Hur man blir undantagen från policyn för annonser för särskilda frågor som nyhetsförlag (endast USA)

Enligt vår policy för annonsering om särskilda frågor identifieras annonser som marknadsförs av nyhetsförlag som uppfyller de följande kriterierna inte som ”Annonser om särskilda frågor”:

 • Publikationens webbplats har minst 200 000 unika besökare per månad i USA.
 • Kontaktinformation är tillgänglig på nätet.
 • Om-information är tillgänglig på nätet.
 • Särskild information om journalister/redaktionell personal finns på nätet.
 • Publikationen har ett sökbart arkiv som är tillgängligt på nätet.
 • Publikationen är inte huvudsakligen en användargenererad plattform eller plattform för insamlat innehåll.
 • Publikationen ägnar sig inte uteslutande åt att förespråka en enda fråga.

Nyhetsförlag måste identifiera sig själva och uppfylla de ovanstående kriterier om detta undantag ska gälla.

Komma i gång

Kom i gång genom att lämna in en ansökan via annonshjälpformuläret. Du behöver ett annonsörskonto om du ska kunna certifieras.

Vad behöver jag för att bli undantagen?

Juridiska personer som ansöker om att undantas måste lämna information om länkar till följande information:

 • Webbplats
 • Länk till kontaktinformation
 • Länk till Om-sidan
 • Länk till reportrar/redaktionell personal
 • Länk till ett sökbart arkiv

Publikationens webbplats måste minst ha 200 000 unika besökare per månad i USA. Vi använder uppgifter från externa parter som Alexa.com för att hjälpa oss att bedöma antalet unika besökare per månad.

 

Alla nyhetsförlag som ansöker om undantag måste ange ett eller flera användarnamn från vilka de avser att visa annonser om särskilda frågor. Nyhetsförlag kan lämna in användarnamn som tillhör anknutna reportrar och journalister.

Vilka är de ytterligare kvalificeringskraven på användarnamn?

Utöver att följa alla allmänna Twitter Ads-policyer måste användarnamn som är kopplade till det certifierade annonskontot följa dessa krav:

 • Profilfotot, rubrikbilden och webbplatsen måste stämma överens med användarnamnets framtoning på nätet
 • Biografin måste innehålla en webbplats med giltiga kontaktuppgifter
 • Om användarnamnet inte är relaterat till den certifierade (juridiska) personen måste biografin innehålla följande ansvarsfriskrivning: ”Ägs av [den certifierade (juridiska) personens namn]

De anknutna reportrarnas och journalisternas användarnamn måste också uppfylla de följande kraven:

 • Profilen innehåller journalistens/utgivarens namn.
 • Biografin visar anknytningen till nyhetsförlaget och länkar till publikationens webbplats.
 • I biografin står det att personen är reporter/journalist.
 • Reportern/journalisten måste anges på moderorganisationens webbplats.

Vad händer när jag har ansökt om att bli undantagen?

När ansökan har lämnats in och granskats meddelar vi dig om de angivna användarnamnen uppfyller kriterierna och kvalificeringskraven som skisserats ovan. När det är klart kommer du att kunna visa annonser om särskilda frågor från kvalificerade användarnamn utan några andra krav. Juridiska personer som inte har undantagits kan ansöka om certifiering här.

Har du några frågor?

Besök vår sida med vanliga frågor om policyn för politiska kampanjer.