Politiskt innehåll

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter tillåter politisk annonsering, vilket omfattar annonser för politiska kampanjer och särskilda frågor, men det kan finnas ytterligare begränsningar på landsnivå. Se listan nedan. Utöver Twitter Ads policyer måste annonsörer som marknadsför politiskt innehåll följa tillämplig lagstiftning beträffande offentlighet och innehåll, begränsningar i fråga om kvalificering och kampanjfria dagar i de länder där de annonserar.

Vad omfattas av policyn?

Denna policy gäller politiskt innehåll som består av annonsering för politiska kampanjer och kamp för eller mot vissa frågor.

Politiska kampanjer 

 • Annonser som talar för eller mot en kandidat eller ett politiskt parti.
 • Annonser som ber direkt om röster i ett val, en folkomröstning eller en särskild fråga på valsedeln. 
 • Annonser som ber om ekonomiskt stöd för ett val, en folkomröstning eller en särskild fråga på valsedeln. 

Kamp för eller mot särskilda frågor 

 • Annonser som refererar till ett val eller en kandidat
 • Annonser som förespråkar eller talar emot något alternativ i rättsliga frågor med nationellt intresse.

Exempel på rättsliga frågor med nationellt intresse omfattar bland annat klimatförändringar, hälsovård, invandring, nationell säkerhet och skatter.

Det är förbjudet att förespråka aborter globalt utom i USA.

Statsägda medier och statliga myndigheter får inte köpa annonser med politiskt innehåll utanför det land där de finns.

Statligt ägda medier innebär juridiska personer som finansieras och/eller styrs av staten eller myndigheter.

Statliga institut innebär myndigheter och institutioner.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Politiska kampanjannonser är tillåtna med undantag av följande länder:

 
 • Brasilien
 • Cypern
 • Frankrike
 • Ungern
 • Lettland
 • Litauen
 • Malaysia
 • Marocko
 • Pakistan
 • Portugal
 • Sydkorea
 • Vietnam

Annonser för eller emot särskilda frågor är tillåtna med undantag av följande länder: 

 • Frankrike 

Vilka länder har ytterligare restriktioner?

Annonsörer som marknadsför politiskt innehåll i följande länder måste bli certifierade: 

Läs mer här.  

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering. 

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.    

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?