Politiskt innehåll i Europeiska unionen

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

 

Politiskt innehåll består av annonsering för politiska kampanjer och kamp för eller mot vissa frågor.

 • Annonser för politiska kampanjer är tillåtna i Europeiska unionen (EU) med undantag av följande länder: Cypern, Frankrike, Lettland, Litauen, Portugal och Ungern. 
 • Annonser för politiska kampanjer för val just till Europaparlamentet måste uppfylla fler krav och bli certifierade. 
 • Annonser för eller emot särskilda frågor är tillåtna utan begränsning utom i Frankrike.

Annonser för politiska kampanjer får bara marknadsföras genom bruket av marknadsförda Tweets och instream-videoannonser. Inga andra annonseringsprodukter från Twitter går att använda för närvarande.

Politiska kampanjer

Policy

Endast val till Europaparlamentet.

Annonser för politiska kampanjer syftar på annonser som uppfyller något av kriterierna nedan:

 • Annonser som köpts av ett europeiskt eller nationellt politiskt parti 
 • Annonser som köpts av en kandidat som är registrerad hos valmyndigheten i det egna landet 
 • Annonser som talar för eller mot en tydligt identifierad kandidat eller parti i EU-valet.

Krav

Annonsörer för politiska kampanjer måste genomgå Twitters certifieringsprocess* och uppfylla följande krav:

 • Profilfotot, rubrikbilden och webbplatsen måste stämma överens med användarnamnets framtoning på nätet.
 • Biografin måste innehålla en webbplats med giltiga kontaktuppgifter. Politiska partier och kandidater till Europaparlamentet bör ange till vilket europeiskt politiskt parti de hör.
 • Om användarnamnet inte är relaterat till den certifierade (juridiska) personen måste biografin innehålla följande ansvarsfriskrivning: ”Ägs av [den certifierade (juridiska) personens namn]”. 

*Politiska annonsörer måste lämna ytterligare information så att Twitter ska kunna verifiera identiteten och platsen. Denna information används endast för detta syfte.

Begränsningar

 • Annonsörer för politiska kampanjer måste följa tillämplig lagstiftning beträffande offentlighet och innehåll, begränsningar i fråga om kvalificering, utgiftsbegränsningar, rapporteringskrav och kampanjfria dagar i de länder där de annonserar.
 • Annonsörer för politiska kampanjer får bara använda valutan i EU-medlemsländer där politiskt kampanjande är tillåtet.

Annonsörer för politiska kampanjer som har certifierats ombeds att använda ansvarsfriskrivningen ”Betald av”. Ansvarsfriskrivningen får inte vara vilseledande och måste matcha webbplatsen eller ansökan om certifiering.   

Resurser