Politiskt innehåll i Indien

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

 

Politiskt innehåll består av annonsering för politiska kampanjer och kamp för eller mot vissa frågor.

 • Annonser för politiska kampanjer är tillåtna men måste uppfylla fler krav och bli certifierade. 
 • Annonser för eller emot särskilda frågor är tillåtna utan begränsning. 

Annonser för politiska kampanjer får bara marknadsföras genom bruket av marknadsförda Tweets och instream-videoannonser. Inga andra annonseringsprodukter från Twitter går att använda för närvarande.

Politiska kampanjer

Policy

Annonser för politiska kampanjer syftar på annonser som uppfyller något av kriterierna nedan:

 • Annonser som köps av ett politiskt parti som är registrerat hos Election Commission of India 
 • Annonser som köps av en kandidat som är auktoriserad av Election Commission of India
 • Annonser som talar för eller mot en tydligt identifierad kandidat eller ett politiskt parti i allmänna indiska val.

Krav

Annonsörer för politiska kampanjer måste genomgå Twitters certifieringsprocess och uppfylla följande krav:

 • Profilfotot, rubrikbilden och webbplatsen måste stämma överens med användarnamnets framtoning på nätet.

 • Biografin måste innehålla en webbplats med giltiga kontaktuppgifter.

 • Om användarnamnet inte är relaterat till den certifierade (juridiska) personen måste biografin innehålla följande ansvarsfriskrivning: ”Ägs av [den certifierade (juridiska) personens namn]”.

Begränsningar

 • Politiska partier och kandidater måste lämna in en giltig förhandscertifiering som har utfärdats av Election Commission of India (ECI) eller något annat organ som har godkänts av ECI.
 • Annonsörer för politiska kampanjer får inte använda utländska betalningsmetoder. 
 • Annonsörer för politiska kampanjer måste följa tillämplig lagstiftning i Indien beträffande offentlighet och innehåll, begränsningar i fråga om kvalificering, utgiftsbegränsningar, rapporteringskrav och kampanjfria dagar, i aktuella fall.

Annonsörer för politiska kampanjer som har certifierats ombeds att använda ansvarsfriskrivningen ”Betald av”. Ansvarsfriskrivningen får inte vara vilseledande och måste matcha webbplatsen eller ansökan om certifiering.   

Resurser