Politiska kampanjer

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk högst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och är inte avsedda att ändra betydelsen i våra policyer. Den engelska versionen är styrande och äger tolkningsföreträde i händelse av en konflikt mellan en översättning och den engelska versionen.

Twitters annonseringspolicyer

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga tweets, trender och konton markerade med ett gult eller lila märke.

För mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter, klicka här

För mer information om Twitters övriga policyer, klicka här.

Vad säger policyn?

Twitter begränsar annonser till politiska kampanjer. Begränsningarna görs utifrån en viss marknadsförd annons, men även det land som en kampanj vänder sig till. Ta reda på vilken policy som gäller för din annons och det eller de länder du vill marknadsföra dig i genom att läsa under respektive land nedan.

Politiska annonsörer förbinder sig att följa tillämplig lagstiftning beträffande spridning och innehåll, restriktioner för kandidatur samt kampanjfria dagar i de länder där de annonserar. 

Twitter förser politiska kampanjannonser med ett lila märke för att markera att de har betalats av kandidater och politiska partier. Det lila märket är endast tillgängligt för kvalificerade, politiska annonsörer som har godkänts av Twitter. Politiska annonsörer har även rätt att lägga till en formell friskrivningstext i marknadsförda tweets. Kontakta Twitter om du är intresserad av det här alternativet.

Här följer några exempel på kvalificerade, politiska annonskampanjer med lila märke:

Vem och vad omfattas av policyn?

Policyn omfattar, men är inte begränsad till följande:

 • Personer som kandiderar till politiska poster
 • Politiska partier
 • I USA, någon som ger ut Independent Expenditures-material
 • Andra personer eller grupperingar som försöker påverka resultatet i ett val

Vem och vad omfattas inte av policyn?

Policyn gäller generellt sett inte följande:

 • Nyheter och information om politik från annonsörer som inte betraktas som politiska kandidater eller partier och som inte försöker påverka resultatet i ett val
 • Annonser från politiska institutioner som inte försöker påverka de röstande i ett val, till exempel
  • statliga institut eller organ vars medlemmar eller anställda utses genom val
  • myndigheter som stiftar lagar eller upprättar policyer.

  Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

  Politiska kampanjannonser är tillåtna med undantag för följande länder:

  • Brasilien
  • Marocko
  • Pakistan
  • Sydkorea

  Politiska kampanjannonser är tillåtna med vissa restriktioner i följande länder:

  Afrika och Mellanöstern

  Asien/Stillahavsområdet

  Europa    

  Latinamerika

  Nordamerika

  Egypten Australien Kroatien Argentina USA
  Kuwait Indien Turkiet Chile
  Saudiarabien Indonesien Colombia
  Förenade Arabemiraten Japan Dominikanska republiken     
  Malaysia Ecuador
  Nya Zeeland      Mexiko
  Filippinerna Venezuela
  Ryssland
  Singapore

  Thailand

   

  Nedan följer ytterligare restriktioner för ovanstående länder:

  Argentina

  • Politisk kampanjannonsering ska inte pågå de två dagarna närmast före ett val eller på valdagen. Mer information och exakta datum kan hämtas på www.electoral.gov.ar.

  Australien

  • Politiska kampanjannonser är tillåtna, förutsatt att man längst ner i varje annons anger namn och adress (fullständig gatu- och postadress) till den person som godkänt annonsen.

  Kroatien

  • Politiska annonser är endast tillåtna under valperioder.

   Chile

   • I samtliga val utom den andra valomgången till presidentval är politisk kampanjannonsering endast tillåten från och med trettio och till och med tre dagar före valdagen.
    • När det gäller den andra valomgången till presidentval är politisk kampanjannonsering endast tillåten från och med fjorton och till och med tre dagar före den andra valomgångsdagen.

   Colombia

   • Politisk kampanjannonsering är endast tillåten från och med sextio dagar före och till och med valdagen.
   • Politiska kampanjannonser får endast innehålla symboler eller logotyper som först har registrerats hos Consejo Nacional Electoral.

   Dominikanska republiken

   • Politisk kampanjannonsering ska inte pågå dagen före eller på valdagen.

   Ecuador

   • Politisk kampanjannonsering är endast tillåten under den valperiod som meddelas av Consejo Nacional Electoral.
   • Politisk kampanjannonsering ska inte pågå de två dagarna närmast före ett val eller på valdagen.

   Egypten

   • Utländska personer eller organ har inte rätt att marknadsföra politiska kampanjannonser.

   Indien

   • Politisk kampanjannonsering är tillåten, men ska inte pågå de två dagarna närmast före ett val eller på valdagen.

   Indonesien

   • Annonsörer ska uppfylla Indonesian Advertisement Ethics and Guidelines (EPI) och tillämpliga regelverk. Till exempel kan annonser underkännas om de
    • väcker tvivel och/eller skapar osäkerhet om annonsörens identitet
    • består av eller är knutna till någon form av affärsverksamhet eller insamling
    • innehåller ensidiga påståenden eller åsikter med formuleringar som ”vi anser” eller ”vi är av uppfattningen”.

   Japan

   • Annonsörer som marknadsför politiska kampanjannonser ska följa bestämmelserna i Public Office Election Act och i tillämpliga fall även interna partiriktlinjer.
   • Politiska partier får marknadsföra politiska kampanjannonser under eller som en del i valkampanjer med ovanstående restriktioner. Alla övriga politiska kampanjannonser under eller som en del i valkampanjer är förbjudna om de vänder sig till Japan.
   • Vid andra tillfällen än valperioder är politiska annonser tillåtna med ovanstående restriktioner.

   Kuwait

   • Endast valkandidater får marknadsföra politiska kampanjannonser.

   Malaysia

   • Endast kandidater som deltar i ett val har rätt att marknadsföra politiska kampanjannonser i det aktuella valet och annonsen ska först godkännas av valkommissionen.
   • Politisk kampanjannonsering ska inte pågå under den kampanjperiod som fastställs i Election Offences Act 1954.
   • Politiska kampanjannonser får inte innehålla reproduktioner av röstsedlar.
   • Politiska kampanjannonser är förbjudna i Putrajaya-territoriet.

    Mexiko

    • Politisk kampanjannonsering ska inte pågå de tre dagarna närmast före ett val eller på valdagen. Följande tredjeparter har inte rätt att marknadsföra politiska kampanjannonser:
     • mexikanska myndigheter och statliga organ
     • utländska politiska partier, utländska organ, utländska medborgare eller personer som bor och arbetar utanför Mexiko
     • internationella organisationer
     • personer eller grupperingar som tillhör religiösa samfund (präster, kyrkor, religiösa föreningar)
     • mexikanska affärsbolag (ej vinstdrivande företag och föreningar är tillåtna)

    Nya Zeeland

    • Endast valkandidater och partisekreterare får marknadsföra politiska kampanjannonser.
    • Enbart kandidater får marknadsföra annonser som uppmuntrar valdeltagare att rösta på dem. Enbart partisekreterare får marknadsföra annonser som uppmuntrar valdeltagare att rösta på deras parti.
    • Politiska kampanjannonser ska innehålla en informationstext med namn och adress till den person eller det organ som marknadsför annonsen.
    • Politisk kampanjannonsering ska inte pågå på valdagen.

    Filippinerna

    • Endast kandidater, politiska partier och organ som har godkänts av kandidater eller politiska partier har rätt att marknadsföra politiska kampanjannonser.
    • Utländska personer eller organ har inte rätt att marknadsföra politiska kampanjannonser.
    • Politisk kampanjannonsering är endast tillåten under den valperiod som fastställs i tillämplig lag och ska upphöra under de dagar som specificeras av Commission on Elections.
    • Politiska kampanjannonser ska innehålla namn och adress till annonsören (och den som bekostar annonsen i tillämpliga fall) i enlighet med tillämplig lag.

    Ryssland

    • Annonser som vänder sig till Ryssland måste vara på ryska.

    Saudiarabien

    • Endast valkandidater får marknadsföra politiska kampanjannonser.

     Singapore

     • Politisk kampanjannonsering ska inte pågå dagen närmast före ett val eller på valdagen.
     • Politiska kampanjannonser från kandidater och partier får inte innehålla uppmaningar att ge bidrag till dem.
     • Utländska personer eller organ har inte rätt att marknadsföra politiska kampanjannonser.

     Thailand

     • Politisk kampanjannonsering ska inte pågå dagen närmast före ett val eller på valdagen.

       Turkiet

       • Politisk kampanjannonsering ska inte pågå dagen före eller på valdagen.
       • I annonser får man inte använda den turkiska flaggan under eller till politiska kampanjer.
       • Annonser får inte innehålla erbjudanden om gåvor eller kampanjprodukter till valdeltagare under val.

       Förenade Arabemiraten

       • Endast valkandidater får marknadsföra politiska kampanjannonser.
       • Politisk kampanjannonsering ska inte pågå de två dagarna närmast före ett val eller på valdagen.
       • Politiska kampanjannonser får inte använda Förenade Arabemiratens officiella symbol eller emblem.

       USA

       • Politiska organ (till exempel de som ger ut Independent Expenditures-material) som regleras av Federal Election Commission (FEC) ska använda det lila märket.
       • Det måste anges vilken organisation som har bekostat annonskampanjen. Användare som går in på Twitter från en mobil enhet eller en officiell Twitter-app kan inte hovra över politiska annonser. Annonsörskontots Twitter-profil innehåller emellertid en länk till en webbplats med mer information om organisationen.

       Venezuela

       • Politisk kampanjannonsering är endast tillåten under den valperiod som fastställs av Consejo Nacional Electoral.
       • Endast politiska partier, kandidater och organ som har godkänts av kandidater har rätt att marknadsföra politiska kampanjannonser (och utländska personer och organ är kategoriskt förhindrade att göra så).
       • Annonser ska innehålla namnet på den som finansierat dem samt RIF-nummer (Fiscal Information Registry number).
       • Annonsörer ska följa alla gällande lagar och regelverk. Till exempel kan annonser underkännas om de
        • använder nationella eller regionala symboler från Venezuela, bilden av Venezuelas grundare eller färgerna i landets eller någon regions flagga
        • uppmuntrar till krig, diskriminering eller intolerans
        • negativt påverkar en persons anseende, integritet, privatliv eller självbild
        • avråder personer från att använda sin rösträtt.

       Vad behöver annonsörer känna till om policyn?

       Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär att du är ålagd att följande gällande lagar och regelverk beträffande annonsering. 

       Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

       Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

       Om du som annonsör har ett konto eller tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

       Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i den här artikeln om att Rapportera Twitter Ads. Om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer, använd formuläret Rapportera en annons.

       Vi använder sedan Twitters annonseringspolicyTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

       Om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer, gå in på business.twitter.com.