasıl etkileyecek?

Eğiten, farkındalığı artıran ve/veya insanları sivil etkileşim, ekonomik büyüme, çevre yöneticiliği veya sosyal eşitlik projeleri ile bağlantılı eylemde bulunmaya davet eden reklam yayınlamak isteğindeki kâr amaçlı kuruluşlar, aşağıdaki kısıtlamalara uymak zorundadır: 

  • Reklamların birincil amacı siyasi, adli, kanuni veya düzenleyici sonuçlar elde etmek olmamalı ve
  • reklamlar, ilgili kuruluşun kamuoyuna açıklanan değerleri, ilkeleri ve/veya inançları ile bağlantılı olmalıdır.

Kamu Spotu (PSA) reklamlarına izin veriliyor mu?  

Devlet kuruluşları ve uluslarüstü kuruluşların PSA'ları bu politika kapsamında değildir. Reklamlar Twitter Reklamları Politikaları'na uygun oldukları sürece bu politika kapsamındaki diğer PSA'lara sertifikasyonla izin verilmektedir.

Sağlıkla ilgili konulara izin veriliyor mu?  

Evet, Twitter Reklamları Politikaları'na uygun oldukları sürece sağlıkla ilgili konulara izin verilmektedir. Eğitiyorsa, farkındalığı artırıyorsa ve/veya insanları sivil etkileşim, ekonomik büyüme, çevre yöneticiliği veya sosyal eşitlik projeleri ile bağlantılı eylemde bulunmaya davet ediyorsa sağlıkla ilgili konular, proje tabanlı reklam politikası kapsamına girebilir. Twitter'ın sağlık politikası kapsamında kürtaj savunuculuğuna dünyanın her yerinde izin verilmediğini unutmayın.

Twitter'da farklı türde pek çok reklam birimi bulunuyor. Peki bu yeni politika hangileri için geçerli?

Bu politika, Twitter'daki gelir getiren tüm sponsorlu ürünlerimiz için geçerlidir. 

Yaptırım

Kullanıcılar bu politikayı ihlal edebilecek reklamları nasıl bildirebilir?

Kullanıcılar, Twitter zaman akışında veya Yardım Merkezi formu aracılığıyla içerik bildirebilir. Twitter, bildirilen içerikleri otomatik olarak öncelik sırasına koyup inceler. 

Reklamda bulunan açılış sayfası politika kapsamında incelemeye tabi midir? 

Evet, bağlantısı verilen açılış sayfası sivil etkileşim, ekonomik büyüme, çevre yöneticiliği veya sosyal eşitlik projelerine atıfta bulunuyorsa reklam, proje tabanlı reklam olarak değerlendirilir. Bununla birlikte reklamveren sertifikasyon ve hedefleme kısıtlamalarına uymak zorundadır.

Kalıcı olarak askıya alınabilmesi için bir reklamveren bu politikayı ne sıklıkta ihlal edebilir? 

Herhangi bir reklamvereni kaldırma kararımız; söz konusu reklamverenin bir politikayı kaç kez ihlal ettiği, hangi politikaları ihlal ettiği ve ihlal eyleminin gerçekleştiği zaman dilimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir dizi faktöre bağlıdır. 

Sertifikasyon 

İzin verilen reklamverenler için sertifikasyon süreci nedir?

Twitter, reklamverenin kimliğine dayalı olarak farklı bilgilere ihtiyaç duyar. Sertifikasyon süreci hakkında buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Kimler sertifikasyon başvurusunda bulunmalıdır?

Proje tabanlı reklam politikası kapsamındaki içerikleri tanıtmak isteyen tüm reklamverenler, buradan başvuruda bulunmalıdır. Reklamverenlerin sertifikasyon başvuru formuna erişebilmeleri için bir reklamveren hesabına sahip olmaları gerekir.

Twitter, sertifikasyon için gönderilen verileri nasıl kullanıyor?

Sertifika alma sürecindeki sunulan bilgiler yalnızca bu amaçla kullanılır. Twitter bilgilerin geçerliliğini onayladıktan sonra, gönderilen ekler 6 gün içerisinde silinir. İşlemi yarıda bırakıp verilerinizin silinmesini isterseniz veya sertifikasyonunuzu kaldırmayı dilerseniz, sertifikasyon sırasında sağladığınız e-posta adresine Twitter Reklam Destek Birimi tarafından gönderilmiş otomatik e-postayı, ilgili isteğinizi belirterek yanıtlayabilirsiniz.

Başlamaya hazır mısınız?