Policy och bästa praxis beträffande annonser med innehåll som kan upplevas som stötande

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk högst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och är inte avsedda att ändra betydelsen i våra policyer. Den engelska versionen är styrande och äger tolkningsföreträde i händelse av en konflikt mellan en översättning och den engelska versionen.

Twitters annonseringspolicyer

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga tweets, trender och konton markerade med ett gult eller lila märke.

För mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter, klicka här

För mer information om Twitters övriga policyer, klicka här.

Uppdaterad 13 november 2013

Twitter tillhandahåller en plattform där användare kan utbyta och ta del av ett brett utbud av idéer och innehåll och vi lägger stort värde vid och värnar om användarnas rätt att uttrycka sin åsikt.

Annonsörer på Twitter har tillgång till en hel verktygslåda med olika alternativ för riktad marknadsföring av tweets till en större publik. Det innebär att annonsörer på Twitter har möjlighet att nå en publik som är mycket större än den användarskara som valt att följa deras innehåll.

I den här artikeln beskriver vi bästa praxis och Twitter-policyer avsedda att hjälpa annonsörer att undvika vulgärt innehåll som kan upplevas som stötande.

Twitter har en policy som förbjuder känsligt innehåll. För mer information om policyn, se  Twitters annonseringspolicyer.

Välj rätt målgrupp

Fundera över vilken målgrupp du kan nå med Twitter Ads. När du tar fram en kampanj, tänk på vilken eller vilka målgrupp(-er) du vill nå, så att du kan utforma ditt budskap och inrikta marknadsföringen därefter.

Rikta marknadsförda tweets till användare som dina följare

  • Om du lägger upp marknadsförda tweets på tidslinjen hos användare som inte följer dig kan det missförstås och upplevas som stötande eller olämpligt, om det inte finns något rimligt samband. Om du tror att ditt budskap kan upplevas som stötande för användare som dina följare, eller kan misstolkas, bör du fundera över om du enbart ska inrikta dig på dina följare.
  • Twitter består av användare i olika åldrar och livssituationer, med alla tänkbara intressen och personliga gränser för vad som är känsligt. Glöm inte det när du fattar beslut om vilka tweets som ska riktas till användare som dina följare.
Obs! Marknadsföring av uppviglande innehåll är ett brott mot Twitters annonseringspolicy.

Anpassa marknadsförda tweets efter sökresultat

  • Håll ett öga på nyckelorden i dina kampanjer. Tänk på att aktuella händelser kan ha en koppling till de nyckelord du har valt och uppdatera dina kampanjer om så behövs för att förhindra att marknadsförda tweets visas när en användare söker efter en känslig nyhetshändelse.
  • Twitter kan spärra användningen av vulgära eller uppviglande nyckelord. Du får ett meddelande i kampanjgränssnittet om du har lagt till ett spärrat nyckelord i en kampanj.
Obs! Marknadsföring till en målgrupp som sannolikt upplever den aktuella produkten eller tjänsten som stötande är ett brott mot Twitters annonseringspolicy.

Marknadsförda trender

  • Marknadsförda trender kan ses av alla användare i den region där trenden pågår.
  • Välj inte en hashtagg eller begrepp som är olämpliga för en viss mål- eller åldersgrupp. Tänk på att text och medier i den tweet som är associerad med den marknadsförda trenden ska vara lämplig för alla målgrupper.

Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

Om du som annonsör har ett konto eller tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp?-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i den här artikeln om att Rapportera Twitter Ads. Om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer, använd formuläret Rapportera en annons.

Vi använder sedan Twitters annonseringspolicyTwitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer, gå in på business.twitter.com.