Annonspolicy: Policy för varumärkessäkerhet

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Vad innebär policyn?

Vår varumärkessäkerhetspolicy bygger på grunden som har lagts i Twitters regler för att främja säkra annonsupplevelser för alla användare och varumärken. Denna policy påverkar i vilket sammanhang vi visar annonser och omfattar men är inte begränsad till

 • sexuellt innehåll för vuxna
 • upphovsrätt och varumärken
 • hatiskt eller extremistiskt innehåll
 • svordomar och stötande språkbruk.
 • begränsade och olagliga produkter och tjänster 
 • känsligt innehåll
 • spam, vilseledande och illasinnat innehåll
 • våldsamt, betänkligt eller explicit innehåll.

Utöver våra policyer om varumärkessäkerhet, som avgör var annonser placeras på Twitter, har vi även annonseringspolicyer som avgör tillåtet innehåll i annonser och hur annonsörerna får bete sig på Twitter. Läs mer om våra annonseringspolicyer här.
 

Hur gäller denna policy innehåll som ger intäkter via Amplify Pre-Roll?

Riktlinjerna som skisseras i de följande kategorierna omfattar exempel på innehåll man inte får tjäna pengar på via Amplify Pre-Roll--programmet för utgivare. Dessa riktlinjer gäller alla aspekter av intäktsbringande innehåll, däribland men inte begränsat till Tweet-text, videoinnehåll, ljud och undertexter.

Sexuellt innehåll för vuxna
Innehåll där fokus anses vara vuxet eller provokativt, sexuellt suggestivt eller med nakna människor får man inte tjäna pengar på via Amplify Pre-Roll. Detta omfattar explicita bilder och aktiviteter avsedda för vuxna eller explicita diskussioner om material för vuxna.

Upphovsrätt och varumärken
Innehåll som kan göra intrång i annans immateriella egendomsrätt eller som främjar försäljning av förfalskade varor får man inte tjäna pengar på.

Hatiskt eller extremistiskt innehåll
Innehåll som skulle kunna anses vara provocerande eller uppviglande till sin natur får man inte tjäna pengar på. Innehåll som trakasserar, skämmer ut eller förolämpar en enskild person eller grupp på grundval av ras, etnicitet, nationellt ursprung, kast, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religion, ålder, funktionsnedsättning, medicinskt/genetiskt tillstånd, veteranstatus, flyktingstatus eller invandrarstatus får man inte tjänar pengar på. Riktlinjerna ovan gäller även innehåll i nyhetskontext.

Svordomar och stötande språkbruk
Svordomar, däribland överdrivet mycket censurerade svordomar, eller ordval som är avsedda att förolämpa andra får man inte tjäna pengar på.

Begränsade och olagliga produkter och tjänster
Innehåll som är fokuserat på olagliga eller begränsade produkter och tjänster, t.ex. partydroger, tobak, alkohol, spel och dobbel och vapen får man inte tjäna pengar på. Detta kan omfatta diskussioner i nyhetskontext och tillfälliga avbildningar av de ovan nämnda begränsade och olagliga produkterna.

Känsligt innehåll
Innehåll som fokuserar på, avbildar eller diskuterar känsliga händelser som naturkatastrofer, omnämnanden av dödsfall (däribland välkända personers död), politiska revolter, terroristangrepp eller andra händelser med många drabbade får man inte tjäna pengar på. Riktlinjerna ovan gäller även innehåll i nyhetskontext, även i relation till tidskänsliga händelser och tragedier i verkligheten. Dessutom får man inte tjäna pengar på innehåll som anses vara falskt eller vilseledande enligt Twitters regler

Spam, vilseledande och illasinnat innehåll
Alla utgivare som tjänar pengar via Amplify-programmet för utgivare måste följa Twitters regler och policyer som rör plattformsmanipulation och spam.

Våldsamt, betänkligt eller explicit innehåll
Innehåll som anses vara våldsamt, gräsligt, blodigt eller chockerande får man inte tjäna pengar på. Detta inkluderar diskussioner/bilder i nyhetskontext och tillfälliga avbildningar av våld och/eller dödsfall.

Riktlinjerna ovan om våldsamt, stötande och grafiskt innehåll ska beaktas när man försöker tjäna pengar på allt innehåll, däribland de följande kategorierna:

 • Fantastiskt och påhittat våld
 • Stötande/plumpt beteende, däribland synbar berusning
 • Utbildningsbilder och vetenskapliga bilder
 • Våldsamma videospel (spel med lemmar som dras av kroppen, närbilder på skott i huvudet, skvättande blod och hack och hugg med knivar) får man inte tjäna pengar på via Amplify Pre-roll
 • Tips! Vi rekommenderar att man stänger av blodeffekter i spel om det går om man vill tjäna pengar via Amplify Pre-Roll-programmet.
 • Djur, däribland material som avbildar eller diskuterar skador på djur

I relation specifikt till Amplify Pre-Roll-programmet för utgivare är de videoformat och det innehåll man inte får tjäna pengar på bland andra dessa:

 • Kora videor som upprepas och som visar samma segment flera gånger.
 • Detta gäller GIF-bilder, bildvisningar, stroboskopbilder och statiska videor utan rörelse. 
 • Korta, beskurna segment som läggs upp, publiceras och används för intäkter i för hög grad.
 • Röst-Tweets och ljudinspelningar utan video/bilder.
   

Här finns ytterligare råd om Amplify Pre-Roll-programmet för utgivare, däribland kvalificeringskriterier för konton och information om hur dessa policyer upprätthålls.

Är du beredd att sätta i gång?