Krav på länkar i annonser

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk högst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och är inte avsedda att ändra betydelsen i våra policyer. Den engelska versionen är styrande och äger tolkningsföreträde i händelse av en konflikt mellan en översättning och den engelska versionen.

Twitters annonseringspolicyer

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga tweets, trender och konton markerade med ett gult eller lila märke.

För mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter, klicka här

För mer information om Twitters övriga policyer, klicka här.

Varför har Twitter vissa krav på länkarna i annonser?

Twitter tillåter inte marknadsföring av länkar (webbadresser) i marknadsfört innehåll som skapar en missvisande eller irriterande användarupplevelse. Förbudet gäller i hela världen. Kraven har tagits fram för att se till att användarna får en positiv upplevelse av annonserna på Twitter. 

Hur ser kraven ut?

Twitters krav på länkar omfattar, men är inte begränsade till, följande:

  • Webbadresser ska vara korrekta och inte leda till en inaktiv webbplats eller felmeddelandesida.
  • Webbadresser får inte innehålla flera omdirigeringar.
  • Webbadresser ska inte leda till att nya fönster öppnas under eller över det aktuella fönstret.
  • Webbadresser ska inte leda till en sida där användaren måste logga in för att visa innehållet på startsidan.
  • Du får inte ändra webbadressens mål- eller startsida efter att du har marknadsfört den.
  • Webbadresser ska inte innebära att användaren måste visa innehållet i ett annat program.

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

Den här policyn gäller Twitter Ads i hela världen.

Vad behöver annonsörer känna till om policyn?

Kontrollera länkarna i din kampanj regelbundet för att se till att de fortfarande fungerar och uppfyller våra krav. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär att du är ålagd att följande gällande lagar och regelverk beträffande annonsering.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

Om du som annonsör har ett konto eller tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i den här artikeln om att Rapportera Twitter Ads. Om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer, använd formuläret Rapportera en annons.

Vi använder sedan Twitters annonseringspolicyTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer, gå in på business.twitter.com.


Var den här artikeln till nytta?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
Error
Problem sending form.