Finansiella tjänster

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

 
 

Policyer för Twitter Ads

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga Tweets, trender och konton.

Här finns mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter

Här finns information om Twitters övriga policyer.

Vad innebär policyn?

Twitter tillåter marknadsföring av finansiella tjänster och relaterat innehåll med begränsningar. Dessa begränsningar görs utifrån en viss marknadsförd produkt eller tjänst, men även det land som en kampanj vänder sig till. 

Denna policy gäller men begränsas inte till följande finansiella produkter och tjänster: 

 • Banktjänster och bankinstitut
 • Låneprodukter och lånetjänster
 • Mobila och elektroniska betalningar
 • Bolån och relaterade tjänster, inklusive skuldsanering eller ekonomisk rådgivning
 • Investeringsrådgivning, investeringsmöjligheter och erbjudanden om kapitaltillväxt
 • Försäkringsprodukter och försäkringstjänster
 • Värdepapper
 • Valutaväxling, börshandel och relaterade tjänster
 • ICO (initial coin offering) för en kryptovaluta 
 • Försäljning av kryptovalutatoken 
 • Borgensförbindelsetjänster

 

Annonser för finansiella produkter och tjänster måste

 • följa all tillämplig lagstiftning, offentliggöra nödvändig information, tillhandahålla allsidiga uppgifter om risker och fördelar samt all information som investerare ska ha tillgång till
 • tydligt ange att finanstjänster erbjuds
 • beskriva finanstjänstens uppbyggnad och slag.

 

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Annonser för finansiella tjänster och relaterat innehåll är endast tillåtna när de vänder sig till nedanstående länder:

 • Afrika och Mellanöstern: Egypten, Förenade arabemiraten, Ghana, Kenya, Kuwait, Marocko, Nigeria, Oman*, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia
 • Asien/Stillahavsområdet: Australien, Filippinerna, Hongkong*, Indien, Indonesien, Japan*, Malaysia, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore*, Sydkorea*, Thailand   
 • Europa: Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Makedonien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Österrike
 • Latinamerika: Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela
 • Nordamerika: Kanada, USA              

*Annonsörer som vänder sig till dessa länder måste först ansöka om tillstånd hos Twitter.Du ansöker om tillstånd genom att kontakta ett av Twitters kontoteam.  Kontakta Twitter om du är intresserad av det här alternativet.  

Detta är ytterligare begränsningar för finansiella produkter och tjänster som gäller i vissa länder:

 

Kanada

 •  Annonsörer som vill marknadsföra värdepapper ska inneha licenser från respektive tillsynsmyndighet.

Colombia

 •  Annonsörer får bara marknadsföra sig mot Colombia om deras verksamhet är baserad där.

Hongkong

 • Marknadsföring av produkter och tjänster som gäller försäkringen är förbjuden.
 • Finansiella sammanställare är förbjudna.
 • Kontakta Twitter om du är intresserad av dessa alternativ.

Indonesien

 •  Marknadsföring av värdepapper är förbjuden.

Japan

Malaysia

 • Kapitaltjänstbolag eller information som direkt eller indirekt kan leda till en affär knuten till ett kapitaltjänstbolag är förbjudna.
 • Marknadsföring av värdepapper och investeringsplaner är förbjudna.
 • Alla former av ekonomisk spekulation avsedd att marknadsföra eller skapa intresse för aktier eller andelar är förbjudna, med undantag av annonser om nyligen godkända börsintroduktioner.

Mexiko

 •  Annonsörer får bara marknadsföra sig mot Mexiko om deras verksamhet är baserad där.

Nya Zeeland

 • Marknadsföring av värdepapper är förbjuden.

Ryssland

 •  Annonser som riktar sig mot Ryssland måste vara på ryska.

Singapore

Slovenien

 •  Annonser som riktar sig mot Slovenien måste vara på slovenska.

Sydkorea

Venezuela

 •  Annonsörer får bara marknadsföra sig mot Venezuela om deras verksamhet är baserad där.

Kontakta Twitter med frågor om eller synpunkter på något på den här sidan

Du kan öppna ett ärende av något av följande skäl med vårt supportteam. Det kan du göra genom att logga in på ads.twitter.com och fylla i ett supportärende genom att använda Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

 • Du är annonsör och vill marknadsföra finansiellt innehåll på en specifik marknad där Twitter först måste ge sitt tillstånd
 • Du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen
 • Du anser att resultatet av granskningen av ditt konto eller dina Tweets var felaktigt

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser på Twitter. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för Twitter AdsTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer.