Vanliga frågor om policyn om politiska kampanjer

 

Svaren nedan gäller Australien, val till Europaparlamentet, Indien och USA.

Policy

Vem gäller policyn?

Policyn varierar i olika marknader men gäller i allmänhet annonser som talar för eller mot en kandidat eller ett politiskt parti, eller annonser av kandidater och/eller juridiska personer som är registrerade av sin valmyndighet.

Gäller policyn enskilda personer som nu innehar ett ämbete?

Nej, policyn gäller bara kandidater som kandiderar i allmänna val.

Gäller policyn om politiska kampanjer annonsering för kampen för eller mot vissa frågor?

Nej, vi skiljer mellan kampanjannonser och annonser för eller mot särskilda frågor. Kamp för eller mot särskilda frågor är tillåtet i hela världen, förutom i USA, där annonsörerna måste certifieras och uppfylla ytterligare kriterier.

Gäller policyn nyhetsförlag?

Nej, policyn gäller inte nyhetsförlag såvida de inte uttryckligen förespråkar eller motarbetar en kandidat som kandiderar i ett allmänt val. 

Faller annonser som bara 'refererar' till nuvarande kandidater inom ramen för policyn för politiska kampanjer?

Nej, bara annonser som ”förespråkar” kandidater. I USA (och bara där) faller annonser som ”refererar” till kandidater inom ramen för policyn om annonser för eller mot särskilda frågor och måste certifieras.

Finns det betalningsbegränsningar för annonsörer för politiska kampanjer?

Ja. Annonsörer för politiska kampanjer i Australien, Indien och USA får inte använda utländska betalningsmetoder. Betalningsmetoderna för annonsörer för politiska kampanjer i EU får bara använda valutor från EU-medlemsländer där politiskt kampanjande är tillåtet.

Certifiering

Varför kräver Twitter certifiering?

Certifiering gör att Twitter kan verifiera annonsörens identitet och plats och ger ytterligare insyn i annonser för politiska kampanjer.

Behöver jag genomgå certifieringsprocessen?

Om du är annonsör och visar annonser för federala val i USA, val till Europaparlamentet eller allmänna val i Indien eller Australien måste du certifieras. Du kan läsa de enskilda policyerna här

Behöver jag ett nytt @användarnamn för att ansöka om certifiering?

Nej, du kan ansöka från befintliga konton när du ansöker om certifiering. Twitter skapar inte ett nytt @användarnamn åt dig.

Behöver jag ett annonskonto för att ansöka om certifiering?

Ja, för att komma åt annonshjälpformuläret behöver du skapa ett annonskonto. För närvarande kan bara @användarnamn med ett annonskonto komma åt denna länk. Besök ads.twitter.com om du vill skapa ett annonskonto.

Jag fick ett brev. Vad händer nu?

Följ anvisningarna i brevet för att gå vidare med certifieringsprocessen.

Jag har inte fått något brev. Vad ska jag göra?

Om du inte har fått något brev efter tio dagar ska du tala om det för oss genom att besvara bekräftelsebrevet som du fick från Twitters support per e-post. Observera att annonsörer för politiska kampanjer i Indien inte får något brev.

  • Vad händer när jag har blivit certifierad?

Du tillåts marknadsföra innehåll för federala politiska kampanjer från kvalificerade @användarnamn.

Vilka är kvalificeringskriterierna för inlämnade @användarnamn?

Det eller de @användarnamn som du lämnar in för certifiering måste uppfylla ytterligare krav. Se till att alla @användarnamn som lämnas in uppfyller detta:

  • Profilfotot, rubrikbilden och webbplatsen måste stämma överens med @användarnamnets framtoning på nätet.

  • Biografin måste innehålla en webbplats med giltiga kontaktuppgifter.*
  • Om @användarnamnet inte är relaterat till den certifierade (juridiska) personen måste biografin innehålla följande ansvarsfriskrivning: ”Ägs av [den certifierade (juridiska) personens namn]”.

*Annonsörer för politiska kampanjer i EU indikeras på ytterligare sätt. Se avsnittet nedan.

Jag har genomgått certifieringsprocessen. Hur lägger jag till nya användarnamn?

Annonsörer måste vara inloggade med det @användarnamn de vill ansöka från och skicka in separata certifieringsansökningar.

Får jag använda mitt konto för Twitters marknadsföringsläge för att visa annonser om politiska kampanjer?

Nej, alla annonser om politiska kampanjer måste härröra från det särskilda annonskontot.

Om jag är certifierad kandidat, visas då ett märke och en ansvarsfriskrivning med alla mina marknadsförda Tweets?

Ja, om du är certifierad kandidat och kandiderar i ett allmänt val i ett land som stöds måste du certifieras, och alla dina marknadsförda Tweets kommer att publiceras med ett märke och en ansvarsfriskrivning.

Vad händer om jag inte blir certifierad?

Alla annonser för politiska kampanjer som är inriktade på USA, EU, Indien och Australien från icke certifierade konton stoppas.

Hur använder Twitter mina uppgifter?

Den information som lämnades in under certifieringsprocessen används endast för detta syfte. När Twitter har bekräftat att den är giltig raderas alla uppgifter och bilagor inom sex dagar. Om du inte slutför processen och vill att dina uppgifter ska raderas kan du svara på e-postmeddelandet från annonssupporten och säga att du vill att det ska ske. 

Tillämpning

Om jag är certifierad, varför har min kampanj då stoppats automatiskt?

Kampanjer som är inriktade på ett land där politiska kampanjer är förbjudna stoppas automatiskt.

När börjar detta tillämpas för valen till parlamenten i Australien, Indien och EU?

Policyn träder i kraft i vecka 11.

Svaren nedan är lands-/regionspecifika.

Australien

Vem gäller policyn om politiska kampanjer?

Policyn för Australien gäller annonser som har köpts av ett politiskt parti, en kandidat eller en juridisk person som har registrerats hos Australian Election Commission, eller annonser som förespråkar eller motarbetar en tydligt identifierad kandidat eller ett parti i allmänna val i Australien.

Om det inte finns en adress på mitt id-kort med foto, varför måste jag då skicka in en räkning? 

Räkningen används för att verifiera den angivna adressen. Var annonsören befinner sig bekräftas genom att ett brev med en kod skickas till den angivna adressen. 

Vilka räkningar accepteras? 

El-, gas- eller vattenräkningar accepteras. De får inte vara äldre än tre månader.

Europeiska unionen

Vem gäller policyn om politiska kampanjer?

Policyn för EU gäller annonser som har köpts av ett europeiskt eller nationellt politiskt parti eller en kandidat som har registrerats hos sitt lands valmyndighet, eller annonser som förespråkar eller motarbetar en tydligt identifierad kandidat i ett europeiskt val.

Vad händer under kampanjfria dagar?
Kampanjfria dagar medför olika krav i EU:s medlemsländer. Annonsörer för politiskt innehåll måste följa tillämplig lagstiftning beträffande kampanjfria dagar i de länder där de annonserar.

Jag är kandidat till Europaparlamentet. Bör jag översätta mitt kandidatregistreringsintyg?
Vi tar emot kandidatregistreringsintyg så som de lämnas in till landets valmyndighet på alla officiella EU-språk.  

Varför finns mitt land inte med i annonshjälpformuläret bland EU:s medlemsländer?

Annonser för politiska kampanjer är förbjudna i Cypern, Frankrike, Lettland, Litauen, Portugal och Ungern.

Vilka är kvalificeringskriterierna för inlämnade @användarnamn?

Utöver kriterierna som anges i certifieringsavsnittet ovan bör politiska partier och kandidater till Europaparlamentet ange till vilket europeiskt politiskt parti de hör i sin biografi.

Är det tillåtet att annonsera för eller emot särskilda frågor i EU?

Annonser för eller emot särskilda frågor är tillåtet i EU med undantag av Frankrike.

Mitt konto är certifierat för politiska kampanjer för valet till Europaparlamentet. Behöver jag bli certifierad igen för att marknadsföra politiskt innehåll till nationella val?
Policyn och certifieringsprocessen gäller endast val till Europaparlamentet. Det finns inga ytterligare krav på annonser för politiska kampanjer till nationella val i Europa.

Kan jag anmäla faktureringsuppgifter som visas i centret för insyn i annonser?

Om du befinner dig i EU eller i ett EFTA-land och vill meddela att du är orolig över vårt bruk av dina faktureringsuppgifter i Centret för insyn i annonser kan du kontakta Twitters uppgiftsskyddsansvariga konfidentiellt.

Får jag marknadsföra politiskt innehåll på vilket europeiskt språk som helst?

Hanterade annonsörer på Twitter får marknadsföra innehåll på vilket europeiskt språk som helst. Om du hanterar dina annonser själv hittar du listan med de språk som stöds här.

Indien

Vem gäller policyn om politiska kampanjer?

Policyn för Indien gäller annonser som har köpts av ett politiskt parti eller en kandidat som har registrerats hos Election Commission of India, eller annonser som förespråkar eller motarbetar en tydligt identifierad kandidat eller ett parti i allmänna val i Indien.

Mitt konto har redan certifierats för politiska kampanjer, och jag vill lämna in förhandscertifieringar från myndigheterna. Var laddar jag upp sådana?

Du kan ladda upp ytterligare förhandscertifieringar via annonshjälpformuläret i certifieringsavsnittet för politiska annonsörer. Välj ”Jag är redan certifierad av Twitter och vill skicka in förhandscertifieringen från myndigheterna”.

Vilka räkningar accepteras för organisationer som inte är registrerade hos ECI?

El-, gas- eller vattenräkningar eller bank- eller kreditkortsutdrag i företagets namn som inte är äldre än tre månader accepteras.

Vad händer under kampanjfria dagar?

Alla annonsörer som marknadsför politiskt innehåll måste följa tillämplig lagstiftning beträffande offentlighet och innehåll, begränsningar i fråga om kvalificering och kampanjfria dagar i de länder där de annonserar.

USA

Vem gäller policyn om politiska kampanjer?

Policyn för USA gäller annonsörer som antingen är kommittéer eller kandidater som är registrerade hos Federal Election Commission (FEC) eller organisationer eller enskilda som förespråkar eller motarbetar en tydligt identifierad kandidat. Observera att denna policy bara gäller marknadsfört innehåll som är relaterat till federala val.

Måste jag träffa notarius publicus?

Organisationer som inte är registrerade hos FEC och enskilda måste träffa notarius publicus. Detta krav gäller inte kandidater eller kommittéer som är registrerade hos FEC.

Vilka dokument måste jag låta notarius publicus certifiera?

Organisationer och enskilda som inte är registrerade hos FEC ombeds att ladda ned en blankett och signera den i närvaro av notarius publicus. Alla enskilda som träffar notarius publicus måste ha med sig ett amerikanskt pass som id-handling.

Vad ska jag göra med den av notarius publicus certifierade blanketten?

Ladda upp alla sidor i ett dokument med annonshjälpformuläret i avsnittet Certifiering av politiska annonsör.

Behöver jag bli certifierad om jag bara visar annonser för lokala val?

Annonser för politiska kampanjer för lokala val ingår inom policyn för annonser för särskilda frågor. Du kan ansöka om att bli certifierad via annonshjälpformuläret i avsnittet Annonsörer som annonserar om särskilda frågor.

Vad ska jag göra om jag är certifierad och vill visa annonser för politiska kampanjer till andra än federala val?

Om du redan är certifierad måste du ansöka om att bli certifierad som annonsör som annonserar om särskilda frågor i annonshjälpformuläret i avsnittet ”Jag är redan certifierad som politisk annonsör och vill lägga till fler @användarnamn för att visa annonser” och välja ”Annonser om särskilda frågor”.