Policyer för riktad marknadsföring baserad på nyckelord

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk högst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och är inte avsedda att ändra betydelsen i våra policyer. Den engelska versionen är styrande och äger tolkningsföreträde i händelse av en konflikt mellan en översättning och den engelska versionen.

Twitters annonseringspolicyer

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga tweets, trender och konton markerade med ett gult eller lila märke.

För mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter, klicka här

För mer information om Twitters övriga policyer, klicka här.

Uppdaterad 13 mars 2014

Twitter Ads erbjuder en hel verktygslåda med olika alternativ för riktad marknadsföring, så att användare enklare ska nå användare som kan vara intresserade i deras innehåll.

I den här artikeln beskrivs en policy som vi har tagit fram för att hjälpa annonsörer att använda riktad marknadsföring baserad på nyckelord på tidslinjer för att uppnå sina marknadsföringsmål utan att förlora användarnas förtroende.

Annonsörer som använder riktad marknadsföring baserad på nyckelord i tidslinjer måste följa den här policyn och övriga Twitter-annonseringspolicyer för att få annonsera hos oss.

Vad säger policyn?

Annonsörer som använder riktad marknadsföring baserad på nyckelord på tidslinjer får inte välja nyckelord inriktade på känsliga kategorier. Om inte annat anges i kraven för respektive land nedan gäller den här policyn över hela världen.

Vilka känsliga kategorier får du inte inrikta din marknadsföring på?

  • Påstådda eller faktiskt utförda brott
  • Hälsa
  • Dålig ekonomi eller låg ekonomisk ställning
  • Politisk tillhörighet eller åskådning
  • Etniskt ursprung
  • Religionstillhörighet eller trosuppfattning
  • Sexuell läggning
  • Medlemskap i fackförening

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

USA

Annonsörer inriktade på USA kan utforma riktad marknadsföring baserad på medlemskap i fackföreningar eller politisk tillhörighet eller åskådning.

Vad behöver annonsörer känna till om policyn?

I likhet med alla annonseringsplattformar finns det vissa åtaganden för den som vill använda Twitter till annonsering. Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag, det marknadsförda innehållet och riktad marknadsföring. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför och all riktad marknadsföring på Twitter. Det innebär att du är ålagd att följande gällande lagar och regelverk beträffande annonsering på nätet.

När du väljer nyckelord till en kampanj, tänk på vilken eller vilka målgrupp(-er) du vill nå, så att du kan utforma ditt budskap och inrikta marknadsföringen därefter och enligt Twitters annonseringspolicyer. Användningen av nyckelord för att rikta marknadsföring mot användare utifrån känsliga kategorier är förbjudet i vissa länder, kan anses olämpligt eller stötande och kan försämra intrycket av ditt varumärke eller dina produkter och tjänster. Riktad marknadsföring mot användare baserat på känsliga kategorier är i strid med Twitters annonseringspolicyer.

Twitter ser mycket allvarligt på överträdelser av Twitters annonseringspolicyer, Twitters regler och användarvillkor. Vi undersöker rapporterade överträdelser och vidtar lämpliga åtgärder, vilket kan innebära att stötande annonser och annonsörer tas bort från Twitter Ads-plattformen.

Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

Om du som annonsör har ett konto eller tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i den här artikeln om att Rapportera Twitter Ads. Om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer, använd formuläret Rapportera en annons.

Vi använder sedan Twitters annonseringspolicyTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer, gå in på business.twitter.com.


Var den här artikeln till nytta?

The maximum length for this field is 5000 characters.
Success
Så bra! Tack för att du säger vad du tycker om den här artikeln!
Error
Problem sending form.