Finanstjänster

  Finanstjänster

  • Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk högst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och är inte avsedda att ändra betydelsen i våra policyer. Den engelska versionen är styrande och äger tolkningsföreträde i händelse av en konflikt mellan en översättning och den engelska versionen.

  Twitters annonseringspolicyer

  Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga tweets, trender och konton markerade med ett gult eller lila märke.

  För mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter, klicka här

  För mer information om Twitters övriga policyer, klicka här.

  Vad säger policyn?

  Twitter begränsar marknadsföring av produkter och tjänster inom finanstjänster och relaterat innehåll. Begränsningarna görs utifrån en viss marknadsförd produkt eller tjänst, men även det land som en kampanj vänder sig till. Ta reda på vilken policy som gäller för din produkt eller tjänst och det eller de länder du vill marknadsföra dig i genom att läsa under respektive land nedan. Om inte annat anges nedan är marknadsföringen av finanstjänster och relaterat innehåll förbjuden.

  Obs! I vissa fall, som räknas upp nedan, får annonsörer bara marknadsföra sig efter att först fått tillstånd av Twitter. Du ansöker om tillstånd genom att kontakta ett av Twitters kontoteam. Anvisningar om hur du kontaktar Twitter finns angivna för respektive fall.

  All annonsering av finanstjänster och relaterat innehåll som är tillåten enligt den landsspecifika informationen nedan förbinder sig därtill att

  • följa all tillämplig lagstiftning, offentliggöra nödvändig information, tillhandahålla balanserade uppgifter om risker och fördelar samt all information som investerare ska ha tillgång till
  • tydligt ange att man erbjuder finanstjänster
  • beskriva finanstjänstens uppbyggnad och slag

  Vilka produkter och tjänster berörs av den här policyn?

  Policyn omfattar, men är inte begränsad till följande:

  • Banktjänster och bankinstitut
  • Låneprodukter och lånetjänster
  • Bolån och relaterade tjänster, inklusive skuldsanering och ekonomisk rådgivning.
  • Investeringsrådgivning, investeringsmöjligheter och erbjudanden om kapitaltillväxt
  • Försäkringsprodukter och försäkringstjänster
  • Värdepapper
  • Valutaväxling, börshandel och relaterade tjänster

  Vilka produkter och tjänster berörs inte av den här policyn?

  Policyn gäller generellt sett inte följande:

  • Nyheter och information om finanstjänster

  Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

  Ta reda på vilken policy som gäller för din produkt eller tjänst och det eller de länder du vill marknadsföra dig i genom att läsa under respektive land nedan. Om inte annat anges nedan är marknadsföringen av finanstjänster och relaterat innehåll förbjuden.

  Annonser för finanstjänster och relaterat innehåll är endast tillåtna när de vänder sig till nedanstående länder:

  Afrika och Mellanöstern  

  Asien/Stillahavsområdet

  Europa

  Latinamerika

  Nordamerika

  Egypten

  Australien

  Österrike

  Argentina

  Kanada*

  Ghana*

  Indien

  Belgien*

  Brasilien*

  USA*

  Kenya* Indonesien Kroatien*
  Chile

  Kuwait

  Japan*

  Tjeckien

  Colombia


  Marocko*

  Malaysia

  Danmark

  Dominikanska republiken


  Nigeria*

  Nya Zeeland  

  Frankrike

  Ecuador


  Pakistan

  Filippinerna

  Tyskland

  Guatemala


  Qatar*

  Ryssland*

  Finland

  Mexiko


  Saudiarabien

  Singapore*

  Irland*

  Peru


  Sydafrika

  Sydkorea*

  Israel

  Uruguay

  Tanzania*

  Thailand

  Italien*

  Venezuela


  Uganda*


  Nederländerna  Förenade Arabemiraten

  Norge  Zambia*

  Polen*
  Portugal


  Rumänien

  Spanien

  Schweiz*  Sverige
  Turkiet
  Storbritannien och dess jurisdiktioner*

  * Annonsörer som vänder sig till dessa länder måste först ansöka om tillstånd hos Twitter. Kontakta Twitter om du är intresserad av det här alternativet.

  Följande ytterligare krav ställs på annonser om finanstjänster som vänder sig till vissa länder:

  Australien

  • Marknadsföring av värdepapper är förbjuden.

  Belgien

  Bulgarien

  Brasilien

  Kanada

  • Annonsörer som vill marknadsföra följande produkter ska inneha licenser från respektive tillsynsmyndighet: värdepapper, avlöningslån.

  Colombia

  • Ekonomiska rådgivare får bara marknadsföra sig mot Colombia om deras verksamhet är baserad där.

  Tjeckien

  Danmark

  Ghana

  Kenya

  Indonesien

  • Marknadsföring av värdepapper är förbjuden.

  Irland

  Italien

  Japan

  Malaysia

  • Kapitaltjänstbolag och information som direkt eller indirekt kan leda till en affär knuten till ett kapitaltjänstbolag är förbjudna.

  • Värdepapper och investeringsplaner är förbjudna.

  • Alla former av ekonomisk spekulation avsedd att marknadsföra eller skapa intresse för aktier eller andelar är förbjudna, med undantag för annonser om nyligen godkända börsintroduktioner.

  Mexiko

  • Annonsörer inom finanstjänster får bara marknadsföra sig mot Mexiko om deras verksamhet är baserad där.

  Nya Zeeland

  • Marknadsföring av värdepapper är förbjuden.

  Nigeria

  Polen

  Filippinerna

  • Annonsörer inom planer och produkter för framtida behov ska vara licensierade hos Insurance Commission.

  Ryssland

  Singapore

  Sydkorea

  Spanien

  • Annonsörer inom värdepapper ska vara auktoriserade av CNMV.

  Sverige

  Schweiz

  Tanzania

  Uganda

  Ukraina

  Förenade Arabemiraten

  Storbritannien

  • Skadeståndsregleringsbolag ska vara auktoriserade av Ministry of Justice. Det krävs ingen licens för företag som erbjuder produkter och tjänster inom fastighetsinvesteringar avsedda för uthyrning. Övriga annonsörer inom finanstjänster ska vara auktoriserade av Financial Conduct Authority. Annonsörerna måste först få tillstånd av Twitter.

  • Kontakta Twitter om du är intresserad av det här alternativet.

  • Det krävs ingen auktorisering för annonser som vänder sig till de brittiska jurisdiktionerna Gibraltar, Guernsey, Isle of Man och Jersey.

  USA

  • Marknadsföring av korttidslån och bolåneregleringstjänster, inklusive tjänster avsedda att förhindra tvångsinlösning, är förbjudna.

  • Marknadsföring av kostnadsfria kreditupplysningar får inte vara kopplade till en löpande prenumerationstjänst. Annonsörerna måste först få tillstånd av Twitter.

  • Kontakta Twitter om du är intresserad av det här alternativet.

  Venezuela

  • Ekonomiska rådgivare får bara marknadsföra sig mot Venezuela om deras verksamhet är baserad där.

  • Annonser för bank-, mäklar-, investerings- och handelstjänster ska vara licensierade hos respektive tillsynsmyndighet.

  Zambia

   

  Har du ytterligare frågor om vår policy för finanstjänster?

  Om du vill ha mer information om finanstjänster eller vill skicka in din licens på finanstjänster för att få den godkänd av Twitter, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.


   Var den här artikeln till nytta?

   The maximum length for this field is 5000 characters.
   Success
   Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
   Error
   Problem sending form.