Upphovsrättsligt skyddat material och Twitter Ads

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk högst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och är inte avsedda att ändra betydelsen i våra policyer. Den engelska versionen är styrande och äger tolkningsföreträde i händelse av en konflikt mellan en översättning och den engelska versionen.

Twitters annonseringspolicyer

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga tweets, trender och konton markerade med ett gult eller lila märke.

För mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter, klicka här

För mer information om Twitters övriga policyer, klicka här.

Vad säger policyn?

Twitter tillåter inte marknadsföring av produkter och tjänster som sprider eller underlättar tillgången till material som inkräktar på någons immateriella rättigheter i någon del av världen.

Twitter vidtar därtill åtgärder om vi får in rapporter om påstådda intrång i någons upphovsrättigheter, inklusive upphovsrättsliga intrång i marknadsfört innehåll. För mer information om hur vi hanterar rapporter, se vår policy om upphovsrättigheter och DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Om vi tar bort eller inaktiverar åtkomst till marknadsfört innehåll i enlighet med vår policy om upphovsrättigheter och DMCA, underrättar vi den berörda användaren med ett meddelande från DMCA och tar dessutom bort innehållet så att det inte kan marknadsföras.

Vilka produkter och tjänster berörs av den här policyn?

Policyn omfattar, men är inte begränsad till följande:

 • Webbplatser som marknadsför otillåten spridning av upphovsrättsligt skyddat material, till exempel
  • P2P-fildelningswebbplatser
  • webbplatser som säljer fysiska kopior av säkerhets- eller piratkopierat innehåll
  • webbplatser som samlar upphovsrättsligt skyddat innehåll från andra webbplatser utan tillstånd.
 • Programvara som åsidosätter Digital Rights Management (DRM) i medier, till exempel
  • avkodningsutrustning
  • insticksprogram eller verktygsfält som ger tillgång till piratkopierat innehåll.
 • Verktyg som används för att underlätta olaglig kopiering av medier, till exempel
  • dekrypteringskablar
  • Blu-Ray-kopieringsutrustning.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Den här policyn gäller Twitter Ads i hela världen.

Vad behöver annonsörer känna till om policyn?

Annonsörer ska ansöka om tillstånd för innehåll som publiceras i tweets eller Twitter-profiler. Om du är osäker på om du innehar rättigheterna till ett visst arbete, rådfråga en jurist eller rådgivare, eftersom Twitter tyvärr inte kan erbjuda juridisk rådgivning. Det finns gott om resurser om du vill läsa mer om immaterialrätt, se till exempel

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag.  Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär att du är ålagd att följande gällande lagar och regelverk beträffande annonsering.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

Om du som annonsör har ett konto eller tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i den här artikeln om att Rapportera Twitter Ads. Om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer, använd formuläret Rapportera en annons.

Vi använder sedan Twitters annonseringspolicyTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer, gå in på business.twitter.com.


Var den här artikeln till nytta?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
Error
Problem sending form.