Redaktionella annonseringsriktlinjer

Du kan visa tillgängliga översättningar av artikeln genom att välja språk längst upp till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Policyer för Twitter Ads

Policyn avser Twitters betalda annonseringsprodukter, det vill säga Tweets, trender och konton.

Här finns mer information om Twitters betalda annonseringsprodukter

Här finns mer information om Twitters övriga policyer.

Varför har Twitter redaktionella annonseringsriktlinjer?

Det begränsade antalet tecken i en Tweet är en hyllning till kreativitet inom stränga ramar, men vissa uttryckssätt kan ändå upplevas som klyschiga, irriterande eller otydliga för våra användare. Våra redaktionella riktlinjer har tagits fram för att se till att användarna får en positiv upplevelse av annonserna på Twitter.

Hur ser riktlinjerna ut?

Twitters redaktionella riktlinjer omfattar, men är inte begränsade till, dessa: 

  • Din profil- och rubrikbild får inte innehålla animerade bilder (t.ex. animerade gif-filer).
  • Du får inte använda överdrivet eller onödigt många versaler (stora bokstäver) eller skiljetecken för att göra annonsen mer uppseendeväckande.
  • Använd inte skiljetecken, blanksteg eller symboler i dina hashtaggar, de skapar en brytning i hashtaggen.
  • Texten i Twitter Ads ska vara tydlig och lättläst. Var noga med stavning och grammatik.
  • Använd inte innehåll eller ordval som målgruppen kan uppleva som stötande eller chockerande (t.ex. hädiskt).
  • Bilder i Twitter Ads ska hålla hög redaktionell kvalitet. Använd inte bilder som är klyschiga eller missvisande eller som på annat sätt håller låg redaktionell kvalitet.

Har du frågor eller synpunkter på något som står på den här sidan?

Om du som annonsör har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende eller använd Hjälp-knappen längst upp till höger på Kontrollpanelen i annonsfönstret.

Läs mer om hur du kan blockera eller ignorera annonser i artikeln Rapportera Twitter Ads. Använd formuläret Rapportera en annons om du vill anmäla en annons som eventuellt strider mot Twitters policyer.

Vi använder sedan policyn för Twitter Ads, Twitters regler och våra användarvillkor för att granska rapporterade överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Besök business.twitter.com om du är intresserad av att annonsera på Twitter och vill veta mer.