Riktlinjer för Takeover av trend

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Här finns mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter

Här finns information om Twitters övriga policyer.

Trender på Twitter visas bredvid eller på samtliga kunders tidslinjer och innehåller aktuella, populära ämnen. Takeover av trend intar förstaplatsen bland användarens trender och kan få enorm exponering. För att säkerställa att användarna ser trender som är läsliga och relevanta har vi tagit fram redaktionella riktlinjer och riktlinjer för innehåll som din Takeover av trend måste följa. 

Redaktionella riktlinjer

 • Twitter tillåter rimlig användning av varumärken i namnet på en Takeover av trend, exempelvis sådana som används av återförsäljare av äkta varor och tjänster, i informationssyfte till exempel vid produktbedömningar samt i jämförande annonsering som stöds av oberoende studier. Om namnet på en Takeover av trend innehåller varumärkesskyddade produkter på ett sätt som kan vara missvisande eller förvirrande för kunderna och få dem att associera till ett visst varumärke eller företag, kan det vara ett brott mot en varumärkespolicy. Twitter förbehåller sig rätten att avvisa annonskampanjer av valfri anledning, bland annat att det finns risk för att de är missvisande eller förvirrande för kunderna och/eller försämrar deras kundupplevelse.
 • Din Takeover av trend får inte innehålla överdrivet många versaler (stora bokstäver), eftersom det kan upplevas som spam av kunderna.
 • En Takeover av trend får innehålla skiljetecken, symboler och blanksteg, men tänk på att begreppet då inte sprids som en organisk trend. Det beror på att skiljetecken, symboler och blanksteg i en hashtagg gör att den delas upp, dock inte i en Takeover av trend. Siffror kan emellertid användas i hashtaggar (t.ex. #ToyStory3)
  • Exempel: Säg att du skapar en Takeover av trend som heter #salt&peppar. Om du sedan använder #salt&peppar i en organisk Tweet visas hashtaggen bara som #salt. Om du vill vara säker på att din Takeover av trend sprids som en organisk trend ska du undvika skiljetecken, symboler och blanksteg i den.
 • Namnet på din Takeover av trend får innehålla högst omkring 20 tecken. Eftersom tecken har olika bredd kan den faktiska teckenbegränsningen variera.

Riktlinjer för innehåll

 • Din Takeover av trend och/eller bild får inte utan tillstånd ge sken av att ha kopplingar till eller ett samarbete med Twitter, andra organisationer eller personer. Läs mer här.
 • Din Takeover av trend och/eller bild måste ha en koppling till produkten/tjänsten eller varumärket.
 • Din Takeover av trend och/eller bild får inte innehålla sexuellt innehåll för vuxna.
 • Din Takeover av trend och/eller bild får inte innehålla svordomar eller stötande språkbruk.
 • Hashtaggen för din Takeover av trend får inte vara ett politiskt event av allmänt intresse.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

USA

 • Dagliga annonser om fantasisporter är tillåtna med följande begränsningar:

 • Friskrivningar om ålderskrav och statliga kvalificeringskrav är obligatoriska

 • Information om nummer för spelmissbrukare är obligatorisk

 • Inga minderåriga får avbildas 

 • Inga orättvisa eller vilseledande påståenden om vinster 

Takeover av trend +

Australien

 • Alkoholannonsörer som riktar sig mot Australien får använda Takeover av trend+ underställt begränsningar och tillåts bara med förhandstillstånd av Twitter.

Brasilien

 • Brasilianska annonsörer av alkohol får använda den här produkter, förutsatt att de alkoholhaltiga dryckernas styrka understiger 13 %

USA

 • Dagliga annonser om fantasisporter är tillåtna med följande begränsningar:

 • Friskrivningar om ålderskrav och statliga kvalificeringskrav är obligatoriska

 • Information om nummer för spelmissbrukare är obligatorisk

 • Inga minderåriga får avbildas 

 • Inga orättvisa eller vilseledande påståenden om vinster

Har du några frågor eller kommentarer?

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, kan du lämna in ett supportärende.

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser på Twitter. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för Twitter AdsTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer.

Är du beredd att sätta i gång?