Policyer för sökordsinriktning

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

 
 

Policyer för Twitter Ads

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga Tweets, trender och konton.

Här finns mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter

Här finns information om Twitters övriga policyer.

Uppdaterad 13 mars 2014

Twitter Ads erbjuder en mängd alternativ för riktad marknadsföring för att hjälpa annonsörer att nå användare som kan vara intresserade av deras innehåll.

I den här artikeln beskrivs en policy som vi har tagit fram för att hjälpa annonsörer att använda sökordsinriktning på tidslinjen för att uppnå sina marknadsföringsmål utan att förlora användarnas förtroende.

Annonsörer som använder sökordsinriktning på tidslinjen måste följa den här policyn och övriga Twitter Ads-policyer för att få annonsera.

Vad innebär policyn?

Annonsörer som sökordsinriktning på tidslinjen får inte välja sökord som är inriktade på känsliga kategorier. Om inget annat anges i de landsspecifika kraven nedan gäller denna policy i hela världen.

Vilka känsliga kategorier får man inte rikta in sig på?

  • Påstådda eller faktiskt utförda brott
  • Hälsa
  • Genetiska och/eller biometriska uppgifter
  • Dålig ekonomi eller låg ekonomisk ställning
  • Politisk tillhörighet eller åskådning
  • Etniskt ursprung
  • Religionstillhörighet eller trosuppfattning
  • Sexliv
  • Medlemskap i fackförening

Hur skiljer sig policyn åt mellan olika länder?

USA

Annonsörer som riktar in sig på USA får rikta in sig på medlemmar i fackföreningar och politisk tillhörighet eller åskådning.

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

I likhet med alla annonseringsplattformar finns det vissa åtaganden för den som vill använda Twitter till annonsering. Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår kraven som ställs på ditt varumärke, din verksamhet, ditt marknadsförda innehåll och dina kriterier för riktad marknadsföring. Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför och all riktad marknadsföring på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering på nätet.

När du väljer sökorden till en kampanj, tänk på vilken målgrupp eller vilka målgrupper du vill nå, så att du kan utforma och anpassa den riktade marknadsföringen och budskapet på ett sätt som är lämpligt och följer policyerna för Twitter Ads. Användningen av sökord för att rikta in sig på användare utifrån känsliga kategorier tillåts inte i vissa länder, skulle kunna anses olämpligt eller stötande och kan försämra intrycket av ditt varumärke, din produkt eller din tjänst. Riktad marknadsföring mot användare baserat på känsliga kategorier strider mot policyerna för Twitter Ads.

Twitter ser mycket allvarligt på överträdelser mot policyerna för Twitter AdsTwitters regler och användarvillkor. Vi undersöker rapporterade överträdelser och vidtar lämpliga åtgärder, vilket kan innebära att stötande annonser och annonsörer tas bort från Twitter Ads-plattformen.

 

Har du frågor om eller synpunkter på något på den här sidan?

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga då in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende via Hjälp-knappen längst upp till höger i annonskontrollpanelen.

Läs mer om hur du kan blockera eller ta bort annonser genom att läsa denna artikel om att rapportera annonser på Twitter. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot dessa policyer.

Vi använder policyn för Twitter AdsTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer.