Hätska, våldsivrande och stötande budskap

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk högst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och är inte avsedda att ändra betydelsen i våra policyer. Den engelska versionen är styrande och äger tolkningsföreträde i händelse av en konflikt mellan en översättning och den engelska versionen.

Twitters annonseringspolicyer

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga tweets, trender och konton markerade med ett gult eller lila märke.

För mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter, klicka här

För mer information om Twitters övriga policyer, klicka här.

Vad säger policyn?

Twitter tillåter inte marknadsföring av budskap som är hätska, våldsivrande eller stötande i någon del av världen.

Vilka produkter och tjänster berörs av den här policyn?

Policyn omfattar, men är inte begränsad till följande: 

 • Med hätska budskap avses i den här policyn innehåll som uppviglar till angrepp på personer, organisationer eller grupper på grundval av deras
  • etniska tillhörighet, nationella ursprung eller hudfärg
  • religion
  • fysiska eller psykiska funktionshinder
  • ålder
  • kön, sexuella läggning eller könsidentitet
  • ställning som veteraner
  • eller varje annan form av juridiskt skyddad ställning.
 • Med stötande eller känsliga ämnen avses i den här policyn innehåll som uppmuntrar till
  • kriminella handlingar
  • terrorism
  • revisionistiska begreppsuppfattningar eller försök att skriva om historien utifrån en skyddad grupps intressen
  • uppenbart negativt budskap till en målgrupp som kan förväntas ta anstöt eller skada av dess innehåll.
 • Med våldsivrande innehåll avses i den här policyn innehåll som uppmuntrar till
  • självskadebeteende
  • våld mot andra personer
  • våld mot djur.

Vilka produkter och tjänster berörs inte av den här policyn?

Policyn innebär generellt sett inte ett förbjud mot

  • nyheter och information som tar upp hatfrågor, känsliga ämnen eller våld, men utan att förespråka det
  • synpunkter på produkter, tjänster, företag eller varumärken, inklusive potentiellt negativa kommentarer.

  Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

  Den här policyn gäller Twitter Ads i hela världen.

  Vad behöver annonsörer känna till om policyn?

  Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär att du är ålagd att följande gällande lagar och regelverk beträffande annonsering.

  Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

  Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

  Om du som annonsör har ett konto eller tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

  Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i den här artikeln om att Rapportera Twitter Ads. Om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer, använd formuläret Rapportera en annons.

  Vi använder sedan Twitters annonseringspolicyTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

  Om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer, gå in på business.twitter.com.


  Var den här artikeln till nytta?

  The maximum length for this field is 5000 characters.
  Success
  Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
  Error
  Problem sending form.