Politiskt innehåll

Denna sida innehåller alla policyresurser som gäller politiskt innehåll.

Policyer

Global policy för politiskt innehåll

Denna policy gäller politiskt innehåll som består av annonsering för politiska kampanjer och kamp för eller mot vissa frågor.

Landsspecifika policyer som kräver certifiering:

Australien

Europeiska unionen

Indien

USA

Annonsörer kan inleda certifieringsprocessen här.

Policyresurser

Politiska kampanjer

Hur man blir certifierad som annonsör för politiska kampanjer

Vanliga frågor om politiska kampanjer

Kamp för eller mot särskilda frågor

Hur man blir certifierad som annonsör för eller mot särskilda frågor (endast USA)

Hur man blir undantagen från policyn för annonsering för särskilda frågor som nyhetsförlag (endast USA)

Vanliga frågor om kamp för eller mot särskilda frågor

 

Andra resurser

• Centret för insyn i annonser – Sök efter alla marknadsförda Tweets som för närvarande visas på Twitter.

Vanliga frågor om Centret för insyn i annonser – Läs mer om centret och informationen som visas om politiska annonser. 

Annonshjälpformuläret – Anmäl problem och inled certifieringsprocessen.

 

Twitter tillåter politisk annonsering, vilket omfattar annonser för politiska kampanjer och särskilda frågor, men det kan finnas ytterligare begränsningar på landsnivå. Utöver Twitter Ads policyer måste annonsörer som marknadsför politiskt innehåll följa tillämplig lagstiftning beträffande offentlighet och innehåll, begränsningar i fråga om kvalificering och kampanjfria dagar i de länder där de annonserar.


Var den här artikeln till nytta?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
Error
Problem sending form.