Hur man blir certifierad som annonsör för eller mot särskilda frågor i USA

Som ett led i vår policy om annonser om särskilda frågor och vårt allmänna insynsåtagande kräver Twitter att annonsörer som marknadsför innehåll som gäller ett val eller en tydligt identifierad kandidat eller förespråkare i rättsliga frågor med nationellt intresse i USA genomgår en certifieringsprocess.

Annonsörer som annonserar om särskilda frågor måste identifiera sig själva och svära på att de finns i USA.

Observera att denna process är separat från certifieringsprocessen för policyn för federala politiska annonser.

Komma i gång

Kom i gång genom att lämna in en ansökan via annonshjälpformuläret. Du behöver ett annonsörskonto om du ska kunna certifieras.

Vad behöver jag för att certifieras?

Vi behöver olika information beroende på vem du är:

 

Organisationer

  • Employer Identification Number (EIN) eller Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)
  • En postadress i USA

Enskilda personer

  • En id-handling med foto utfärdat av amerikanska myndigheter
  • En postadress i USA

Alla annonsörer som ansöker om certifiering måste ange ett eller flera användarnamn från vilka de avser att visa annonser om särskilda frågor.

Annonsörerna behöver ha tillgång till den e-postadress som är kopplad till användarnamnet som de ansöker från.

Vilka är de ytterligare kvalificeringskraven på användarnamn?

Utöver att följa alla allmänna Twitter Ads-policyer måste användarnamn som är kopplade till det certifierade annonskontot följa dessa krav:

  • Profilfotot, rubrikbilden och webbplatsen måste stämma överens med användarnamnets framtoning på nätet

  • Biografin måste innehålla en webbplats med giltiga kontaktuppgifter

  • Om användarnamnet inte är relaterat till den certifierade (juridiska) personen måste biografin innehålla följande ansvarsfriskrivning: ”Ägs av [den certifierade (juridiska) personens namn]

Vad händer när jag har ansökt om att bli certifierad?

När ansökan har inkommit och granskats skickar vi ett brev till den registrerade adressen för att verifiera din plats. Annonsören ska sedan följa anvisningarna i brevet. När det är klart tillåts du att visa annonser om särskilda frågor från kvalificerade användarnamn.

Har du några frågor?

Läs igenom våra vanliga frågor om policyn för annonsering om särskilda frågor i USA.