Hur man blir certifierad som annonsör för politiska kampanjer

Twitter kräver i sin policy om politiskt innehåll och sitt övergripande åtagande om öppenhet att annonsörer som marknadsför politiskt kampanjmaterial måste genomföra en certifieringsprocess. Observera att denna process bara gäller annonsering som avser

 • federala val i Australien
 • val till Europaparlamentet
 • allmänna val i Indien  
 • federala val i USA.
 

Komma i gång

Kom i gång genom att lämna in en ansökan via annonshjälpformuläret. Du behöver ett annonsörskonto om du ska kunna certifieras.

Vi behöver olika information beroende på i vilket land du vill annonsera.

Australien

 • Politiska partier, kandidater eller juridiska personer som har registrerat sig hos AEC
  • Samma namn och adress som i AEC:s register.
 • Organisationer som inte är registrerade hos AEC
  • Australia Business Number (ABN)
 • Enskilda personer
  • En id-handling med foto utfärdat av myndigheterna 
  • En el-, gas- eller vattenräkning som inte är äldre än tre månader om id-handlingen från myndigheterna inte innehåller en adress, eller om personen inte kan ta emot brev på den adressen.

Europeiska unionen 

 • Organisationer eller kandidater som är registrerade hos valmyndigheten i det egna landet
  • Ett registreringsintyg i det skick det har lämnats in till landets valmyndighet  
 • Organisationer som inte är registrerade hos valmyndigheten i det egna landet
  • Moms- eller registreringsnummer för företag i EU
 • Enskilda personer 
  • En id-handling med foto utfärdat av ett medlemsland i EU

Indien

 • Politiska partier som har registrerat sig hos ECI
  • ECI-registreringscertifikat eller det politiska partiets urkund
 • Organisationer som inte är registrerade hos ECI 
  • Corporate Identification Number (CIN)
  • Dokument som visar vilken adress företaget har
 • Enskilda personer eller kandidater
  • En id-handling utfärdad av myndigheterna med den enskilda personens adress 
  • Kvitto för nomineringspapper och granskningsmeddelande (endast kandidater)

USA

Alla annonsörer som ansöker om certifiering måste ange ett eller flera @användarnamn från vilka de avser att visa annonser om politiska kampanjer.

Annonsörerna behöver ha tillgång till den e-postadress som är kopplad till @användarnamnet som de ansöker från.

Andra kvalificeringskrav

Utöver att följa alla allmänna Twitter Ads-policyer måste @användarnamn som är kopplade till det certifierade annonskontot följa dessa krav:

 • Profilfotot, rubrikbilden och webbplatsen måste stämma överens med användarnamnets framtoning på nätet
 • Biografin måste innehålla en webbplats med giltiga kontaktuppgifter
 • Om användarnamnet inte är relaterat till den certifierade (juridiska) personen måste biografin innehålla följande ansvarsfriskrivning: ”Ägs av [den certifierade (juridiska) personens namn]”.

Politiska annonsörer måste identifiera sig själva och svära på att de finns i det land där de vill annonser. Den information som lämnas används endast för certifiering. När det är klart kommer alla annonser som marknadsförs från det certifierade annonskontot visas i Twitters Center för insyn i annonser och visa utgifterna, räckvidden, inriktningen och betalningsinformationen (specifikt faktureringsadressens ort och stat och antingen namnet på kreditkortet eller den juridiska personens namn för en publiceringsorder).

Vad händer härnäst

När ansökan har inkommit och granskats skickar vi ett brev till den registrerade adressen för att verifiera din plats.* Annonsören ska sedan följa anvisningarna i brevet. När det är klart får du marknadsföra innehåll för federala politiska kampanjer från kvalificerade @användarnamn.

*Brev skickas bara i Australien, EU och USA.

Har du några frågor?

Besök vår sida med vanliga frågor om policyn om annonsering för politiska kampanjer.