Politiskt innehåll i USA

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Politiskt innehåll består av annonsering för politiska kampanjer och kamp för eller mot vissa frågor.

Annonser med politiskt innehåll tillåts men måste uppfylla fler krav och bli certifierade. 

Politiskt innehåll i USA får bara marknadsföras genom marknadsförda Tweets och instream-videoannonser. Inga andra annonseringsprodukter från Twitter kan användas för närvarande.

Krav

Annonsörer för politiskt innehåll måste genomgå Twitters certifieringsprocess och uppfylla följande krav:

 • Profilfotot, rubrikbilden och webbplatsen måste stämma överens med användarnamnets framtoning på nätet.
 • Biografin måste innehålla en webbplats med giltiga kontaktuppgifter.
 • Om användarnamnet inte är relaterat till den certifierade (juridiska) personen måste biografin innehålla följande ansvarsfriskrivning: ”Ägs av [den certifierade (juridiska) personens namn]”.

Politiska kampanjer

Policy

Annonser för politiska kampanjer syftar på annonser som uppfyller något av kriterierna nedan:

 • Annonser som köps av en politisk kommitté eller kandidat som är registrerad hos Federal Election Commission (FEC)
 • Annonser som talar för eller mot en tydligt identifierad kandidat för ett federalt ämbete.

Begränsningar

 • Utländska medborgare får inte rikta in politiska annonser på USA.
 • Annonsörer för politiska kampanjer får inte använda utländska betalningsmetoder.

Annonsörer för politiska kampanjer som har certifierats ombeds att använda ansvarsfriskrivningen ”Betald av” och ”Auktoriserad/inte auktoriserad”. Ansvarsfriskrivningen får inte vara vilseledande och måste matcha webbplatsen eller ansökan om certifiering.   

Kamp för eller mot särskilda frågor

Policy

Annonser för eller emot särskilda frågor uppfyller något av kriterierna nedan:

 • Annonser som hänvisar till ett val eller en tydligt identifierad kandidat.
 • Annonser som förespråkar något alternativ i rättsliga frågor med nationellt intresse.

En tydligt identifierad kandidat avser en kandidat som deltar i ett federalt, statligt eller lokalt val.  

Exempel på rättsliga frågor med nationellt intresse omfattar bland annat aborter, hälsovård, vapen, klimatförändringar, invandring och skatter.

Annonsörer som har certifierats och marknadsför annonser om särskilda frågor måste ha med texten ”Betald av”. Sådana texter får inte vara vilseledande och måste matcha webbplatsen eller certifieringsansökan.  

Undantag för nyheter

Annonser från nyhetsförlag märks med ”Annonser om särskilda frågor” enligt denna policy. Nyhetsförlag måste identifiera sig själva och uppfylla följande kriterier om detta undantag ska gälla:

 • Publikationens webbplats måste minst ha 200 000 unika besökare per månad i USA.
 • Kontaktinformation är tillgänglig på nätet.
 • Om-information är tillgänglig på nätet.
 • Särskild information om journalister/redaktionell personal finns på nätet.
 • Publikationen har ett sökbart arkiv som är tillgängligt på nätet.
 • Publikationen är inte huvudsakligen en användargenererad plattform eller plattform för insamlat innehåll.
 • Publikationen ägnar sig inte uteslutande åt att förespråka en enda fråga.

Nyhetsförlag kan lämna in sina tillhöriga reportrars och journalisters @användarnamn om de uppfyller följande krav:

 • Profilen innehåller journalistens namn
 • Biografin visar anknytningen till nyhetsförlaget och länkar till publikationens webbplats
 • I biografin står det att personen är reporter/journalist
 • Reportern/journalisten måste anges på moderorganisationens webbplats

Annonser från nyhetsförlag som bara ägnar sig åt en fråga märks med ”Annonser om särskilda frågor”.

Nyhetsförlag är underställda policyerna för Twitter Ads, däribland policyn om politiskt innehåll.  

En organisations ställning som ”nyhetsförlag” bygger uteslutande på kriterierna i denna policy och innebär inte att Twitter stöder åsikterna som denna organisation framför.

Resurser


Var den här artikeln till nytta?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
Error
Problem sending form.