Vanliga frågor om policyn för annonsering om särskilda frågor

Policy

Vem gäller policyn?

Denna policy gäller annonser som handlar om ett val eller en klart identifierbar kampanj eller annonser som handlar om rättsliga frågor med nationellt intresse. Observera att denna policy gäller marknadsfört innehåll som är relaterat till federala, statliga och lokala val.

Vilka frågor kommer i fråga enligt denna policy?

Exempel på frågor som denna policy gäller omfattar bland annat abort, handel, hälsovård, invandring, klimatförändring, medborgerliga rättigheter, nationell säkerhet, skatter, socialförsäkringar och vapen.

Kommer policyn för annonsering om särskilda frågor att omfatta andra frågor i framtiden?

Vi har ständig uppsikt över dessa frågor beroende på det politiska klimatet i USA. Frågor som inte är rättsliga nu kan bli det i framtiden, och vi fortsätter att uppdatera denna lista.

Gäller denna policy icke-federala val?

Ja, allt marknadsfört politiskt innehåll betraktas som annonser om en särskild fråga med undantag av federalt politiskt innehåll, som är underställt en ännu strängare certifieringsprocess.

Gäller policyn enskilda personer som nu innehar ett ämbete?

Vi kommer att undersöka om ett konto kräver certifiering beroende på innehållet i de marknadsförda tweetsen, inte beroende på vem som äger användarnamnet.

Gäller policyn annonser för en produkt eller en tjänst?

Annonser om särskilda frågor som förespråkar något som gäller rättsliga frågor med nationellt intresse brukar inte gälla försäljning av en produkt eller en tjänst, men efterlevnad av policyn bedöms från fall till fall.

Får jag använda mitt konto för Twitters marknadsföringsläge för att visa annonser om särskilda frågor?

Nej, alla annonser om särskilda frågor måste härröra från det särskilda annonskontot som skapades efter att certifieringsprocessen slutfördes.

När börjar denna policy gälla?

Policyn träder i kraft i slutet av september.

 

Certifiering

Varför kräver Twitter certifiering? 

Certifiering gör att vi kan verifiera annonsörens identitet och plats och ger ytterligare information om annonserna i Centret för insyn i annonser.

Behöver jag genomgå certifieringsprocessen?

Du måste certifieras om du är annonsör och står bakom annonser om särskilda frågor. Om du redan är certifierad som federal politisk annonsör behöver du inte genomgå certifieringen igen och kan anmäla användarnamn som du vill visa annonser om särskilda frågor från via annonshjälpsidan.  

Vem kan inleda certifieringsprocessen?

Alla användare som har tillgång till annonskontot för ett visst användarnamn kan komma åt ansökan på annonshjälpsidan.

Behöver jag ett nytt användarnamn för att ansöka om certifiering?

Nej, du bör anmäla befintliga användarnamn när du ansöker om certifiering. Twitter skapar inte ett nytt användarnamn åt dig.

Behöver jag ett annonskonto för att ansöka om certifiering?

Ja, för att komma åt annonshjälpsidan behöver du skapa ett annonskonto. För närvarande kan bara användare med ett annonskonto komma åt denna länk. Besök ads.twitter.com om du vill skapa ett annonskonto.

Vilka är kvalificeringskriterierna för inlämnade användarnamn?

Det eller de användarnamn som du lämnar in för certifiering måste uppfylla ytterligare krav. Se till att alla användarnamn som lämnas in uppfyller detta:

 • Profilfotot, rubrikbilden och webbplatsen måste stämma överens med användarnamnets framtoning på nätet.
 • Biografin måste innehålla en webbplats med giltiga kontaktuppgifter.
 • Om användarnamnet inte är relaterat till den certifierade (juridiska) personen måste biografin innehålla följande ansvarsfriskrivning: ”Ägs av [den certifierade (juridiska) personens namn]”.

Måste jag träffa notarius publicus?

Nej, detta krav gäller enbart federal politisk certifiering.

Om jag tillhör en 501(c)-organisation (en ideell organisation), behöver den certifieras?

Ideella organisationer och alla juridiska personer som ägnar sig åt att kämpa för eller mot vissa frågor faller inom ramen för policyn och bör certifieras.

Hur lång tid tar certifieringsprocessen?

Omkring 7–10 dagar.

Jag fick brevet. Vad händer nu?

Följ anvisningarna i brevet för att gå vidare med certifieringsprocessen.

Jag har inte fått något brev. Vad ska jag göra?

Om du inte har fått något brev efter tio dagar ska du tala om det för oss genom att besvara bekräftelsebrevet som du fick från Twitters support per e-post.

Vad händer när jag har blivit certifierad?

Du tillåts då att marknadsföra annonser om särskilda frågor från kvalificerade användarnamn och ombeds att fylla i ansvarsfriskrivningen ”Betald av”.  

Om användarnamnet är certifierat för annonsering om särskilda frågor, visas alla dess annonser då i Centret för insyn i annonser?

För närvarande visas bara marknadsförda Tweets i Centret för insyn i annonser. Vi arbetar med att ta med andra annonsformat framöver. Marknadsförda Tweets som varken är federala politiska kampanjannonser eller annonser om särskilda frågor finns kvar i Centret för insyn i annonser i sju dagar. 

Centret för insyn i annonser visar marknadsförda Tweets som publiceras via annonskontot för särskilda frågor och visar även ytterligare information om dessa marknadsförda Tweets. Vi arbetar med att ta med alla annonsformat framöver.

Vad ska jag göra om jag vill visa både federala och icke-federala politiska annonser?

Det kan du göra via olika annonskonton som Twitter skapar efter att ha slutfört certifieringsprocessen. Du behöver bara certifieras för att visa annonser från det federala politiska annonsörskontot och kan sedan lägga till användarnamn för certifiering för annonser för särskilda frågor.

Jag har genomgått certifieringsprocessen. Hur lägger jag till nya användarnamn?

Annonsörerna kan lämna in fler användarnamn via annonshjälpsidan.

 

Undantag för nyheter

Varför finns det ett undantag för nyheter?

Twitters uppgift är att underlätta det offentliga samtalet, och vi skiljer mellan organisationer och enskilda som förespråkar en fråga och dem som rapporterar om en fråga.

Vad är kriterierna för undantaget för nyheter?

 • Publikationens webbplats måste minst ha 200 000 unika besökare per månad i USA.
 • Kontaktinformation är tillgänglig på nätet.
 • Om-information är tillgänglig på nätet.
 • Särskild information om journalister/redaktionell personal finns på nätet.
 • Publikationen har ett sökbart arkiv som är tillgängligt på nätet.
 • Publikationen är inte huvudsakligen en användargenererad plattform eller plattform för insamlat innehåll.
 • Publikationen ägnar sig inte uteslutande åt att förespråka en enda fråga.

Kan journalisters eller redaktionell personals användarnamn undantas?

Ja, men de måste uppfylla de följande kraven:  

 • Profilen innehåller journalistens namn.
 • Biografin visar anknytningen till nyhetsförlaget och länkar till publikationens webbplats.
 • I biografin står det att personen är reporter/journalist.
 • Reportern/journalisten måste anges på moderorganisationens webbplats.

Vad händer om ett nyhetsförlag inte har någon webbplats?

Nyhetsförlag kan lämna in information om sin moderorganisations webbplats förutsatt att förlagets anknytning till moderorganisationen står nämnd där.

Kan nyhetsunderhållningsprogram undantas?

Nyhetsunderhållningsprogram anses inte vara nyhetsförlag och behöver certifieras för att visa annonser om särskilda frågor.